American English
British English
American English-Romanian Vocabulary
British English-Romanian Vocabulary

Translation from English to Romanian (Sorry, I don't know the command line for Microsoft.Traslator)


Romanian Vocabulary

Click on letter: GT-Google Translate; GD-Google Define; H-Collins; L-Longman; M-Macmillan; O-Oxford; © or C-Cambridge

GT GD C H L M O
a /ə/ /eɪ/ /ə/ /eɪ/ = ARTICLE: o, un; USER: unui, unei, a;

GT GD C H L M O
about /əˈbaʊt/ = PREPOSITION: despre, de, cu privire la, la, asupra, in jur, din; ADVERB: aproximativ, circa, cam, aproape, in jur;

GT GD C H L M O
adventure /ədˈven.tʃər/ = NOUN: aventura, intamplare, patanie, hazard, pataranie, isprava; VERB: se aventura, risca, hazarda, pune in joc; USER: aventuri, de aventura, aventurii;

GT GD C H L M O
again /əˈɡenst/ = ADVERB: din nou, iar, mai, inca, pe de alta parte, in afara de asta; USER: nou, data;

GT GD C H L M O
all /ɔːl/ = ADJECTIVE: toate, tot, toti, toata, orice, oricare; NOUN: tot, avere, bunuri; ADVERB: in intregime, cu totul, fie; USER: tuturor;

GT GD C H L M O
also /ˈɔːl.səʊ/ = ADVERB: asemenea, de asemenea, si, tot, ca si, iar, inca, asijderea;

GT GD C H L M O
am /æm/ = VERB: sant; USER: am, pm, sunt, sint, pare;

GT GD C H L M O
amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ = ADJECTIVE: uimitor, extraordinar, uluitor, nastrusnic, naprasnic; USER: uimitoare, minunat, impresionanta;

GT GD C H L M O
amplify /ˈæm.plɪ.faɪ/ = VERB: amplifica, dezvolta, largi, mari, explica amanuntit, adauga, broda; USER: amplifice, amplificarea, amplificare;

GT GD C H L M O
an /ən/ = ARTICLE: un, o; USER: unui, unei;

GT GD C H L M O
and /ænd/ = CONJUNCTION: si, iar, precum si, sau, dar, ori, in timp ce, de aceea, incat, deci, asa ca, din ce in ce mai; USER: si de;

GT GD C H L M O
android /ˈæn.drɔɪd/ = USER: android, de android, Android Market,

GT GD C H L M O
announce /əˈnaʊns/ = VERB: anunta, vesti, proclama, programa, afisa; USER: anunte;

GT GD C H L M O
announcement /əˈnaʊns.mənt/ = NOUN: anunt, declaratie, instiintare; USER: anuntul, anuntarea;

GT GD C H L M O
annual /ˈæn.ju.əl/ = ADJECTIVE: anual, in fiecare an; NOUN: anuar, publicatie anuala; USER: anuala, anuale;

GT GD C H L M O
another /əˈnʌð.ər/ = PRONOUN: un alt, o alta, altul, inca o, inca un, nou, altcineva; USER: alt, alta;

GT GD C H L M O
any /ˈen.i/ = ADJECTIVE: orice, nici un, oricare, nici o, vreun, toti, niste, de loc; PRONOUN: vreunul, nici una, nici unul, intrucatva; ADVERB: macar, catusi de putin, cat de cat, de fel; USER: nicio, nici, oricarei;

GT GD C H L M O
are /ɑːr/ = USER: sunt, se, este, au, exista;

GT GD C H L M O
around /əˈraʊnd/ = PREPOSITION: in jurul, prin, imprejurul, pe langa, aproape de, dimprejurul; ADVERB: in apropiere, cam, peste tot, imprejur, vreo, dimprejur, pret de, ici-colo; USER: jurul;

GT GD C H L M O
as /əz/ = CONJUNCTION: ca, cum, precum, de, ca si, asa cum, deoarece; PREPOSITION: drept, in calitate de; ADVERB: ce, la fel de, care;

GT GD C H L M O
asking /ɑːsk/ = VERB: cere, intreba, ruga, invita, chema, consulta, chestiona, pofti, reclama, se interesa, necesita, cere sa vorbeasca, cere sa vada, cerceta, publica; USER: cer, solicita, intreaba;

GT GD C H L M O
at /ət/ = PREPOSITION: la, in, pe, din, spre, asupra, catre, sub, impotriva, din cauza, de-a; NOUN: arond; USER: putin;

GT GD C H L M O
available /əˈveɪ.lə.bl̩/ = ADJECTIVE: disponibil, valabil, accesibil, existent, liber, utilizabil, util, neocupat; USER: disponibile, disponibila;

GT GD C H L M O
awareness /əˈweə.nəs/ = USER: constientizare, constientizarea, gradului de constientizare, sensibilizare, de constientizare;

GT GD C H L M O
away /əˈweɪ/ = ADVERB: departe, deoparte, incolo, in afara, plecat de acasa; ADJECTIVE: la o distanta de, absent, care se afla departe; NOUN: absentare; USER: distanta, oaspeti, o distanta, la distanta;

GT GD C H L M O
awesome /ˈɔː.səm/ = ADJECTIVE: inspaimantator, straniu, misterios; USER: minunat, awesome, grozav, incredibil, extraordinar;

GT GD C H L M O
back /bæk/ = VERB: inapoi, sustine, sprijini; ADVERB: inapoi, in urma, indarat; NOUN: spate, fund, retur, spinare, dos; ADJECTIVE: posterior; USER: spatele, din spate;

GT GD C H L M O
be /biː/ = VERB: fi, face, constitui, exista, afla, sta, insemna, se afla, simti, implini, se petrece, trai, se tine, valora, nimeri, se simti, zacea, trece pe la, sedea, face o vizita, se majora, se juca, costa; USER: fie, sa fie, este;

GT GD C H L M O
became /bɪˈkeɪm/ = VERB: deveni, ajunge, se face, alege, veni, iesi, se potrivi, se intampla, a-i sta bine; USER: au devenit, devenit, complica;

GT GD C H L M O
beginning /bɪˈɡɪn.ɪŋ/ = NOUN: inceput, incepere, pornire, debut, deschidere, capat, izvor, cap, origine, obarsie, sursa; USER: incepand, incepe, incep;

GT GD C H L M O
below /bɪˈləʊ/ = ADJECTIVE: de mai jos, dedesubt; PREPOSITION: sub, dedesubtul, dincolo de, in josul; USER: mai jos, jos, va;

GT GD C H L M O
big /bɪɡ/ = ADJECTIVE: mare, important, major, masiv, voluminos, solid, insemnat, gros, barosan, incapator, adult; ADVERB: in stil mare; USER: mari, de mare, big;

GT GD C H L M O
both /bəʊθ/ = PRONOUN: ambii, amandoi, cei doi; USER: atat, ambele;

GT GD C H L M O
bright /braɪt/ = ADJECTIVE: luminos, stralucitor, aprins, stralucit, inteligent, lucios, viu, destept, sclipitor, bun, promitator, vesel; USER: luminoase, stralucitoare;

GT GD C H L M O
bring /brɪŋ/ = VERB: aduce, duce, determina, produce, provoca, prezenta, lua, reduce, cauza, depune, creste, convinge; USER: aduca, aduc, a aduce;

GT GD C H L M O
bringing /brɪŋ/ = NOUN: aducere; ADJECTIVE: aducator; USER: aduce, aducerea, aducand, a aduce;

GT GD C H L M O
browser /ˈbraʊ.zər/ = USER: browser, browserul, browserului;

GT GD C H L M O
building /ˈbɪl.dɪŋ/ = NOUN: cladire, constructie, construire, creare, faurire, zidire, casa, blochaus, alcatuiala, acaret; USER: cladirii, constructii, construirea;

GT GD C H L M O
but /bʌt/ = CONJUNCTION: dar, ci, insa, si, totusi, fara sa, cu toate acestea; PREPOSITION: decat, cu exceptia, in afara de; ADVERB: doar, numai;

GT GD C H L M O
by /baɪ/ = PREPOSITION: de, prin, de catre, catre, pe, cu, dupa, din, pana la, de la, langa, cate, pe langa, fata de, pe la, in timpul, via, alaturi de, potrivit cu, inmultit cu, in apropierea, singur, impartit la, cel mai tarziu pana la; ADVERB: alaturi, in apropiere, in curand, la o parte, in rezerva, in timpul zilei, sub nici un motiv;

GT GD C H L M O
bye /baɪ/ = NOUN: accesoriu; USER: pa, bye, la revedere, revedere, ramas;

GT GD C H L M O
can /kæn/ = VERB: putea, se putea, fi posibil, conserva, fi capabil, fi in stare; NOUN: bidon, conserva, cana, doza, toaleta, canistra; USER: poate, pot, puteti, se poate;

GT GD C H L M O
celebrate /ˈsel.ɪ.breɪt/ = VERB: sarbatori, celebra, serba, aniversa, oficia, petrece, comemora, praznui, glorifica, preamari, solemniza; USER: sarbatorim, sarbatoresc;

GT GD C H L M O
celebrating /ˈsel.ɪ.breɪt/ = VERB: sarbatori, celebra, serba, aniversa, oficia, petrece, comemora, praznui, glorifica, preamari, solemniza; USER: sarbatorim, sarbatorind, celebrarea, sarbatorirea, sarbatoreste;

GT GD C H L M O
ceo /ˌsiː.iːˈəʊ/ = USER: CEO, ul, Director General;

GT GD C H L M O
challenges /ˈtʃæl.ɪndʒ/ = NOUN: provocare, recuzare, chemare, pretentie, somatie; VERB: contesta, provoca, recuza, soma, pretinde, cere, chema, nega; USER: provocari, provocarile, provocarilor, probleme;

GT GD C H L M O
change /tʃeɪndʒ/ = VERB: schimba, modifica, se schimba, transforma, varia, inlocui, muta; NOUN: schimbare, modificare, schimb, rest, transformare; USER: schimbe, modificati;

GT GD C H L M O
changemakers

GT GD C H L M O
child /tʃaɪld/ = NOUN: copil, fiu, fat, prunc, baiat, sugar, fiica, fata, vlastar, sugaci, produs, rezultat; USER: copilului, copilul, copii, copiilor;

GT GD C H L M O
children /ˈtʃɪl.drən/ = NOUN: copil, fiu, fat, prunc, baiat, sugar, fiica, fata, vlastar, sugaci, produs, rezultat; USER: copii, copiii, copiilor, pentru copii;

GT GD C H L M O
choosing /tʃuːz/ = NOUN: alegere, selectie, optiune; USER: alegerea, alege, aleg, ales;

GT GD C H L M O
class /klɑːs/ = NOUN: clasa, categorie, calitate, ora, rang, promotie, cerc, lectie, clasa sociala, fel, distinctie; ADJECTIVE: de clasa; USER: clasei;

GT GD C H L M O
classroom /ˈklɑːs.ruːm/ = NOUN: sala de clasa; USER: clasa, clasei;

GT GD C H L M O
classrooms /ˈklɑːs.ruːm/ = NOUN: sala de clasa; USER: sali de clasa, salile de clasa, clasa, clase;

GT GD C H L M O
click /klɪk/ = NOUN: clic, pocnet, clichet, tacanit, ciocnire, lovire a potcoavelor; VERB: pocni, tacani, pacani, clantani, parai, plescai, clampani, se intelege bine, se iubi, fi in acord; USER: faceti clic, click;

GT GD C H L M O
collaborators /kəˈlabəˌrātər/ = NOUN: colaborator; USER: colaboratori, colaboratorii, colaboratorilor;

GT GD C H L M O
collectively /kəˈlek.tɪv.li/ = ADVERB: in colectiv, in comun; USER: colectiv, mod colectiv, impreuna;

GT GD C H L M O
com /ˌdɒtˈkɒm/ = USER: com;

GT GD C H L M O
coming /ˈkʌm.ɪŋ/ = NOUN: venire, apropiere, sosire, ajungere, inturnare; ADJECTIVE: care vine; USER: vine, vin, provenind;

GT GD C H L M O
community /kəˈmjuː.nə.ti/ = NOUN: comunitate, colectivitate, societate, obste, poporul, posesiune in comun; USER: comunitatea, comunitatii, comunitar, comunitara;

GT GD C H L M O
company /ˈkʌm.pə.ni/ = NOUN: companie, societate, intreprindere, musafiri, agentie, trupa, tovarasie, anturaj, asociatie, antrepriza, echipaj de vas, asistenta, vizite, vizitatori; USER: compania, companiei;

GT GD C H L M O
connecting /kəˈnek.tɪŋ/ = ADJECTIVE: conector; NOUN: conexare, ambreiare; USER: conectare, conectarea, de conectare, legatura, conecta;

GT GD C H L M O
cultures /ˈkʌl.tʃər/ = NOUN: cultura, cultivare, invatatura, lumina; VERB: cultiva; USER: culturi, culturilor, culturile;

GT GD C H L M O
d /əd/ = NOUN: re; USER: d;

GT GD C H L M O
day /deɪ/ = NOUN: zi, data, timp, ziua, vreme, perioada, epoca, zi de odihna, viata; USER: zilei;

GT GD C H L M O
days /deɪ/ = NOUN: zi; USER: zile, de zile, zile in;

GT GD C H L M O
debut /ˈdeɪ.bju/ = NOUN: debut; USER: debutul, de debut, debutat;

GT GD C H L M O
development /dɪˈvel.əp.mənt/ = NOUN: dezvoltare, evolutie, desfasurare, crestere, progres, perfectionare, developare, extindere, evenimente, exploatare, santier, sporire, prezentare, marire; USER: dezvoltarea, dezvoltarii;

GT GD C H L M O
dictate /dɪkˈteɪt/ = VERB: dicta, determina, ordona, obliga, comanda; NOUN: dictat, ordin, directiva; USER: dicteze, dicteaza;

GT GD C H L M O
dictation /dɪkˈteɪ.ʃən/ = NOUN: dictare, dictando, ordin, porunca, comanda; USER: dictarea, de dictare, dictarii, dictation;

GT GD C H L M O
difference /ˈdɪf.ər.əns/ = NOUN: diferenta, deosebire, decalaj, distinctie, neintelegere, disidenta, distanta; VERB: diferentia; USER: diferentei;

GT GD C H L M O
do /də/ = VERB: face, proceda, ocupa, actiona, indeplini, executa, rezolva, lucra, ajunge, pune, infaptui; NOUN: do; USER: fac, faci, faca;

GT GD C H L M O
document /ˈdɒk.jʊ.mənt/ = NOUN: document, act, dovada; VERB: documenta, baza pe documente, furniza documente; USER: documentul, documentului, documente;

GT GD C H L M O
donate /dəʊˈneɪt/ = VERB: dona; USER: doneze, doneaza, donati, donatii;

GT GD C H L M O
due /djuː/ = ADJECTIVE: datorat, cuvenit, potrivit, scadent; NOUN: plata, datorie, cotizatie, taxe, cele cuvenite, impozit; ADVERB: drept, exact, precis, direct; USER: cauza, datorita;

GT GD C H L M O
during /ˈdjʊə.rɪŋ/ = PREPOSITION: in timpul, in cursul, in decursul; USER: timpul, in;

GT GD C H L M O
dyslexia /dəsˈleksēə/ = USER: dislexie, dislexia, dislexiei, dyslexia, dislexici;

GT GD C H L M O
dyslexic /dɪˈslek.sɪk/ = USER: dislexic, dislexici, dyslexic, dislexica, dislexie;

GT GD C H L M O
each /iːtʃ/ = ADJECTIVE: fiecare; PRONOUN: fiecare; USER: fiecarui, fiecarei, in fiecare, de fiecare;

GT GD C H L M O
edition /ɪˈdɪʃ.ən/ = NOUN: editie, tiraj; USER: editia;

GT GD C H L M O
edu /dɒtˌiː.diːˈjuː/ = USER: edu, educatie, invatamantul;

GT GD C H L M O
education /ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən/ = NOUN: invatamant, educatie, educare, instruire, invatatura, studiu, cultura, instructie, dresare, crestere; USER: educatiei, educatia, invatamantul;

GT GD C H L M O
educator /ˈed.jʊ.keɪ.tər/ = NOUN: educator, pedagog; USER: educatorul, educatorului, educatoare;

GT GD C H L M O
educators /ˈed.jʊ.keɪ.tər/ = NOUN: educator, pedagog; USER: educatori, educatorii, educatorilor;

GT GD C H L M O
else /els/ = ADVERB: mai, altfel, altminteri, inca, in plus, altcum; PRONOUN: altul, alta; USER: altceva, altcineva;

GT GD C H L M O
english /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ = ADJECTIVE: englez, englezesc, britanic; NOUN: limba engleza; VERB: traduce in engleza; USER: engleza, englezeasca;

GT GD C H L M O
entire /ɪnˈtaɪər/ = ADJECTIVE: intreg, complet, total, deplin, absolut, plin, neinceput, necastrat; USER: intreaga, intregul;

GT GD C H L M O
episode /ˈep.ɪ.səʊd/ = NOUN: episod; USER: Episodul, Episode, episodului;

GT GD C H L M O
equations /ɪˈkweɪ.ʒən/ = NOUN: ecuatie, echilibru, egalare; USER: ecuatii, ecuatiile, ecuatiilor;

GT GD C H L M O
essential /ɪˈsen.ʃəl/ = ADJECTIVE: esential, necesar, fundamental, absolut, primordial, capital; NOUN: esenta; USER: esentiala, esentiale;

GT GD C H L M O
event /ɪˈvent/ = NOUN: eveniment, caz, fapt, eventualitate, intamplare, proba, intalnire, competitie, accident, episod, rezultat; USER: cazul, evenimentului, evenimentul;

GT GD C H L M O
events /ɪˈvent/ = NOUN: eveniment, caz, fapt, eventualitate, intamplare, proba, intalnire, competitie, accident, episod, rezultat; USER: evenimente, evenimentele, evenimentelor;

GT GD C H L M O
every /ˈev.ri/ = ADJECTIVE: fiecare, toate, toti; USER: in fiecare, orice;

GT GD C H L M O
everyone /ˈev.ri.wʌn/ = PRONOUN: toata lumea, toti, fiecare; USER: tuturor;

GT GD C H L M O
everywhere /ˈev.ri.weər/ = ADVERB: pretutindeni; USER: peste tot, oriunde, de pretutindeni, tot;

GT GD C H L M O
excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/ = ADJECTIVE: excitat, emotionat, agitat, tulburat, starnit, enervat, infrigurat, miscat; USER: entuziasmat, incantati;

GT GD C H L M O
experiences /ikˈspi(ə)rēəns/ = NOUN: experienta, traire, rutina; VERB: experimenta, simti, trai, incerca, trece prin, suferi, afla, resimti, gusta; USER: experiente, experientelor, experientele;

GT GD C H L M O
families /ˈfæm.əl.i/ = NOUN: familie, casa, neam, menaj, trib, semintie, asemanare intre membrii unei familii; USER: familii, familiile, familiilor, de familii;

GT GD C H L M O
family /ˈfæm.əl.i/ = NOUN: familie, casa, neam, menaj, trib, semintie, asemanare intre membrii unei familii; ADJECTIVE: familial, casnic; USER: familia, familiei, familiala;

GT GD C H L M O
fans /fæn/ = NOUN: ventilator, evantai, amator, vanturatoare, aripa, admirator al unei persoane, aripa a unei mori de vant; VERB: ventila, vantura, aprinde, atata, starni, scormoni; USER: ventilatoare, fani, fanii, suporterii, fanilor;

GT GD C H L M O
fellow /ˈfel.əʊ/ = NOUN: coleg, tip, membru, tovaras, prieten, individ, camarad, baiat, confrate, frate, flacau, ins, egal, pereche, absolvent, crestin, cetatean, companion, membru in conducerea universitatii, angajat temporar al unei universitati, membru al societatii de stiinte;

GT GD C H L M O
few /fjuː/ = ADJECTIVE: putini, putine, nu multi; NOUN: minoritate; USER: cateva, cativa;

GT GD C H L M O
first /ˈfɜːst/ = ADVERB: primul, in primul rand, la inceput, mai curand, pentru prima oara, luand totul in considerare, first-, first, one, first, one, intai, prim, dintai, principal, cel mai de seama; NOUN: inceput, marfuri de calitate superioara;

GT GD C H L M O
follow /ˈfɒl.əʊ/ = VERB: urma, urmari, respecta, continua, rezulta, insoti, adopta, intelege, conforma, veni, merge dupa, imita, fi atent, se angaja, urmari cu atentie, se alatura, merge in urma, veni dupa cineva, arata interes pentru, actiona conform cu, completa cu, se ocupa, se apuca de, merge impreuna cu, se interesa, studia, se conduce dupa, se lua dupa, se tine pe urmele, merge de-a lungul; USER: urmati, urmeze;

GT GD C H L M O
for /fɔːr/ = PREPOSITION: pentru, de, la, ca, in scopul, in favoarea, dupa, catre; CONJUNCTION: caci, sa, pentru ca, deoarece; USER: in, a;

GT GD C H L M O
forget /fəˈɡet/ = VERB: uita, omite, nu tine minte, se gandi numai la altii, nu-si aduce aminte de; USER: uitati, uitat, uitam, uite;

GT GD C H L M O
found /faʊnd/ = VERB: intemeia, fonda, infiinta, funda, pune temeliile, cladi, ridica, documenta, justifica, topi, pili, turna metal, crea, construi; USER: gasit, gasite, a constatat, a gasit;

GT GD C H L M O
fourth /fɔːθ/ = USER: al patrulea, patrulea, patra, a patra, IV;

GT GD C H L M O
free /friː/ = ADJECTIVE: gratuit, liber, fara plata, scutit, independent, slobod, nestingherit, dezlegat, degajat, nesilit; VERB: elibera, slobozi; USER: gratuita, libera, fara;

GT GD C H L M O
from /frɒm/ = PREPOSITION: din, de, de la, de pe, intre, dinspre, dintre, dupa, inca din, din parte, dintru, din cauza; USER: la;

GT GD C H L M O
full /fʊl/ = ADJECTIVE: complet, deplin, plin, intreg, larg, bogat, satul, masiv; ADVERB: complet, pe deplin, direct; NOUN: plin; USER: completa;

GT GD C H L M O
fun /fʌn/ = NOUN: distractie, haz, gluma, delectare, caraghioslac; USER: distractiv, amuzant;

GT GD C H L M O
g /dʒiː/ = NOUN: sol; USER: g;

GT GD C H L M O
get /ɡet/ = VERB: obtine, ajunge, primi, lua, aduce, deveni, gasi, merge, ajunge la, procura, capata; NOUN: pui; USER: a obtine;

GT GD C H L M O
global /ˈɡləʊ.bəl/ = USER: la nivel mondial, global, globala, nivel mondial, globale;

GT GD C H L M O
go /ɡəʊ/ = VERB: merge, trece, duce, pleca, intra, fi, deplasa, deveni, umbla; NOUN: miscare, mers, energie; USER: merg, mearga, mergem;

GT GD C H L M O
goal /ɡəʊl/ = NOUN: scop, tinta, poarta, tel, misiune, but; USER: gol, Scopul;

GT GD C H L M O
going /ˈɡəʊ.ɪŋ/ = NOUN: mers, dus, plecare, umblet, ducere, stare a unui drum, stare a unei piste; ADJECTIVE: care merge; USER: merge, intampla, va, vor, mergi;

GT GD C H L M O
got /ɡɒt/ = VERB: obtine, ajunge, primi, lua, aduce, deveni, gasi, merge, ajunge la, procura, capata, convinge, dobandi, achizitiona, nimeri, pune mana pe, sosi, incasa, da la, pacali, intruni, zamisli, incepe sa faca ceva, fi preocupat de ceva, se sfarsi prin, determina sa faca ceva, impune, exploata, a-si imagina, a-si baga ceva in cap, fi intr-o anumita stare, aduce intr-un anumit loc; USER: am, primit, au, Trebuie;

GT GD C H L M O
grader /-ɡreɪ.dər/ = USER: greder, grader, clasa;

GT GD C H L M O
hack /hæk/ = VERB: robi, lovi cu piciorul, cioparti, inchiria, uza, banaliza, toci; NOUN: cal de calarie, gloaba, sclav, cal de corvoada, martoaga; USER: hack, sparge, spre hack, intru;

GT GD C H L M O
halloween /ˌhæl.əʊˈiːn/ = USER: Halloween, de Halloween;

GT GD C H L M O
have /hæv/ = VERB: avea, trebui, dispune de, face, prezenta, lua, poseda, suferi, solicita, cere, manca, pastra; USER: au;

GT GD C H L M O
having /hæv/ = NOUN: posesiune, proprietate, avere, bunuri; USER: avand, au, cu, avea;

GT GD C H L M O
head /hed/ = NOUN: cap, sef, capat, frunte, conducator, fata, titlu, capatana, capetenie, varf; VERB: conduce; ADJECTIVE: principal; USER: capul, capului, seful;

GT GD C H L M O
hearts /hɑːt/ = NOUN: inima, cupa, rosu; USER: inimile, inimi, inimilor;

GT GD C H L M O
help /help/ = NOUN: ajutor, asistenta, sprijin, remediu, inlesnire; VERB: ajuta, sprijini, asista, servi, preveni, impiedica, sluji; USER: ajute, de ajutor;

GT GD C H L M O
here /hɪər/ = ADVERB: aici, jos, incoace, ici, dincoace, in acest loc, in acest moment, pretutindeni; USER: here;

GT GD C H L M O
him /hɪm/ = PRONOUN: -l, il, lui, ii, o, dumnealui;

GT GD C H L M O
his /hɪz/ = PRONOUN: lui, sau, sai, al lui; USER: sa, sale;

GT GD C H L M O
hours /aʊər/ = NOUN: ora, ceas, timp, moment, clipa, moment fixat, termen; USER: ore, de ore, orele, ore in;

GT GD C H L M O
how /haʊ/ = ADVERB: cum, cat de, ce, cati, in felul in care; CONJUNCTION: cum; USER: cat, modul;

GT GD C H L M O
i /aɪ/ = PRONOUN: eu; NOUN: ego, egocentric, individualitate puternica

GT GD C H L M O
icon /ˈaɪ.kɒn/ = NOUN: icoana, imagine, chip, portret; USER: pictograma, icon;

GT GD C H L M O
identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ = VERB: identifica, se identifica, legitima; USER: identifice, identificarea, a identifica;

GT GD C H L M O
if /ɪf/ = CONJUNCTION: daca, ca, sa, de, desi, cu conditia ca, cu toate ca; NOUN: conditie, presupunere, supozitie, phrase, if; USER: in cazul, cazul in;

GT GD C H L M O
immersive /ɪˈmɜːs/ = USER: captivanta, imersiv, coplesitoare, imersiva;

GT GD C H L M O
impact /imˈpakt/ = NOUN: efect, influenta, lovire, ciocnire, izbire, forta de izbire; VERB: lovi, fixa, presa; USER: impact, impactul, impactului;

GT GD C H L M O
in /ɪn/ = PREPOSITION: in, din, la, cu, prin, de la, sub, ca, de pe, in interiorul, pana in; ADVERB: inauntru;

GT GD C H L M O
info /ˈɪn.fəʊ/ = USER: info, informatii, meciului, informatiile;

GT GD C H L M O
information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ = NOUN: informatii, informare, cunostinte, stiri, noutati, veste, denunt, luare de cunostinta, delatiune; USER: informatiile, informatiilor;

GT GD C H L M O
initiative /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ = NOUN: initiativa; ADJECTIVE: introductiv, preliminar, de inceput, de initiere; USER: initiativei, initiative;

GT GD C H L M O
inspire /ɪnˈspaɪər/ = VERB: inspira, insufleti, anima, trage in piept, aspira; USER: inspire, sa inspire;

GT GD C H L M O
inspiring /ɪnˈspaɪə.rɪŋ/ = ADJECTIVE: inspirator, insufletitor; USER: inspirat, inspira, inspiratie;

GT GD C H L M O
into /ˈɪn.tuː/ = PREPOSITION: in, spre, cu, inspre; USER: intr, la;

GT GD C H L M O
involved /ɪnˈvɒlvd/ = ADJECTIVE: implicat, amestecat, incurcat, bagat, dificil, varat, inchis; USER: implicate, implicati, implicata, implice;

GT GD C H L M O
involvement /ɪnˈvɒlv.mənt/ = NOUN: implicare, incurcatura; USER: implicarea, implicarii, participarea;

GT GD C H L M O
is /ɪz/ = USER: este, se, e, face;

GT GD C H L M O
it /ɪt/ = PRONOUN: aceasta, se, o, -l, ea, el, asta; NOUN: rand, lucru necesar, culme, apogeu, ultima expresie, pasiune nebuna, dragoste nebuna, vermut italian, persoana importanta;

GT GD C H L M O
join /dʒɔɪn/ = VERB: alatura, se alatura, uni, se inscrie, deveni membru, se uni, lega, se aduna, atasa; NOUN: asociere, imbinare, combinatie; USER: alature, se alature;

GT GD C H L M O
journeys /ˈdʒɜː.ni/ = NOUN: calatorie, drum, voiaj, cursa, etapa; VERB: calatori, face o calatorie, umbla, voiaja; USER: calatorii, calatoriile, calatoriilor, deplasari;

GT GD C H L M O
just /dʒʌst/ = ADVERB: doar, numai, tocmai, chiar, exact, pur si simplu, abia; ADJECTIVE: exact, just, drept, corect, echitabil; USER: fel;

GT GD C H L M O
kelly /ˌkel.iˈɡriːn/ = NOUN: tija de antrenare; USER: Kelly, prajinii de antrenare, lui Kelly;

GT GD C H L M O
kick /kɪk/ = VERB: lovi cu piciorul, azvarli, da din picioare, da cu copita, fi naravas, protesta; NOUN: soc, abatere, rezistenta;

GT GD C H L M O
latest /ˈleɪ.tɪst/ = USER: Ultimele, mai recente, tarziu, mai recenta, recente;

GT GD C H L M O
launch /lɔːntʃ/ = VERB: lansa, arunca, azvarli, da; NOUN: barcaz, salupa, barca cu motor; USER: lanseze, lansarea, a lansa, lansare;

GT GD C H L M O
learn /lɜːn/ = VERB: invata, afla, studia, deprinde, retine, memoriza, invata pe de rost, se deprinde; USER: invete, sa invete;

GT GD C H L M O
learning /ˈlɜː.nɪŋ/ = NOUN: invatare, studiu, invatatura, cunostinte, studiere, stiinta, informatie; USER: de invatare, invatarea, invatarii;

GT GD C H L M O
lens /lenz/ = NOUN: lentila, obiectiv; USER: cristalinului, lentile, obiectivul;

GT GD C H L M O
let /let/ = VERB: lasa, permite, ingadui, face, slabi, se inchiria, pune in situatia de a, fi de inchiriat; USER: sa;

GT GD C H L M O
lets /let/ = VERB: lasa, permite, ingadui, face, slabi, se inchiria, pune in situatia de a, fi de inchiriat; USER: va permite;

GT GD C H L M O
like /laɪk/ = PREPOSITION: ca, ca si; CONJUNCTION: ca, precum, ca si cum; VERB: dori, vrea, placea; ADJECTIVE: asemenea, similar, asemanator; ADVERB: asemanator; USER: cum ar fi;

GT GD C H L M O
link /lɪŋk/ = NOUN: legatura, veriga, element, za, inel, lant, ochi; VERB: lega, corela, inlantui, uni, lega cu un lant; USER: link;

GT GD C H L M O
listen /ˈlɪs.ən/ = VERB: asculta, fi atent, trage cu urechea; USER: asculte, ascultati, ascult;

GT GD C H L M O
literacy /ˈlɪt.ər.ə.si/ = NOUN: stiinta de carte, instructie; USER: alfabetizare, de alfabetizare, alfabetizarea, competentei, alfabetizarii;

GT GD C H L M O
live /lɪv/ = VERB: trai, locui, duce, supravietui, sta, exista, dainui, vietui, petrece; ADJECTIVE: viu, real, in viata; USER: traiesc, traiasca, locuiesc;

GT GD C H L M O
living /ˈlɪv.ɪŋ/ = NOUN: viata, trai, existenta, domiciliu, locuinta, mod de viata, salasluire; ADJECTIVE: viu, in viata, activ, aprins, luminos, vioi, energic, harnic, aidoma; USER: traiesc, vii;

GT GD C H L M O
lookout /ˈlʊk.aʊt/ = NOUN: paznic, bagare de seama, punct de observare, tablou, atentie, observator, vigilenta, priveliste, punct de vedere; USER: Lookout;

GT GD C H L M O
loud /laʊd/ = ADJECTIVE: tare, puternic, zgomotos, strident, galagios, sonor, rasunator, metalic, plin de zgomot, tipator, patrunzator; ADVERB: tare, cu voce tare; USER: voce tare;

GT GD C H L M O
m /əm/ = ABBREVIATION: masura medie; USER: m;

GT GD C H L M O
made /meɪd/ = ADJECTIVE: facut, creat, ajuns, cladit, nascocit, cu situatie, instruit; USER: face, voi, si voi;

GT GD C H L M O
make /meɪk/ = VERB: face, realiza, produce, determina, fi, se face, castiga, spori, fabrica, introduce, construi; NOUN: marca; USER: faca, fac, a face;

GT GD C H L M O
makers /ˈmeɪ.kər/ = NOUN: producator, creator, fabricant, facator, ziditor; USER: decizie, factorii;

GT GD C H L M O
many /ˈmen.i/ = ADJECTIVE: multe, multi; ADVERB: o multime de; NOUN: mare numar de; USER: de multe, mai multe;

GT GD C H L M O
mark = VERB: marca, nota; NOUN: marca, semn, nota, reper, punct, urma, tinta, amprenta, calificativ, semn distinctiv; USER: mark;

GT GD C H L M O
materials /məˈtɪə.ri.əl/ = NOUN: material, materie, substanta, stofa, tesatura, marfa, articol, subiect; USER: materiale, materialele, materialelor, materii;

GT GD C H L M O
math /ˌmæθˈmæt.ɪks/ = USER: matematica, math, de matematica, matematice;

GT GD C H L M O
me /miː/ = PRONOUN: ma, mie, pe mine; USER: mi, mine;

GT GD C H L M O
meantime /ˈmiːn.taɪm/ = ADVERB: intre timp, deocamdata, pana una alta; USER: timp, acelasi timp;

GT GD C H L M O
media /ˈmiː.di.ə/ = NOUN: consoana oclusiva sonora; USER: mass, media, presa, presei, medii;

GT GD C H L M O
mike /maɪk/ = USER: Mike, microfonul, microfon, lui Mike, pe Mike;

GT GD C H L M O
miles /maɪl/ = NOUN: mila; USER: km, mile, kilometri, de mile;

GT GD C H L M O
million /ˈmɪl.jən/ = USER: milioane, de milioane, mil;

GT GD C H L M O
minds /maɪnd/ = USER: minti, mintile, mintea, minte;

GT GD C H L M O
mixed /mɪkst/ = ADJECTIVE: amestecat, mixt, eterogen, de ambele sexe, de baieti si fete, central, cherchelit, baut; USER: mixte, mixta, amestec;

GT GD C H L M O
month /mʌnθ/ = NOUN: luna; USER: luni, lunii, o luna;

GT GD C H L M O
more /mɔːr/ = ADVERB: mai, mai mult, cu atat mai, cu cat mai, cu cat mai mult; ADJECTIVE: mai multe, mai mult, mai multi; USER: multe, mult;

GT GD C H L M O
mother /ˈmʌð.ər/ = NOUN: mama, maica, fi mama, sursa, izvor, obarsie, stareta; VERB: da nastere, se ingriji ca o mama de; USER: mamei, materna, pe mama;

GT GD C H L M O
much /mʌtʃ/ = ADJECTIVE: mult, multa; ADVERB: mult, cu mult, prea, foarte, aproximativ, incomparabil, de departe, incontestabil, spre marele, spre marea, categoric, mai mult sau mai putin; USER: de mult, mai;

GT GD C H L M O
national /ˈnæʃ.ən.əl/ = ADJECTIVE: national, de stat; NOUN: cetatean; USER: nationala, nationale;

GT GD C H L M O
nations /ˈneɪ.ʃən/ = NOUN: natiune, popor, neam, tara, nationalitate, ginta; USER: natiuni, natiunile, Natiunilor, neamurile;

GT GD C H L M O
need /niːd/ = NOUN: nevoie, necesitate, nevoi, trebuinta, necesitati, dificultate, necaz, nenorocire; VERB: trebui, avea nevoie de, necesita, fi necesar, fi nevoie, fi cazul, reclama; USER: trebuie, au nevoie;

GT GD C H L M O
new /njuː/ = ADJECTIVE: nou, recent, alt, proaspat, novice, de curand, de ultima ora, neexperimentat, cel mai nou, necunoscator, verde; USER: noua, noi, noul;

GT GD C H L M O
news /njuːz/ = NOUN: stiri, noutati, veste, stire, noutate; USER: News;

GT GD C H L M O
next /nekst/ = ADJECTIVE: urmator, viitor, care urmeaza, vecin, invecinat; PREPOSITION: langa, alaturi de; NOUN: urmatorul; ADVERB: apoi, din nou, dupa aceea, pe urma;

GT GD C H L M O
nine /naɪn/ = USER: de noua;

GT GD C H L M O
nominate /ˈnɒm.ɪ.neɪt/ = VERB: numi, propune candidatura, stabili, propune drept candidat, desemna drept candidat, fixa; USER: desemna, desemneze, nominaliza, nominalizeze;

GT GD C H L M O
november /nəʊˈvem.bər/ = NOUN: noiembrie; USER: noi, nov;

GT GD C H L M O
now /naʊ/ = ADVERB: acum, in prezent, astazi, acuma, actualmente, imediat, acu, acum ca, acum cand, in zilele noastre, in momentul de fata, indata, alteori; CONJUNCTION: de vreme ce; USER: intreprinderea, cu intreprinderea, legatura cu intreprinderea;

GT GD C H L M O
october /ɒkˈtəʊ.bər/ = NOUN: octombrie, brumarel; USER: oct;

GT GD C H L M O
of /əv/ = PREPOSITION: de, a, ale, din, cu, lui, ca urmare, din cauza; USER: al, dintre;

GT GD C H L M O
off /ɒf/ = PREPOSITION: de pe, din; ADJECTIVE: liber, departat; ADVERB: departe, incolo; USER: off, pe, afara;

GT GD C H L M O
office /ˈɒf.ɪs/ = NOUN: birou, oficiu, functie, serviciu, cabinet, post, slujba, cancelarie, departament, minister, indatorire, ajutor, gest, serviciu divin, breviar, semn, datorie, dependinte; USER: biroul, de birou, birouri;

GT GD C H L M O
on /ɒn/ = PREPOSITION: pe, la, asupra, in, cu privire, pentru, din, despre, cu, de la, spre, dupa, pe cheltuiala; ADVERB: inainte, se joaca; ADJECTIVE: facut;

GT GD C H L M O
one /wʌn/ = USER: una, un, o;

GT GD C H L M O
online /ˈɒn.laɪn/ = USER: on, line, online de;

GT GD C H L M O
only /ˈəʊn.li/ = ADVERB: numai, doar, exclusiv, abia, tocmai; CONJUNCTION: numai ca, daca nu, atat ca; ADJECTIVE: singur, unic; USER: decat, singura, singurul;

GT GD C H L M O
open /ˈəʊ.pən/ = VERB: deschide, se deschide, incepe, desface, descoperi, descuia, revela, rupe; ADJECTIVE: deschis, liber, accesibil, desfacut; USER: deschideti, deschida, deschiderea;

GT GD C H L M O
or /ɔːr/ = CONJUNCTION: sau, ori, altfel, daca nu, in caz contrar, altminteri; USER: sau de, si;

GT GD C H L M O
order /ˈɔː.dər/ = NOUN: comanda, ordine, ordin, scop, hotarare, decizie, dispozitie, randuiala, porunca; VERB: comanda, dispune, ordona; USER: pentru;

GT GD C H L M O
other /ˈʌð.ər/ = PRONOUN: alte, alt, alta, alti, altul; ADJECTIVE: celelalte, celalalt, cealalta, ceilalti, toate celelalte, alternativ, toti ceilalti; USER: de alt;

GT GD C H L M O
others /ˈʌð.ər/ = PRONOUN: altii, alte; USER: altele, altora;

GT GD C H L M O
our /aʊər/ = ADJECTIVE: noastre, nostru, nostri, noastra;

GT GD C H L M O
out /aʊt/ = ADVERB: afara, departe, in exterior, stins, absent, demodat; NOUN: iesire, lipsa; ADJECTIVE: exterior, din afara, departat, extraordinar; USER: din, out, de;

GT GD C H L M O
over /ˈəʊ.vər/ = PREPOSITION: peste, pe, in, mai mult de, deasupra, prin, la, in cursul, timp de, in decursul, pe deasupra, dincolo de, langa; ADVERB: deasupra, acolo, in plus, colo, sus, de partea cealalta, colea; USER: de peste;

GT GD C H L M O
own /əʊn/ = ADJECTIVE: propriu, personal, scump, iubit; VERB: avea, poseda, stapani, recunoaste, se recunoaste, tine; NOUN: ceea ce apartine cuiva, rude; USER: propria, propriul, proprie, proprii;

GT GD C H L M O
part /pɑːt/ = NOUN: parte, parti, rol, fractiune, portiune, reper, membru, regiune, bucata, numar; ADJECTIVE: partial; ADVERB: partial; USER: partea, o parte, cadrul;

GT GD C H L M O
partnership /ˈpɑːt.nə.ʃɪp/ = NOUN: asociere, tovarasie, participare, companie, calitatea de partener, interese comune; USER: parteneriat, parteneriatului, parteneriatul, de parteneriat;

GT GD C H L M O
people /ˈpiː.pl̩/ = NOUN: oameni, persoane, popor, lumea, lume, cetateni, neam, natiune, familie, rude, strabuni; VERB: popula; USER: oamenii, oamenilor, persoanele;

GT GD C H L M O
perspectives /pəˈspek.tɪv/ = NOUN: perspectiva, lumina, posibilitate viitoare; USER: perspective, perspectivele, perspectivelor;

GT GD C H L M O
plans /plæn/ = NOUN: plan, proiect, schema, idee, schita, combinatie, ganduri; VERB: planifica, schita, planui, intentiona, proiecta; USER: planurile, planuri, planurilor;

GT GD C H L M O
please /pliːz/ = VERB: multumi, satisface, placea, vrea, face cum vrea; USER: va rog, va rugam;

GT GD C H L M O
pledge /pledʒ/ = NOUN: gaj, garantie, chezasie, legamant, obligatie, toast, dar, cadou; VERB: zalogi, fagadui solemn, bea in sanatatea, se lega prin, da ca zalog; USER: angajamentul, angajament, gajului, promisiunea;

GT GD C H L M O
potential /pəˈten.ʃəl/ = NOUN: potential, posibilitate; ADJECTIVE: potential, posibil, latent; USER: potentialul, potentialului;

GT GD C H L M O
problems /ˈprɒb.ləm/ = NOUN: problema, chestiune, situatie dificila; USER: probleme, problemele, problemelor;

GT GD C H L M O
product /ˈprɒd.ʌkt/ = NOUN: produs, articol, rezultat; USER: produsul, produsului, produse, de produse;

GT GD C H L M O
published /ˈpʌb.lɪʃ/ = ADJECTIVE: publicat; USER: publicate, publicata, publica;

GT GD C H L M O
reach /riːtʃ/ = VERB: ajunge, atinge, intinde, prinde, influenta, da, lovi, sosi la; NOUN: raza de actiune, acces;

GT GD C H L M O
read /riːd/ = ADJECTIVE: citit, informat; NOUN: citire, lectura; VERB: citi, se citi, intelege, interpreta, arata, descifra, studia, deslusi; USER: cititi, citeste;

GT GD C H L M O
reader /ˈriː.dər/ = NOUN: cititor, lector, conferentiar, referent, corector, redactor, abecedar, recenzent, referent stiintific, crestomatie, antologie; USER: cititorul, cititorului, reader;

GT GD C H L M O
real /rɪəl/ = NOUN: real; ADJECTIVE: real, adevarat, veritabil, imobiliar, efectiv, concret, natural, bun, original, aievea, existent, patrimonial, drept, faptic, material; USER: reala, reale;

GT GD C H L M O
really /ˈrɪə.li/ = ADVERB: realmente, in realitate, efectiv, aievea, intr-adevar; USER: adevarat, foarte, cu adevarat, chiar;

GT GD C H L M O
register /ˈredʒ.ɪ.stər/ = NOUN: registru, lista, condica, matricola, catastif, catalog, certificat de nationalitate, inregistrator; VERB: inregistra, inscrie, consemna, marca; USER: inscrieti, inregistrati;

GT GD C H L M O
resources /ˈrēˌsôrs,ˈrēˈzôrs,riˈsôrs,riˈzôrs/ = NOUN: resurse, mijloace, finante; USER: resurselor, resursele;

GT GD C H L M O
right /raɪt/ = NOUN: drept, dreptate; ADJECTIVE: drept, corect, potrivit, exact, bun; ADVERB: drept, chiar, bine, corect, exact; USER: dreapta;

GT GD C H L M O
s = ABBREVIATION: masura mica; USER: s, e, uri, i;

GT GD C H L M O
saturday /ˈsæt.ə.deɪ/ = NOUN: sambata; USER: simbata;

GT GD C H L M O
scare /skeər/ = VERB: speria, inspaimanta, infricosa, baga in panica; NOUN: sperietura, frica, panica, spaima; USER: sperie, sperii, speriat, speriem;

GT GD C H L M O
school /skuːl/ = NOUN: scoala, cursuri, facultate, clasa, examen, lectie, sala de clasa, metoda; ADJECTIVE: scolar, scolaresc; VERB: invata, educa; USER: scolii;

GT GD C H L M O
see /siː/ = VERB: vedea, observa, consulta, afla, constata, vizita, privi, intelege, considera, remarca, sesiza, cunoaste, aprecia, pricepe, cuprinde, se uita, se gandi, pomeni, acompania, avea grija de, insoti, conduce, supraveghea; NOUN: eparhie, scaun episcopal; USER: vezi, se vedea, a se vedea;

GT GD C H L M O
share /ʃeər/ = VERB: impartasi, imparti; NOUN: cota, parte, pondere, actiune, participare, contributie, aport, titlu, participatie, brazdar;

GT GD C H L M O
show /ʃəʊ/ = VERB: arata, demonstra, indica, prezenta, dovedi, manifesta, exprima, se arata, expune, dezvalui; NOUN: spectacol, manifestare;

GT GD C H L M O
sign /saɪn/ = VERB: semna, subscrie, iscali; NOUN: semn, semnal, indicator, indiciu, dovada, simbol, urma, marca, firma; USER: semneze, inregistrati;

GT GD C H L M O
simply /ˈsɪm.pli/ = ADVERB: simplu, pur si simplu, numai, frumusel, categoric; USER: doar, simpla;

GT GD C H L M O
single /ˈsɪŋ.ɡl̩/ = ADJECTIVE: singur, unic, simplu, individual, separat, necasatorit, celibatar, burlac, solitar, singuratic, neinsurat; VERB: distinge; USER: singura, unica;

GT GD C H L M O
skype

GT GD C H L M O
so /səʊ/ = ADVERB: astfel, asa, asa de, in asa fel, la fel, in felul acesta; CONJUNCTION: deci, prin urmare, asadar; USER: atat;

GT GD C H L M O
social /ˈsəʊ.ʃəl/ = ADJECTIVE: social, sociabil, public, comunicativ; NOUN: reuniune, adunare; USER: sociale, sociala;

GT GD C H L M O
solution /səˈluː.ʃən/ = NOUN: solutie, rezolvare, dizolvare, raspuns, iesire, formula, dezlegare; USER: solutia, solutii;

GT GD C H L M O
some /səm/ = ADJECTIVE: unele, unii, un, o, niste, oarecare, vreun, vreo; ADVERB: ceva, aproximativ, vreo; PRONOUN: ceva;

GT GD C H L M O
soon /suːn/ = ADVERB: curand, indata, imediat, repede, devreme, degraba, aproape, din timp, numaidecat, acuma, bucuros; USER: in curand;

GT GD C H L M O
sorry /ˈsɒr.i/ = ADJECTIVE: intristat, mahnit, jalnic, prost, amarat, necajit, intristator, mizer, saracacios, neplacut, slab; USER: scuze, rau, Ne pare rau, pare rau;

GT GD C H L M O
spanish /ˈspæn.ɪʃ/ = ADJECTIVE: spaniol, spaniolesc; NOUN: limba spaniola; USER: spaniola, spanish;

GT GD C H L M O
speaking /-spiː.kɪŋ/ = NOUN: vorbire, discurs, cuvantare, elocventa; ADJECTIVE: vorbitor, care vorbeste, cuvantator, expresiv; USER: vorbind, vorbi, vorbeste;

GT GD C H L M O
specific /spəˈsɪf.ɪk/ = ADJECTIVE: specific, particular, deosebit, propriu speciei; NOUN: remediu specific, medicament specific; USER: specifice, specifica, anumit, anumita;

GT GD C H L M O
specifically /spəˈsɪf.ɪ.kəl.i/ = ADVERB: precis, specific, anume; USER: special, mod specific;

GT GD C H L M O
spooky /ˈspuː.ki/ = USER: spooky, infricosator, infricosatoare, ciudat;

GT GD C H L M O
squeezed /skwiːz/ = VERB: stoarce, strange, strecura, inghesui, presa, smulge, apasa, ingramadi, obtine cu forta, se baga cu forta, iesi cu forta, sili, furisa, se inghesui, se strange; USER: stoarse, stors, stranse, strans, apasat;

GT GD C H L M O
started /stɑːt/ = VERB: incepe, porni, initia, demara, lansa, deschide, debuta, pleca, lua, lua startul, curge, purcede; USER: inceput, a inceput;

GT GD C H L M O
story /ˈstɔː.ri/ = NOUN: poveste, povestire, istorie, istorisire, etaj, istorioara, roman, naratiune, versiune, legenda, basm, vorba, zvon, snoava, mit, actiune, tarasenie, material pentru ziar; USER: povestea, povestii;

GT GD C H L M O
student /ˈstjuː.dənt/ = NOUN: student, elev, scolar, cercetator, cursist; ADJECTIVE: studentesc; USER: studentul, studentilor, elevul;

GT GD C H L M O
students /ˈstjuː.dənt/ = NOUN: student, elev, scolar, cercetator, cursist; USER: studenti, elevii, studentii, elevi, studentilor;

GT GD C H L M O
submit /səbˈmɪt/ = VERB: prezenta, inainta, sustine, se supune, ceda, invoca, executa, afirma, apleca, inchina, umili, supune o chestiune spre cercetare, se resemna; USER: prezinte, prezinta, depune;

GT GD C H L M O
subscribe /səbˈskraɪb/ = VERB: subscrie, semna, cotiza, iscali; USER: abona, abonati, va abonati, inscrie;

GT GD C H L M O
subtitles /ˈsʌbˌtaɪ.tl̩/ = NOUN: subtitlu; USER: subtitrari, filmul, subtitrarile, subtitles;

GT GD C H L M O
support /səˈpɔːt/ = VERB: sprijini, sustine, suporta, ajuta, intretine, favoriza, incuraja; NOUN: sprijin, suport, sprijinire, sustinere, ajutor;

GT GD C H L M O
supporting /səˈpɔː.tɪŋ/ = ADJECTIVE: de sprijin; NOUN: sustinere; USER: sprijinirea, sprijin, sustinerea;

GT GD C H L M O
supports /səˈpɔːt/ = ADJECTIVE: de sprijin; NOUN: sustinere; USER: sprijina, sustine, accepta, suporta;

GT GD C H L M O
sure /ʃɔːr/ = ADJECTIVE: sigur, cert, absolut, limpede, neindoios, fix, hotarat; ADVERB: cu siguranta; USER: va;

GT GD C H L M O
sustainable /səˈstānəbəl/ = USER: durabila, durabile, durabil, sustenabila;

GT GD C H L M O
swing /swɪŋ/ = NOUN: leagan, balansare, impuls; VERB: balansa, pivota, legana, oscila, roti, se balansa, pendula, schimba directia; USER: balanseze, se balanseze;

GT GD C H L M O
t /tiː/ = NOUN: capat metalic, eticheta aplicata pe un colet, obiect in forma de T; USER: t;

GT GD C H L M O
take /teɪk/ = VERB: lua, duce, adopta, prelua, intreprinde, ocupa, accepta, primi, primi, urma, conduce, obtine;

GT GD C H L M O
talk /tɔːk/ = VERB: vorbi, discuta, vorbi despre, sta de vorba, conversa, grai; NOUN: convorbire, vorbire, discutie, vorbe, vorba, conversatie; USER: vorbesc, vorbim, vorbeasca;

GT GD C H L M O
talked /tɔːk/ = VERB: vorbi, discuta, vorbi despre, sta de vorba, conversa, grai, flecari, barfi, trancani, cleveti; USER: vorbit, a vorbit, discutat, am vorbit, au vorbit;

GT GD C H L M O
teachers /ˈtiː.tʃər/ = NOUN: dascalime, invatatorime; USER: profesori, profesorii, profesorilor, cadrele didactice, cadre didactice;

GT GD C H L M O
th /ˈTHôrēəm/ = USER: lea, data, mii;

GT GD C H L M O
thanks /θæŋks/ = NOUN: multumiri; USER: multumesc, mersi, datorita, multumita;

GT GD C H L M O
that /ðæt/ = CONJUNCTION: ca, incat, pentru ca, numai ca; PRONOUN: care, asta, acel, aceea, acela; ADJECTIVE: acea, aia, ala; ADVERB: asa de; USER: faptul ca, pe care;

GT GD C H L M O
the /ðiː/ = ARTCLE: cele, cel, cea, cei

GT GD C H L M O
their /ðeər/ = PRONOUN: lor; USER: acestora, de;

GT GD C H L M O
there /ðeər/ = ADVERB: acolo, aici, asupra acestui punct; USER: exista, nu;

GT GD C H L M O
these /ðiːz/ = ADJECTIVE: aceste, acesti, astia; PRONOUN: acestea, acestia; USER: acestor, acestora;

GT GD C H L M O
thing /θɪŋ/ = NOUN: lucru, obiect, chestiune, fiinta, treburi, haina, unealta, tarasenie, instrument; USER: ceva, lucrul;

GT GD C H L M O
this /ðɪs/ = ADJECTIVE: acest, aceasta, acesta; PRONOUN: acest, aceasta, acesta; USER: acestui, acestei;

GT GD C H L M O
those /ðəʊz/ = ADJECTIVE: aceste, acele, acei, acesti; PRONOUN: aceia, acelea, acestea, acestia;

GT GD C H L M O
thousands /ˈθaʊ.zənd/ = NOUN: mie, imensitate, sobor, liota; USER: mii, de mii, miile, uri;

GT GD C H L M O
through /θruː/ = PREPOSITION: prin, prin intermediul, printre, din, datorita, pana la, peste, de la, in timpul, inclusiv; ADJECTIVE: direct; ADVERB: prin mijlocul, pana la sfarsit, de la un capat la celalalt;

GT GD C H L M O
time /taɪm/ = NOUN: timp, termen, data, moment, perioada, oara, vreme, ora, vremuri, rand, epoca; VERB: cronometra; USER: de timp;

GT GD C H L M O
to /tuː/ = PREPOSITION: la, catre, pentru, in, de, spre, pana la, despre, potrivit, dupa, pe langa,, to; USER: a;

GT GD C H L M O
today /təˈdeɪ/ = ADVERB: astazi, azi, acuma; NOUN: ziua de azi; USER: chiar astazi;

GT GD C H L M O
together /təˈɡeð.ər/ = ADVERB: impreuna, alaturi, laolalta, odata, impreuna cu, simultan, in acelasi timp, dimpreuna; USER: precum;

GT GD C H L M O
tools /tuːl/ = NOUN: ustensile, utilaj; USER: Instrumente, unelte, Tools, instrumentele;

GT GD C H L M O
topic /ˈtɒp.ɪk/ = NOUN: subiect, tema; USER: topic, subiectul;

GT GD C H L M O
training /ˈtreɪ.nɪŋ/ = NOUN: pregatire, antrenament, antrenare, educatie, instructie, dresaj, formatie, scoala, formatiune, instructie militara, dresura; USER: formare, de formare, instruire;

GT GD C H L M O
translations /trænsˈleɪ·ʃən/ = NOUN: traducere, translatie, versiune, talmacire, retroversiune, lucrare tradusa, interpretare a unui gest, descifrare a unei cablograme; USER: traduceri, traducerile, traducerilor, traducerea;

GT GD C H L M O
travel /ˈtræv.əl/ = VERB: calatori, deplasa, se deplasa, umbla, se propaga, face o calatorie, voiaja; NOUN: calatorie, voiaj, cursa a pistonului; USER: calatoreasca, de calatorie;

GT GD C H L M O
travelling /ˈtræv.əl.ɪŋ/ = ADJECTIVE: calator; NOUN: duca, duca; USER: calatoresc, calatorie, calatoriti, de calatorie;

GT GD C H L M O
tune /tjuːn/ = NOUN: ton, melodie, armonie, cantec, suma, arie, stare de spirit, dispozitie; VERB: regla, canta, acorda instrumente muzicale, adapta la, potrivi postul; USER: tonul;

GT GD C H L M O
two /tuː/ = USER: doua, doi, cu doua, de doua;

GT GD C H L M O
tying /taɪ/ = VERB: lega, egala, innoda, prinde, fixa, imbina, priponi; USER: legarea, legare, care leaga, leaga;

GT GD C H L M O
united /jʊˈnaɪ.tɪd/ = ADJECTIVE: unit, reunit, unificat, solidar; USER: Unite, unita, Marea, uniti;

GT GD C H L M O
unlocked /ʌnˈlɒk/ = ADJECTIVE: descuiat; USER: deblocat, deblocate, deblocata, descuiata;

GT GD C H L M O
up /ʌp/ = ADVERB: in sus, spre, pe picioare, incolo; PREPOSITION: in sus, in sus pe; VERB: ridica, urca preturile, se scula in picioare; NOUN: urcare, panta, urcus; USER: sus, pana, up;

GT GD C H L M O
updates /ʌpˈdeɪt/ = USER: actualizari, actualizarile, update, noutati;

GT GD C H L M O
us /ʌs/ = PRONOUN: ne, ni, noua, pe noi; USER: noi, sa ne;

GT GD C H L M O
using /juːz/ = NOUN: uz; USER: folosind, utilizarea, utilizand, prin, cu;

GT GD C H L M O
ve / -v/ = USER: ve, vati;

GT GD C H L M O
very /ˈver.i/ = ADVERB: foarte, chiar, tocmai, prea; ADJECTIVE: adevarat, real, autentic; USER: extrem;

GT GD C H L M O
villages /ˈvɪl.ɪdʒ/ = NOUN: sat, comuna; USER: sate, satele, satelor, localitati;

GT GD C H L M O
virtual /ˈvɜː.tju.əl/ = ADJECTIVE: virtual, de fapt; USER: virtuale, virtuala;

GT GD C H L M O
was /wɒz/ = USER: fost, era, a;

GT GD C H L M O
wave /weɪv/ = NOUN: val, unda, semn, miscare, gest, flux, fluturare, talaz, ondulatie, unduire; VERB: flutura, bucla;

GT GD C H L M O
way /weɪ/ = NOUN: mod, fel, cale, drum, maniera, metoda, sens, mijloc, directie, stil, chip, trecere, procedeu, obicei, ruta, carare, vad, gen, stare, fel de a fi, itinerar, datina, conditie, sfera de activitate;

GT GD C H L M O
we /wiː/ = PRONOUN: noi; USER: am, ne, vom, avem;

GT GD C H L M O
welcome /ˈwel.kəm/ = ADJECTIVE: binevenit, liber sa faca ceva; NOUN: salut, primire calduroasa; VERB: saluta, intampina, aplauda, ospata, omeni, aclama, ura bun venit cuiva, primi cu bucurie pe cineva; USER: bun venit, bine ai venit, Bine ati venit;

GT GD C H L M O
well /wel/ = NOUN: bine, fantana, put, sonda, izvor; ADVERB: bine, satisfacator, cum trebuie; ADJECTIVE: bun, sanatos, satisfacator, reusit; USER: si, precum, de bine;

GT GD C H L M O
what /wɒt/ = ADJECTIVE: ce, care; PRONOUN: ceea ce, pentru ce, cum e; CONJUNCTION: cat; USER: ceea, cum;

GT GD C H L M O
where /weər/ = ADVERB: unde, incotro; CONJUNCTION: in care; NOUN: loc; USER: care, cazul;

GT GD C H L M O
which /wɪtʃ/ = ADJECTIVE: care, ce; PRONOUN: care, pe care, ce, ceea ce;

GT GD C H L M O
who /huː/ = PRONOUN: care, pe care, pe cine; USER: care au, cine;

GT GD C H L M O
why /waɪ/ = CONJUNCTION: de ce; ADVERB: din ce cauza, dar de ce, pentru care motiv, cu ce scop; USER: ce, aceea, motivul;

GT GD C H L M O
will /wɪl/ = NOUN: vointa, testament, voie, intentie, vrere, hotarare; VERB: voi, vrea, consimti, intentiona, hotari, lasa prin testament; USER: va, vor, se va;

GT GD C H L M O
windows /ˈwɪn.dəʊ/ = NOUN: fereastra, geam, ghiseu, vitrina, ferestruica, ambrazura; USER: ferestre, ferestrele, geamuri, ferestrelor, geamurile;

GT GD C H L M O
with /wɪð/ = PREPOSITION: cu, de, la, prin, impreuna cu, fata de, datorita, asupra, impotriva, in ciuda, in grija, din cauza, cat priveste; USER: in;

GT GD C H L M O
word /wɜːd/ = NOUN: cuvant, vorba, termen, stire, mesaj, porunca, parola, promisiune, grai, limba, ordin, vocabula, slova, cuvinte grele, zisa, fagaduinta; VERB: formula, redacta, concepe, exprima in cuvinte, expune; USER: cuvantul, cuvantului;

GT GD C H L M O
words /wɜːd/ = NOUN: vorba, zisa; USER: cuvinte, cuvintele, cuvintelor, adaugati;

GT GD C H L M O
work /wɜːk/ = NOUN: lucru, munca, lucrare, treaba, functionare; VERB: lucra, functiona, munci, merge, actiona, face, activa;

GT GD C H L M O
working /ˈwɜː.kɪŋ/ = ADJECTIVE: de lucru, de exploatare, muncitor, care munceste, lucrator; NOUN: lucru, functionare, munca, activitate, exploatare, lucrare, efect; USER: lucreaza, lucreze;

GT GD C H L M O
world /wɜːld/ = NOUN: lume, univers, societate; ADJECTIVE: mondial, international; USER: lumea, lumii, mondiala;

GT GD C H L M O
wraps /ræp/ = VERB: inveli, ambala, impacheta, ascunde, infasura, se infofoli, imbratisa, invalui; NOUN: broboada, sal, manta, basma, palton, pardesiu, boccea, patura; USER: impachetari, incheie, incadreaza, wraps;

GT GD C H L M O
year /jɪər/ = NOUN: an, ani, varsta; USER: anul, anului;

GT GD C H L M O
you /juː/ = PRONOUN: voi, tu, dumneavoastra, iti, pe tine, tie, voua, dumneata, pe voi, pe dumneavoastra, dumitale, pe dumneata, mata; USER: va;

GT GD C H L M O
your /jɔːr/ = PRONOUN: dumneavoastra; ADJECTIVE: tau, tale, ta, vostru, voastra, dumitale, vostri; USER: dvs;

334 words