Se lucrează la manual! Mulţumim pentru sugestii.
Încărcarea întregului manual poate câteva minute.
Vocea este a unui "sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare", conform OMEN Nr. 3.124/2017


Durata audio 0:15

Manualul tipărit în format .pdf

Pronunţarea corectă a numelor proprii străine

Greşeli de redactare şi sugestii

Imnul de stat „Deşteaptă-te, române” / 3

CUPRINS

Prezentarea manualului

COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

UNITATEA 1
BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII
Comunicare orală / 8
Elemente de construcție a comunicării
• Cuvântul: formă și sens / 14
Lectură
• În bibliotecă de Ana Blandiana / 16
• Micul Cantemir și cireșul de George Bălăiță / 21
Redactare
• Rezumatul / 26
Lectură
• Povești repovestite...de Laura Câlțea / 28
Elemente de construcție a comunicării
• Omonimele / 30
• Cuvintele polisemantice / 31
Elemente de interculturalitate / 32
Evaluare / 34

UNITATEA 2
MODELE ȘI ANTIMODELE
Comunicare orală / 36
Lectură
• Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu / 43
Elemente de construcție a comunicării
• Diftong, triftong, hiat / 46
Lectură
• Bivolul și coțofana de George Topîrceanu / 48
Elemente de construcție a comunicării
• Despărțirea în silabe / 51
Redactare
• Etapele scrierii / 52
Elemente de interculturalitate / 54
Evaluare / 56

UNITATEA 3
MĂRTURII DIN TRECUT
Comunicare orală / 58
Lectură
• Sobieski și românii de Costache Negruzzi / 63
Elemente de construcție a comunicării
• Verbul / 69
Redactare
• Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă / 74
Elemente de interculturalitate / 76
Evaluare / 78

UNITATEA 4
CĂLĂTORIA
Comunicare orală / 80
Lectură
• D-l Goe... de I. L. Caragiale / 84
• Bubico de I. L. Caragiale / 90
Elemente de construcție a comunicării
• Predicatul nominal / 95
• Subiectul neexprimat / 97
Redactare
• Textul narativ / 98
Elemente de construcție a comunicării
• Complementul (I) / 99
Elemente de interculturalitate / 100
Evaluare / 102

UNITATEA 5
ÎN EUROPA
Comunicare orală / 104
Elemente de construcție a comunicării
• Substantivul / 108
Lectură
• O scrisoare de prietenie de Iulia Iordan / 116
Redactare
• Prezentarea textului / 120
• Textul explicativ / 121
Elemente de construcție a comunicării
• Pronumele personal / 123
• Pronumele reflexiv / 125
Elemente de interculturalitate / 128
Evaluare / 130

UNITATEA 6
LUMEA ARTISTICĂ
Comunicare orală / 132
Lectură
• Frații Jderi–operă literară și film / 136
• Textul descriptiv / 139
Elemente de construcție a comunicării
• Adjectivul / 140
• Adverbul / 142
Lectură
• Castelul din Carpați–operă literară și film / 144
Redactare
• Textul descriptiv / 149
• Textul narativ-descriptiv / 150
Elemente de interculturalitate / 152
Evaluare / 154

UNITATEA 7
NATURA ȚĂRII MELE
Comunicare orală / 156
Lectură
• Amurg în deltă de Ion Pillat / 161
Elemente de construcție a comunicării
• Complementul (II) / 164
Lectură
• Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri / 167
Redactare
• Stil. Proprietate, puritate, originalitate / 170
Elemente de construcție a comunicării
• Complementul (III) / 172
Elemente de interculturalitate / 176
Evaluare

UNITATEA 8
LUMEA TEHNOLOGIEI
Comunicare orală / 180
Lectură
• Cartea electronică / 184
Redactare
• Adecvarea la temă / 188
Elemente de interculturalitate / 190
Elemente de construcție a comunicării
• Variație stilistică / 192
Evaluare / 194
TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ
(ASCULTARE ACTIVĂ) / 195


Durata audio 3:40


Durata audio 3:46


Durata audio 1:05


Durata audio 4:06


Durata audio 0:58


Durata audio 7:50


Durata audio 8:19


Durata audio 2:43


Durata audio 4:08


Durata audio 2:42


Durata audio 8:37


Durata audio 2:56


Durata audio 3:27


Durata audio 10:16


Durata audio 4:54


Durata audio 3:06


Durata audio 2:32


Durata audio 3:39


Durata audio 3:02


Durata audio 3:16


Durata audio 2:35


Durata audio 4:08


Durata audio 3:04


Durata audio 2:36


Durata audio 0:56


Durata audio 2:38


Durata audio 3:01


Durata audio 3:00


Durata audio 2:49


Durata audio 3:17


Durata audio 2:51


Durata audio 2:27


Durata audio 2:46


Durata audio 2:55


Durata audio 2:38


Durata audio 2:27


Durata audio 2:30


Durata audio 2:52


Durata audio 2:28


Durata audio 3:06


Durata audio 3:29


Durata audio 2:40


Durata audio 1:58


Durata audio 4:01


Durata audio 2:42


Durata audio 3:45

Meet Professor Einstein - Features Highlight
UN Deputy Chief Interviews Social Robot Sophia (subtitrare în română)


Durata audio 1:28