Se lucrează la manual! Mulţumim pentru sugestiile comunicate la telefon 0720501201 sau prin email la ion.stanca@manual.digital
Vocea este a unui "sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare", conform OMEN Nr. 3.124/2017

Informatică și TIC pentru Clasa a V-a
Adrian Niţă, Carmen Popescu, Diana Nicoleta Chirilă, Maria Niţă
Editura CORINT
ISBN  9786069404461  978-606-9404-46-1  04461

Manualul digital în format .pdf (încărcarea poate dura câteva zeci de secunde)

Manualul digital - CD

English-Romanian Vocabulary

Pronunţarea corectă a numelor proprii străine

Greşeli de redactare şi sugestii

CUPRINS / 3
Competențe generale și specifice / 5
Ghid de utilizare a manualului / 6

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIEI

1. Norme de ergonomie și de siguranță
Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de Informatică / 8
Poziția corectă a corpului la stația de lucru / 10
      Aplicații. Mini proiect / 11

2. Tipuri de sisteme de calcul și de comunicații
Momente principale în evoluția sistemelor de calcul / 12
Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană / 14
      Aplicații. Mini proiecte / 15

3. Elemente de arhitectură ale unui sistem de calcul
Structura generală a unui sistem de calcul / 16
Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul / 18
      Aplicații / 19

4. Tipuri de dispozitive
Dispozitive periferice / 20
Dispozitive periferice de ieșire / 23
Dispozitive periferice de intrare-ieșire / 25
Dispozitive de stocare a datelor / 26
Aplicații. Mini proiect / 29

5. Sisteme de operare
Rolul unui sistem de operare / 32
      Test de evaluare / 33

Elemente de interfață ale unui sistem de operare / 34
Aplicații / 36
Test de evaluare / 37
Organizarea datelor pe suport extern / 38
      Aplicații / 39

Operații cu fișiere și directoare / 40
Aplicații / 41
      Test de evaluare / 41

6. Internet
Avantajele lucrului în rețea / 42
      Tipuri de rețele de calculatoare / 42

Servicii în Internet / 43
Reguli de comportare pe Internet / 45
       Drepturi de autor / 45

Aplicații / 46
      Test de evaluare / 46

7. Editoare grafice
Paint / 50
Aplicații. Mini proiect / 54

INFORMATICĂ

8. Algoritmi
Noțiunea de algoritm. Proprietăți ale algoritmilor / 56
      Aplicații / 57

Descrierea algoritmilor. Date cu care lucrează algoritmii / 58
Expresii / 60
Aplicații / 63
Test de evaluare / 65

9. Structura secvențială și structura alternativă
Structura secvențială (liniară) / 66
      Aplicații / 67

Structura alternativă (decizională) / 69
Aplicații. Mini proiect / 72
Elemente de interfață specifice mediului grafic interactiv / 76
Test de evaluare / 81
Reprezentarea structurilor secvențiale / 82
Aplicații. Mini proiect / 84
Reprezentarea structurilor secvențiale – continuare / 86
       Aplicații / 89

Reprezentarea structurilor alternative prin blocuri grafice / 90
Test de evaluare / 92
      Mini proiecte / 92

Indicații și răspunsuri / 94


Durata audio 2:39


Durata audio 1:42


Durata audio 2:12


Durata audio 3:33


Durata audio 3:34

Office Ergonomics: Simple solutions for comfort and safety
Ergonomics 101                                                            Textul manualului (pentru a genera audio, conform OMEN nr. 3124/2017)