Duration 8:41

English-Romanian Vocabulary
Click on letter: GT-Google Translate; GD-Google Define; H-Collins; L-Longman; M-Macmillan; O-Oxford; © or C-Cambridge

GT GD C H L M O
a /ə/ /eɪ/ /ə/ /eɪ/ = ARTICLE: o, un; USER: unui, unei, a;

GT GD C H L M O
abbey /ˈæb.i/ = NOUN: abatie, manastire, biserica; USER: Abbey, abatia, abatiei;

GT GD C H L M O
abbie = USER: Abbie, pentru Abbie, lui Abbie, la Abbie, pe Abbie,

GT GD C H L M O
abbot /ˈæb.ət/ = NOUN: staret, abate; USER: staretul, abatele;

GT GD C H L M O
abbreviation /əˌbriː.viˈeɪ.ʃən/ = NOUN: abreviere, prescurtare, abreviatie; USER: prescurtarea, abrevierea;

GT GD C H L M O
abdominal /ˈæb.də.mən/ = ADJECTIVE: abdominal; USER: abdominale, abdominala, abdomenului;

GT GD C H L M O
abilities /əˈbɪl.ɪ.ti/ = NOUN: capacitate, abilitate, competenta, aptitudine, pricepere, posibilitati, talent, putinta, indemanare, iscusinta, destoinicie, solvabilitate, daruire; USER: abilitati, abilitatilor, abilitatile;

GT GD C H L M O
ability /əˈbɪl.ɪ.ti/ = NOUN: capacitate, abilitate, competenta, aptitudine, pricepere, posibilitati, talent, putinta, indemanare, iscusinta, destoinicie, solvabilitate, daruire; USER: capacitatea, abilitatea;

GT GD C H L M O
able /ˈeɪ.bl̩/ = ADJECTIVE: capabil, reusit, apt, in stare de, priceput, competent, dotat, calificat, iscusit, destept; USER: putea, masura, in masura, poata;

GT GD C H L M O
about /əˈbaʊt/ = PREPOSITION: despre, de, cu privire la, la, asupra, in jur, din; ADVERB: aproximativ, circa, cam, aproape, in jur;

GT GD C H L M O
above /əˈbʌv/ = ADVERB: mai sus, sus, deasupra, anterior, mai mult; PREPOSITION: deasupra, peste, inainte de, mai sus de; ADJECTIVE: anterior, superior, de sus;

GT GD C H L M O
absent /ˈæb.sənt/ = ADJECTIVE: absent, lipsit, inexistent, distrat, absorbit de ganduri; USER: absente, absenta, lipseste, absenti;

GT GD C H L M O
absolutely /ˌabsəˈlo͞otlē/ = ADVERB: absolut, neaparat, categoric, pe deplin, sigur, totalmente, indiscutabil, nelimitat; USER: este absolut;

GT GD C H L M O
academy /əˈkæd.ə.mi/ = NOUN: academie, scoala speciala; USER: Academia, academiei;

GT GD C H L M O
accessories /əkˈses.ər.i/ = NOUN: accesorii, accesoriu, complice; USER: accesoriile, accesorii pentru, accesoriilor;

GT GD C H L M O
accident /ˈæk.sɪ.dənt/ = NOUN: accident, intamplare, eveniment, caz, nenorocire, patanie, desinenta, lucru neesential; USER: accidentului, accidentul, accidentelor;

GT GD C H L M O
according /əˈkôrd/ = ADJECTIVE: conform, potrivit; USER: conformitate, in conformitate, functie;

GT GD C H L M O
accordingly /əˈkɔː.dɪŋ.li/ = ADVERB: in consecinta, corespunzator, prin urmare, deci; USER: consecinta, mod corespunzator;

GT GD C H L M O
accused /əˈkyo͞oz/ = ADJECTIVE: acuzat, proclet; USER: acuzati, a acuzat, acuzata, acuzate;

GT GD C H L M O
aches /eɪk/ = NOUN: durere, suferinta; VERB: durea, avea dureri de; USER: dureri, durerile, aches, durerilor;

GT GD C H L M O
acid /ˈæs.ɪd/ = NOUN: acid; ADJECTIVE: acid, acru, taios, caustic, muscator, aspru; USER: acidului, acidul, de acid, acizi;

GT GD C H L M O
across /əˈkrɒs/ = PREPOSITION: peste, de, dincolo de, deasupra, de cealalta parte, de la o margine la alta, de la un cap la altul, de-a curmezisul, de-a latul; ADVERB: dincolo, transversal, orizontal, pe partea cealalta, curmezis, crucis, de-a curmezisul; USER: pe;

GT GD C H L M O
act /ækt/ = NOUN: act, fapta, actiune, curs; VERB: actiona, juca, activa, functiona, proceda, reactiona, opera, interpreta; USER: actioneze;

GT GD C H L M O
acting /ˈæk.tɪŋ/ = NOUN: actorie, actionare, teatru, joc, interpretare, prefacatorie; ADJECTIVE: activ, in functie, dramatic, temporar, scenic, inlocuitor, operativ, suplinitor, eficace; USER: actioneaza, actionand;

GT GD C H L M O
actions /ˈæk.ʃən/ = NOUN: actiune, actiune, masura, activitate, efect, fapta, proces, lupta, operatie, functionare, mecanism, intriga; USER: actiuni, Actiunile, actiunilor;

GT GD C H L M O
active /ˈæk.tɪv/ = ADJECTIVE: activ, lucrator, eficient, energic, eficace, vioi, harnic, productiv, neobosit, radioactiv, alergator, ager, destept, muncitor, neadormit, silitor, spornic, vrednic, tranzitiv; USER: activa, activi;

GT GD C H L M O
activities /ækˈtɪv.ɪ.ti/ = NOUN: actionare; USER: activitati, Activitatile, activitatilor;

GT GD C H L M O
activity /ækˈtɪv.ɪ.ti/ = NOUN: activitate, actiune, lucru, functionare, ocupatie, miscare, ocupatiune, energie; USER: activitatea, activitatii, activitati;

GT GD C H L M O
actor /ˈæk.tər/ = NOUN: actor, artist; USER: actorul, actorului;

GT GD C H L M O
actors /ˈæk.tər/ = NOUN: actor, artist; USER: actori, actorii, actorilor;

GT GD C H L M O
actress /ˈæk.trəs/ = NOUN: actrita; USER: actress, actritei;

GT GD C H L M O
acts /ækt/ = NOUN: apostol; USER: acte, actele, actelor, fapte;

GT GD C H L M O
actually /ˈæk.tʃu.ə.li/ = ADVERB: de fapt, efectiv, in realitate, practic, realmente, actualmente, aievea, printre altele; USER: fapt;

GT GD C H L M O
ad /æd/ = USER: anunt, anunturi, Anuntul, ad, anuntului;

GT GD C H L M O
adam /ˈæd.əm/ = USER: Adam, lui Adam, pe Adam;

GT GD C H L M O
adapted /əˈdæpt/ = VERB: adapta, ajusta, acomoda, potrivi, modela, aclimatiza, prelucra, reprofila; USER: adaptate, adaptat, adaptata, adapteaza;

GT GD C H L M O
add /æd/ = VERB: adauga, aduna, pune, mari, anexa; USER: adaugati, adaugi;

GT GD C H L M O
addict /ˈæd.ɪkt/ = ADJECTIVE: vicios; NOUN: persoana care are patima fumatului, persoana care are patima betiei; USER: dependent, addict, dependenta;

GT GD C H L M O
additional /əˈdɪʃ.ən.əl/ = ADJECTIVE: suplimentar, aditional, alt, auxiliar, ajutator, adaugitor, intregitor; USER: suplimentare, suplimentara;

GT GD C H L M O
address /əˈdres/ = VERB: adresa, face curte; NOUN: adresa, adresare, discurs, mesaj, cuvantare, alocutiune, cuvant, curte, tact, indemanare, iscusinta, abilitate, omagii, fel de a vorbi; USER: o adresa;

GT GD C H L M O
addresses /əˈdres/ = NOUN: curte; USER: adresele, adrese, adreselor;

GT GD C H L M O
adjective /ˈædʒ.ek.tɪv/ = NOUN: adjectiv; ADJECTIVE: adjectival, atributiv, relativ, secundar, suplimentar, subordonat, dependent, complementar; USER: adjectivul, calificativul, adjectivului;

GT GD C H L M O
adjectives /ˈædʒ.ek.tɪv/ = NOUN: adjectiv; USER: adjective, adjectivele, adjectivelor;

GT GD C H L M O
admire /ədˈmaɪər/ = VERB: admira; USER: admir, admire, admirati, admiri;

GT GD C H L M O
admired /ədˈmaɪər/ = VERB: admira; USER: admirat, admirate, admirata;

GT GD C H L M O
admires /ədˈmaɪər/ = VERB: admira; USER: admirat;

GT GD C H L M O
admiring /ədˈmaɪə.rɪŋ/ = ADJECTIVE: admirativ; NOUN: admirare; USER: admirand, admira, admirati;

GT GD C H L M O
adoption /əˈdɒp.ʃən/ = NOUN: adoptie, adoptare, infiere, insusire, admitere; USER: adoptarea, adoptarii;

GT GD C H L M O
adrenaline /əˈdren.əl.ɪn/ = USER: adrenalina, adrenalinei;

GT GD C H L M O
ads /æd/ = USER: Anunturi, anunturile;

GT GD C H L M O
adult /ˈæd.ʌlt/ = NOUN: adult; ADJECTIVE: adult, matur, mare; USER: adulti, adultilor, obscen, pentru adulti;

GT GD C H L M O
adults /ˈæd.ʌlt/ = NOUN: adult; USER: adulti, adultilor, adultii;

GT GD C H L M O
advantage /ədˈvɑːn.tɪdʒ/ = NOUN: avantaj, profit, beneficiu, folos, castig, plus, interes, privilegiu, bine, superioritate; VERB: avantaja, favoriza; USER: avantajul, profita, profite;

GT GD C H L M O
adventure /ədˈven.tʃər/ = NOUN: aventura, intamplare, patanie, hazard, pataranie, isprava; VERB: se aventura, risca, hazarda, pune in joc; USER: aventuri, de aventura, aventurii;

GT GD C H L M O
adventures /ədˈven.tʃər/ = NOUN: patanii, crailac; USER: aventuri, aventurile, aventurilor, aventura;

GT GD C H L M O
adverbs /ˈæd.vɜːb/ = NOUN:; ADVERB:; ADVERB:; USER: adverbe adverbele, adverbelor, adverbele care, adverbe de;

GT GD C H L M O
adverse /ˈæd.vɜːs/ = ADJECTIVE: advers, nefavorabil, contrar, ostil, opus; USER: adverse, negativ, adversa;

GT GD C H L M O
advert /ˈæd.vɜːt/ = NOUN: anunt, reclama; USER: anuntul, advert;

GT GD C H L M O
advertised /ˈæd.və.taɪz/ = VERB: face publicitate, publica, anunta, face cunoscut, afisa, insera anunturi intr-un ziar; USER: publicitate, anuntate, reclama, promovat, pus;

GT GD C H L M O
adverts /ˈæd.vɜːt/ = NOUN: anunt, reclama; USER: anunturi, Utilaje, reclame, publicitate;

GT GD C H L M O
advice /ədˈvaɪs/ = NOUN: sfat, aviz, indrumare, consultatie, povata, instiintare, invatatura, precept, cuvant; USER: sfaturi, consiliere, sfatul, consultanta;

GT GD C H L M O
ae = USER: ae, apt, EA,

GT GD C H L M O
aerobics /əˈrōbiks,eˈrōbiks/ = USER: aerobic, aerobica, Aerobics, aerobic de,

GT GD C H L M O
affect /əˈfekt/ = VERB: afecta, influenta, ataca, interesa, impresiona, simula, afisa, se preface ca, emotiona, folosi; NOUN: afect; USER: afecteaza, afecteze, atingere;

GT GD C H L M O
affection /əˈfek.ʃən/ = NOUN: afectiune, dragoste, iubire, atasament, afect, duiosie, calitate, boala, atribut, proprietate; USER: afectiunea, afectiunii;

GT GD C H L M O
affirmative /əˈfɜː.mə.tɪv/ = ADJECTIVE: afirmativ; USER: afirmative, afirmativa, pozitiv;

GT GD C H L M O
afraid /əˈfreɪd/ = ADJECTIVE: speriat; USER: tem, frica, teama;

GT GD C H L M O
african /ˈæf.rɪ.kən/ = NOUN: african; ADJECTIVE: african; USER: africana;

GT GD C H L M O
after /ˈɑːf.tər/ = PREPOSITION: dupa, in, peste, pe urmele, in urma, spre; CONJUNCTION: dupa ce, daca; ADJECTIVE: ulterior, urmator; ADVERB: dupa aceea, mai tarziu; USER: urma;

GT GD C H L M O
afternoon /ˌɑːf.təˈnuːn/ = NOUN: dupa amiaza; ADVERB: dupa amiaza, dupa masa, in timpul dupa-amiezii; USER: amiaza;

GT GD C H L M O
afterwards /ˈɑːf.tə.wədz/ = ADVERB: dupa aceea, apoi, ulterior, mai tarziu, pe urma;

GT GD C H L M O
again /əˈɡenst/ = ADVERB: din nou, iar, mai, inca, pe de alta parte, in afara de asta; USER: nou, data;

GT GD C H L M O
against /əˈɡenst/ = PREPOSITION: impotriva, contra, de, in, pentru, in fata, contrar, in contra, catre, in vederea, in contrast cu;

GT GD C H L M O
age /eɪdʒ/ = NOUN: varsta, epoca, vechime, veac, perioada, vreme, majorat, secol, ev, etate, timp; VERB: imbatrani; USER: varstei, de varsta;

GT GD C H L M O
agencies /ˈeɪ.dʒən.si/ = NOUN: agentie, agent, organ, oficiu, factor, mijlocire, agentura, intermediu, actiune, operatie; USER: Agentiile, agentii, agentiilor;

GT GD C H L M O
agency /ˈeɪ.dʒən.si/ = NOUN: agentie, agent, organ, oficiu, factor, mijlocire, agentura, intermediu, actiune, operatie; USER: Agentia, agentiei;

GT GD C H L M O
aggressive /əˈɡres.ɪv/ = ADJECTIVE: agresiv, activ, amenintator; USER: agresive, agresiva, agresivi;

GT GD C H L M O
ago /əˈɡəʊ/ = ADVERB: in urma, inainte cu; USER: urma, acum;

GT GD C H L M O
agora = USER: agora, Agorei, agora,

GT GD C H L M O
agree /əˈɡriː/ = VERB: conveni, accepta, pune de acord, intelege, acorda, impaca, se intelege, se acorda, se potrivi, consimti la, uni; USER: acord, de acord, sunt de acord;

GT GD C H L M O
ahead /əˈhed/ = ADVERB: inainte, in fata, in frunte, pe viitor; USER: inaintea, departe, mai departe;

GT GD C H L M O
aid /eɪd/ = NOUN: ajutor, asistenta, sprijin, inlesnire; VERB: ajuta, proteja; USER: de ajutor, ajutorul, ajutorului;

GT GD C H L M O
air /eər/ = NOUN: aer, atmosfera, eter, vazduh, vant, cer, aere, alura, arie; VERB: aerisi; ADJECTIVE: aviatic, atmosferic; USER: aerului, de aer, aerian, aerul;

GT GD C H L M O
aires = USER: aires;

GT GD C H L M O
airplane /ˈeə.pleɪn/ = NOUN: avion; USER: avionului, avionul, de avion;

GT GD C H L M O
airport /ˈeə.pɔːt/ = NOUN: aeroport, aerodrom; USER: aeroportul, de aeroport, aeroportului;

GT GD C H L M O
al /-əl/ = USER: Al;

GT GD C H L M O
alba /ˈalbə/ = NOUN: album; USER: alba,

GT GD C H L M O
ale /eɪl/ = NOUN: ale, bere, bere englezeasca; USER: berea;

GT GD C H L M O
alicante = USER: alicante, din Alicante,

GT GD C H L M O
alice /ˈæl.ɪs.bænd/ = USER: alice, lui alice, pe Alice, Alice a,

GT GD C H L M O
alike /əˈlaɪk/ = ADJECTIVE: la fel, asemenea, asemanator, aidoma; ADVERB: deopotriva, in acelasi fel; USER: conditii identice, in conditii identice, fel;

GT GD C H L M O
alive /əˈlaɪv/ = ADJECTIVE: in viata, viu, activ, sub tensiune, iute, incarcat, energic, sprinten, receptiv; USER: viata, vii;

GT GD C H L M O
all /ɔːl/ = ADJECTIVE: toate, tot, toti, toata, orice, oricare; NOUN: tot, avere, bunuri; ADVERB: in intregime, cu totul, fie; USER: tuturor;

GT GD C H L M O
allergic /əˈlɜː.dʒɪk/ = ADJECTIVE: alergic; USER: alergica, alergice, alergie;

GT GD C H L M O
alligator /ˈaliˌgātər/ = NOUN: aligator, concasor; USER: crocodil, de aligator, aligatorul, aligatori;

GT GD C H L M O
allow /əˈlaʊ/ = VERB: permite, autoriza, acorda, lasa, admite, ingadui, da voie, aproba, aloca, recunoaste, incuviinta, tolera, concede, invoi, ierta, suferi; USER: permit, permita, a permite, sa permita;

GT GD C H L M O
ally /ˈæl.aɪ/ = NOUN: aliat; VERB: alia, se alia, se uni; USER: aliatul, aliat de, aliatului;

GT GD C H L M O
almond /ˈɑː.mənd/ = NOUN: migdala, migdal, amigdala; USER: migdale, de migdale;

GT GD C H L M O
almonds /ˈɑː.mənd/ = NOUN: migdala, migdal, amigdala; USER: migdale, migdalele, de migdale, migdalelor, almonds;

GT GD C H L M O
almost /ˈɔːl.məʊst/ = ADVERB: aproape, cat pe-aci, gata-gata, mai-mai sa; USER: aproape in, aproximativ, de aproape;

GT GD C H L M O
alone /əˈləʊn/ = ADJECTIVE: singur; ADVERB: numai, exclusiv; USER: singuri, singura, pace;

GT GD C H L M O
along /əˈlɒŋ/ = PREPOSITION: pe, de-a lungul; ADVERB: inainte; USER: lungul, impreuna;

GT GD C H L M O
aloud /əˈlaʊd/ = ADVERB: cu voce tare, cu glas;

GT GD C H L M O
alphabet /ˈæl.fə.bet/ = NOUN: alfabet, scris; USER: alfabetul, alfabetului, alfabetica, grafiei;

GT GD C H L M O
already /ɔːlˈred.i/ = ADVERB: deja, si, si

GT GD C H L M O
also /ˈɔːl.səʊ/ = ADVERB: asemenea, de asemenea, si, tot, ca si, iar, inca, asijderea;

GT GD C H L M O
alternatives /ôlˈtərnətiv/ = NOUN: alternativa, alegere; USER: alternative, alternativelor, alternativele, variante;

GT GD C H L M O
always /ˈɔːl.weɪz/ = ADVERB: mereu, totdeauna, oricand, din totdeauna, vesnic, fara intrerupere; USER: intotdeauna;

GT GD C H L M O
am /æm/ = VERB: sant; USER: am, pm, sunt, sint, pare;

GT GD C H L M O
amazed /əˈmeɪzd/ = ADJECTIVE: uluit, consternat, buimac; USER: uimit, uimiti;

GT GD C H L M O
amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ = ADJECTIVE: uimitor, extraordinar, uluitor, nastrusnic, naprasnic; USER: uimitoare, minunat, impresionanta;

GT GD C H L M O
amazonian

GT GD C H L M O
amber /ˈæm.bər/ = NOUN: chihlimbar, ambra USER: galben, portocaliu, culoare bruna;

GT GD C H L M O
ambitious /æmˈbɪʃ.əs/ = ADJECTIVE: ambitios; USER: ambitioasa, ambitioase;

GT GD C H L M O
american /əˈmer.ɪ.kən/ = NOUN: american; ADJECTIVE: americanesc; USER: americane, americana, America;

GT GD C H L M O
americans /əˈmer.ɪ.kən/ = NOUN: american; USER: americani, americanii, americanilor, de americani;

GT GD C H L M O
among /əˈmʌŋ/ = PREPOSITION: printre, intre, dintre, din, pe vremea; USER: randul, in randul;

GT GD C H L M O
amount /əˈmaʊnt/ = NOUN: cantitate, suma, valoare, cifra, masura, seama, importanta, contingent, semnificatie, catime, sens; VERB: se ridica, se cifra; USER: valoarea;

GT GD C H L M O
amounts /əˈmaʊnt/ = NOUN: cantitate, suma, valoare, cifra, masura, seama, importanta, contingent, semnificatie, catime, sens; VERB: se ridica, se cifra; USER: sumele, sume, sumelor, cantitati;

GT GD C H L M O
an /ən/ = ARTICLE: un, o; USER: unui, unei;

GT GD C H L M O
ana = NOUN: amintiri, anecdote despre o persoana, culegere de anecdote; USER: ana, Anei, lui ana;

GT GD C H L M O
anatomy /əˈnæt.ə.mi/ = NOUN: anatomie; USER: anatomia, anatomiei, anatomice, de anatomie;

GT GD C H L M O
anchorage /ˈæŋ.kər.ɪdʒ/ = NOUN: ancorare, ancoraj, taxa de ancorare; USER: de ancorare, zona de ancoraj, ancorajul;

GT GD C H L M O
ancient /ˈeɪn.ʃənt/ = ADJECTIVE: vechi, antic, stravechi, clasic, secular, strabun, carunt; NOUN: antic, batran, clasic, stegar; USER: antice, antica, veche;

GT GD C H L M O
and /ænd/ = CONJUNCTION: si, iar, precum si, sau, dar, ori, in timp ce, de aceea, incat, deci, asa ca, din ce in ce mai; USER: si de;

GT GD C H L M O
angel /ˈeɪn.dʒəl/ = NOUN: inger; USER: ingerul, ingerului, angel;

GT GD C H L M O
angeles

GT GD C H L M O
anger /ˈæŋ.ɡər/ = NOUN: furie, manie, suparare, burzuluiala, aprindere, banat; VERB: mania, supara, infuria, inciuda, necaji, zgandari;

GT GD C H L M O
angrily /ˈæŋ.ɡri/ = USER: furios, suparat, furioasa, furie, manie;

GT GD C H L M O
angry /ˈæŋ.ɡri/ = ADJECTIVE: suparat, manios, agitat, inciudat, burzuluit, otarat, necajit, catranit, ciudos; USER: furios, nervos, furioasa;

GT GD C H L M O
animal /ˈæn.ɪ.məl/ = NOUN: animal, dobitoc, jivina, lighioana; ADJECTIVE: animal, animalier, animalic; USER: animale, animalelor, animala, animalul;

GT GD C H L M O
animals /ˈæn.ɪ.məl/ = NOUN: animal, dobitoc, jivina, lighioana; USER: animale, animalele, animalelor;

GT GD C H L M O
animated /ˈæn.ɪ.meɪ.tɪd/ = ADJECTIVE: animat, insufletit, viu, vioi; USER: animate, animatie, animata;

GT GD C H L M O
anne /ˌkwiːn.ænzˈleɪs/ = USER: anne, Ana, lui anne, Annei;

GT GD C H L M O
annie = USER: Annie, lui Annie, pe Annie;

GT GD C H L M O
anniversary /ˌanəˈvərsərē/ = NOUN: aniversare; ADJECTIVE: aniversar, anual; USER: ani, aniversarea, a aniversare, aniversari;

GT GD C H L M O
annoyed /əˈnɔɪd/ = ADJECTIVE: contrariat; USER: suparat, iritat, enervat, deranjat;

GT GD C H L M O
annual /ˈæn.ju.əl/ = ADJECTIVE: anual, in fiecare an; NOUN: anuar, publicatie anuala; USER: anuala, anuale;

GT GD C H L M O
anonymous /əˈnɒn.ɪ.məs/ = ADJECTIVE: anonim; USER: anonime, anonima, anonymous, anonimi;

GT GD C H L M O
another /əˈnʌð.ər/ = PRONOUN: un alt, o alta, altul, inca o, inca un, nou, altcineva; USER: alt, alta;

GT GD C H L M O
answer /ˈɑːn.sər/ = VERB: raspunde, raspunde, raspunde la, satisface, corespunde, ajuta, reactiona, reusi, fi bun pentru, corespunde la, deschide usa, fi raspunzator, a-si atinge scopul; NOUN: raspuns, rezolvare; USER: raspunda;

GT GD C H L M O
answering /ˈansər/ = VERB: raspunde, raspunde, raspunde la, satisface, corespunde, ajuta, reactiona, reusi, fi bun pentru, corespunde la, deschide usa, fi raspunzator, a-si atinge scopul; USER: raspunzand, raspuns;

GT GD C H L M O
answers /ˈɑːn.sər/ = NOUN: raspuns, rezolvare; VERB: raspunde, raspunde, raspunde la, satisface, corespunde, ajuta, reactiona, reusi, fi bun pentru, corespunde la, deschide usa, fi raspunzator, a-si atinge scopul; USER: raspunsuri, raspunsurile;

GT GD C H L M O
antarctic /ænˈtɑːk.tɪk/ = ADJECTIVE: antarctic; NOUN: Antarctica, zona antarctica; USER: Antarcticii, asupra Antarcticii;

GT GD C H L M O
ante /ˈæn.ti/ = USER: ante;

GT GD C H L M O
antelopes /ˈan(t)əˌlōp/ = NOUN: antilopa; USER: antilope, antilopele, antelopes, antilopelor, de antilope,

GT GD C H L M O
any /ˈen.i/ = ADJECTIVE: orice, nici un, oricare, nici o, vreun, toti, niste, de loc; PRONOUN: vreunul, nici una, nici unul, intrucatva; ADVERB: macar, catusi de putin, cat de cat, de fel; USER: nicio, nici, oricarei;

GT GD C H L M O
anymore /ˌen.iˈmɔːr/ = USER: mai, aproximativ;

GT GD C H L M O
anyone /ˈen.i.wʌn/ = PRONOUN: cineva, oricine, nimeni, toti, oricare, fiecare, careva, vreunul; USER: pe nimeni, nimanui;

GT GD C H L M O
anything /ˈen.i.θɪŋ/ = PRONOUN: orice, nimic, ceva; USER: altceva, tot;

GT GD C H L M O
anyways /ˈenēˌwāz/ = USER: oricum, oriunde,

GT GD C H L M O
anywhere /ˈen.i.weər/ = ADVERB: oriunde, nicaieri, undeva, peste tot, in orice loc, pretutindeni, indiferent;

GT GD C H L M O
apartments /əˈpɑːt.mənt/ = NOUN: apartament, locuinta, camera, numar; USER: apartamente, apartamentele, Apartments;

GT GD C H L M O
app /æp/ = USER: app, aplicatie, GM, aplicatia;

GT GD C H L M O
appearance /əˈpɪə.rəns/ = NOUN: aspect, aparitie, aparenta, infatisare, aspect exterior, exterior, forma, chip, fizic, ivire, fata, obraz, mijire, cautatura, probabilitate, aer; USER: aspectul, aparitia;

GT GD C H L M O
appeared /əˈpɪər/ = VERB: aparea, apare, figura, arata, manifesta, veni, da impresia, lumina, naste, iesi, se ivi, zari; USER: a aparut, aparut, au aparut;

GT GD C H L M O
appears /əˈpɪər/ = VERB: aparea, apare, figura, arata, manifesta, veni, da impresia, lumina, naste, iesi, se ivi, zari; USER: pare, afiseaza;

GT GD C H L M O
apple /ˈæp.l̩/ = NOUN: mar; USER: mere, Apple a, de mere;

GT GD C H L M O
apples /ˈæp.l̩/ = NOUN: mar; USER: mere, merele, merelor;

GT GD C H L M O
appliances /əˈplaɪ.əns/ = NOUN: aparat, dispozitiv, aplicare, instalatie, instrument; USER: aparate, aparatele, aparatelor, electrocasnice;

GT GD C H L M O
appreciated /əˈpriː.ʃi.eɪt/ = ADJECTIVE: apreciat, recunoscut, cautat, gustat; USER: apreciate, apreciata, sa apreciat;

GT GD C H L M O
appreciation /əˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ = NOUN: apreciere, evaluare, pretuire, admiratie, cinste, estimatie, judecare; USER: aprecierea, aprecierii, aprecieri, de apreciere;

GT GD C H L M O
appropriate /əˈprəʊ.pri.ət/ = ADJECTIVE: adecvat, potrivit, apropriat, convenabil, specific, propriu; VERB: apropria, aloca, amenaja, destina, lua in posesiune, afecta, a-si apropria, a-si insusi; USER: caz, corespunzatoare, cazul;

GT GD C H L M O
approximately /əˈprɒk.sɪ.mət.li/ = ADVERB: aproximativ, circa, aproape, cam, tot; USER: de aproximativ, la aproximativ, cca;

GT GD C H L M O
apps /æp/ = USER: Aplicatii, Apps, aplicatiile;

GT GD C H L M O
april /ˈeɪ.prəl/ = NOUN: aprilie, april; USER: apr;

GT GD C H L M O
arab /ˈær.əb/ = NOUN: arab, cal arab; ADJECTIVE: arabesc; USER: Arabe, araba, arabul;

GT GD C H L M O
archer /ˈɑː.tʃər/ = NOUN: arcas; USER: Archer, arcasul;

GT GD C H L M O
archive /ˈɑː.kaɪv/ = NOUN: arhiva; ADJECTIVE: arhivistic; USER: Archive, arhivei, arhive;

GT GD C H L M O
arctic /ˈɑːk.tɪk/ = ADJECTIVE: arctic; USER: arctica, arctice, regiunea arctica;

GT GD C H L M O
are /ɑːr/ = USER: sunt, se, este, au, exista;

GT GD C H L M O
area /ˈeə.ri.ə/ = NOUN: zona, domeniu, suprafata, arie, areal, bazin, intindere, circumscriptie, district, cuprins, sfera de actiune, camp de actiune;

GT GD C H L M O
areas /ˈeə.ri.ə/ = NOUN: zona, domeniu, suprafata, arie, areal, bazin, intindere, circumscriptie, district, cuprins, sfera de actiune, camp de actiune; USER: domenii, zone, zonele;

GT GD C H L M O
aren /ɑːnt/ = USER: nu, i, kidney;

GT GD C H L M O
arena /əˈriː.nə/ = NOUN: arena, scena; USER: arenei, in arena;

GT GD C H L M O
arge = USER: ARGE, ARGE a,

GT GD C H L M O
arm /ɑːm/ = VERB: inarma; NOUN: brat, mana, arme, aripa, armament, laba, blazon, branca, maneca, craca, creanga, armoarii, profesiune de militar, militarie, categorie de arma; USER: bratul, bratului;

GT GD C H L M O
armchair /ˈɑːm.tʃeər/ = NOUN: fotoliu; USER: fotoliul, Fotolii;

GT GD C H L M O
armchairs = USER: fotolii, fotolii de, fotoliile, Scaune, fotolii din,

GT GD C H L M O
arms /ɑːm/ = NOUN: arme, armament, arma, stema, pajura; USER: bratele, brate, armelor;

GT GD C H L M O
army /ˈɑː.mi/ = NOUN: armata, oaste, ostire, multime, puzderie; USER: armatei, armate;

GT GD C H L M O
around /əˈraʊnd/ = PREPOSITION: in jurul, prin, imprejurul, pe langa, aproape de, dimprejurul; ADVERB: in apropiere, cam, peste tot, imprejur, vreo, dimprejur, pret de, ici-colo; USER: jurul;

GT GD C H L M O
arrange /əˈreɪndʒ/ = VERB: aranja, organiza, stabili, dispune, amenaja, lua masuri, ordona, fixa, randui, rostui, aseza, ajusta, combina, adapta, orandui, reglementa, imbina, aplana, chiti, potrivi, se intelege, talcui, chibzui, netezi, mestesugi, mesteri, intocmi, intinde, drege, instala, descalci, dichisi; USER: asigura, aranjeze;

GT GD C H L M O
arranged /əˈrānj/ = ADJECTIVE: dispus; USER: aranjate, aranjat, amenajat, dispuse;

GT GD C H L M O
arrival /əˈraɪ.vəl/ = NOUN: sosire, venire, aparitie; USER: sosirii, sejurului, sosirea, plecare;

GT GD C H L M O
arrive /əˈraɪv/ = VERB: ajunge, sosi, parveni, veni, avea loc, cadea, se impune; USER: ajung, sosesc, soseasca;

GT GD C H L M O
arrived /əˈraɪv/ = VERB: ajunge, sosi, parveni, veni, avea loc, cadea, se impune; USER: a sosit, a ajuns, sosit, ajuns, au ajuns;

GT GD C H L M O
art /ɑːt/ = NOUN: arta, meserie, mestesug, indemanare, iscusinta, abilitate, smecherie, viclesug; USER: art, artei, de arta;

GT GD C H L M O
article /ˈɑː.tɪ.kl̩/ = NOUN: articol, articol, obiect, paragraf, marfa, bucata, clauza, obiect de comert, contract, punct, invatatura; VERB: stipula, acuza, da la ucenicie; USER: articolul, articolului, art, Article;

GT GD C H L M O
articles /ˈɑː.tɪ.kl̩/ = NOUN: ucenicie; USER: articole, Articolele, articolelor;

GT GD C H L M O
articulate /-ˌlāt/ = VERB: articula, pronunta, rosti clar, lega prin articulatii; ADJECTIVE: articulat, clar, logic, rostit clar; USER: articuleze, articularea, articuleaza;

GT GD C H L M O
artist /ˈɑː.tɪst/ = NOUN: artist, pictor, mester; USER: artistul, artistului, artista;

GT GD C H L M O
artistic /ɑːˈtɪs.tɪk/ = ADJECTIVE: artistic, frumos, maestru, abil; USER: artistice, artistica;

GT GD C H L M O
arts /ɑːt/ = NOUN: arta, meserie, mestesug, indemanare, iscusinta, abilitate, smecherie, viclesug; USER: Arte, Arts, artele, artelor;

GT GD C H L M O
as /əz/ = CONJUNCTION: ca, cum, precum, de, ca si, asa cum, deoarece; PREPOSITION: drept, in calitate de; ADVERB: ce, la fel de, care;

GT GD C H L M O
asian /ˈeɪ.ʒən/ = NOUN: asiatic; ADJECTIVE: asiatic;

GT GD C H L M O
ask /ɑːsk/ = VERB: cere, intreba, ruga, invita, chema, consulta, chestiona, pofti, reclama, se interesa, necesita, cere sa vorbeasca, cere sa vada, cerceta, publica; USER: intreb, cer, ceara;

GT GD C H L M O
asked /ɑːsk/ = VERB: cere, intreba, ruga, invita, chema, consulta, chestiona, pofti, reclama, se interesa, necesita, cere sa vorbeasca, cere sa vada, cerceta, publica; USER: a cerut, a intrebat, intrebat, cerut;

GT GD C H L M O
asking /ɑːsk/ = VERB: cere, intreba, ruga, invita, chema, consulta, chestiona, pofti, reclama, se interesa, necesita, cere sa vorbeasca, cere sa vada, cerceta, publica; USER: cer, solicita, intreaba;

GT GD C H L M O
asks /ɑːsk/ = VERB: cere, intreba, ruga, invita, chema, consulta, chestiona, pofti, reclama, se interesa, necesita, cere sa vorbeasca, cere sa vada, cerceta, publica; USER: intreaba, solicita;

GT GD C H L M O
asleep /əˈsliːp/ = ADJECTIVE: amortit; USER: adormit;

GT GD C H L M O
aspire /əˈspaɪər/ = VERB: aspira, tinde, nazui; USER: Aspire, aspiri, aspiram;

GT GD C H L M O
aspirin /ˈæs.pɪ.rɪn/ = NOUN: aspirina; USER: aspirinei, acid acetilsalicilic;

GT GD C H L M O
asses /æs/ = USER: magari, fundurile, magarii, funduri, evalua;

GT GD C H L M O
assess /əˈses/ = VERB: evalua, aprecia, stabili, estima, fixa; USER: evalueze, evaluarea, a evalua, evalueaza;

GT GD C H L M O
assessing /əˈses/ = VERB: evalua, aprecia, stabili, estima, fixa; USER: evaluarea, evaluare, evaluarii, evalueaza;

GT GD C H L M O
assessment /əˈses.mənt/ = NOUN: evaluare, apreciere, impunere, valoare, impozite, dare, oranduire; USER: evaluarea, evaluarii, de evaluare;

GT GD C H L M O
assistant /əˈsɪs.tənt/ = NOUN: asistent, ajutor, colaborator; ADJECTIVE: adjunct, auxiliar, ajutator; USER: asistentul, asistenta, asistentului;

GT GD C H L M O
associated /əˈsəʊ.si.eɪ.tɪd/ = VERB: asocia, se asocia, lega, se uni; USER: asociate, asociata, asociat, asociaza;

GT GD C H L M O
assumption /əˈsʌmp.ʃən/ = NOUN: presupunere, ipoteza, asumare, prezumtie, atribuire, simulare, luare asupra, aroganta; USER: presupunerea;

GT GD C H L M O
astronaut /ˈæs.trə.nɔːt/ = NOUN: astronaut; USER: astronautul, astronautului, cosmonaut, astronautilor;

GT GD C H L M O
at /ət/ = PREPOSITION: la, in, pe, din, spre, asupra, catre, sub, impotriva, din cauza, de-a; NOUN: arond; USER: putin;

GT GD C H L M O
athens = NOUN: Atena; USER: athens, Atenei, din Atena;

GT GD C H L M O
athletes /ˈæθ.liːt/ = NOUN: atlet; USER: sportivi, sportivii, sportivilor, atleti;

GT GD C H L M O
athletic /æθˈlet.ɪk/ = ADJECTIVE: atletic; USER: Athletic, atletice, sportiv, atletica;

GT GD C H L M O
athletics /æθˈlet.ɪks/ = NOUN: atletism, atletica; USER: atletismul, de Atletism;

GT GD C H L M O
atlantic /ətˈlantik,at-/ = NOUN: Oceanul Atlantic; ADJECTIVE: atlantic, din Oceanul Atlantic; USER: Atlanticului, Atlanticul;

GT GD C H L M O
atlas /ˈæt.ləs/ = NOUN: atlas, atlas geografic, atlaz; USER: atlasul, atlasului;

GT GD C H L M O
atmosphere /ˈæt.mə.sfɪər/ = NOUN: atmosfera, ambianta, climat, aer, cer; USER: atmosferei;

GT GD C H L M O
attached /əˈtætʃt/ = ADJECTIVE: atasat, anexat, alocat; USER: atasate, atasata, anexate;

GT GD C H L M O
attempt /əˈtempt/ = NOUN: incercare, atentat, proba, incercare tentativa; VERB: incerca, atenta, face o tentativa la;

GT GD C H L M O
attend /əˈtend/ = VERB: frecventa, urma, asista la, vizita, ingriji, insoti, fi prezent la, servi, trata, audia, acompania, fi in slujba, fi in serviciul, se ingriji de; USER: participa;

GT GD C H L M O
attention /əˈten.ʃən/ = NOUN: atentie, atentii, ingrijire, grija, luare aminte, consideratie, atentiune, curte; USER: atentia, o atentie;

GT GD C H L M O
attentively /əˈten.tɪv/ = ADVERB: atent, cu luare aminte; USER: atentie, cu atentie;

GT GD C H L M O
attracted /əˈtrækt/ = VERB: atrage, imbia, fi urmat de, avea farmec, solicita; USER: atrase, a atras, atras, atrasi;

GT GD C H L M O
attracting /əˈtrækt/ = NOUN: atragere; USER: atragerea, atrage;

GT GD C H L M O
attraction /əˈtræk.ʃən/ = NOUN: atractie, atragere, farmec, simpatie, seductie; USER: atragerea, atractia;

GT GD C H L M O
audio /ˈɔː.di.əʊ/ = USER: sunet, Muzica;

GT GD C H L M O
august /ɔːˈɡʌst/ = ADJECTIVE: maret maret

GT GD C H L M O
aunt /ɑːnt/ = NOUN: matusa, tanti, tusa; USER: matusii;

GT GD C H L M O
aurora /əˈrôrə,ôˈrôrə/ = NOUN: aurora, zori; USER: aurorei, aurore;

GT GD C H L M O
australian /ɒsˈtreɪ.li.ən/ = NOUN: australian; ADJECTIVE: australian; USER: Australia, australiana, din Australia;

GT GD C H L M O
austrian = NOUN: austriac; ADJECTIVE: austriac; USER: austriaca, austriece, Austriei, Austrian;

GT GD C H L M O
author /ˈɔː.θər/ = NOUN: autor, scriitor, creator, initiator, facator, faptas; USER: autorul, autorului;

GT GD C H L M O
autograph /ˈôtəˌgraf/ = NOUN: autograf; USER: autograful, un autograf, autografe;

GT GD C H L M O
autumn /ˈɔː.təm/ = NOUN: toamna; USER: toamnei, de toamna;

GT GD C H L M O
available /əˈveɪ.lə.bl̩/ = ADJECTIVE: disponibil, valabil, accesibil, existent, liber, utilizabil, util, neocupat; USER: disponibile, disponibila;

GT GD C H L M O
avenue /ˈæv.ə.njuː/ = NOUN: cale, bulevard, alee, strada; USER: Avenue, bulevardul;

GT GD C H L M O
avoid /əˈvɔɪd/ = VERB: evita, ocoli, anula; USER: a evita, evite, evitarea, se evita;

GT GD C H L M O
award /əˈwɔːd/ = NOUN: acordare, adjudecare, decernare, hotarare, recompensa, sentinta, conferire, decoratie, judecata; VERB: acorda, decerna, adjudeca, conferi, pazi; USER: atribuire, de atribuire;

GT GD C H L M O
awarding /əˈwɔːd/ = VERB: acorda, decerna, adjudeca, conferi, pazi; USER: acordarea, de atribuire, atribuire, atribuirea;

GT GD C H L M O
awards /əˈwɔːd/ = VERB: acorda, decerna, adjudeca, conferi, pazi; NOUN: acordare, adjudecare, decernare, hotarare, recompensa, sentinta, conferire, decoratie, judecata; USER: Premii, Premiile, Awards, Premiilor;

GT GD C H L M O
awareness /əˈweə.nəs/ = USER: constientizare, constientizarea, gradului de constientizare, sensibilizare, de constientizare;

GT GD C H L M O
away /əˈweɪ/ = ADVERB: departe, deoparte, incolo, in afara, plecat de acasa; ADJECTIVE: la o distanta de, absent, care se afla departe; NOUN: absentare; USER: distanta, oaspeti, o distanta, la distanta;

GT GD C H L M O
axis /ˈæk.sɪs/ = NOUN: axa, ax, osie, osie; USER: axei, axe;

GT GD C H L M O
aztec /ˈaztek/ = USER: aztec, azteca, aztece, azteca,

GT GD C H L M O
aztecs = USER: aztecii, azteci, aztec, aztecilor, aztecs,

GT GD C H L M O
b

GT GD C H L M O
babies /ˈbeɪ.bi/ = NOUN: copil, pui, prunc, copilas, copil mic, draguta, sugaci, plod, fata frumoasa; USER: copii, copiii, bebelusi, bebelusii, copiilor;

GT GD C H L M O
baby /ˈbeɪ.bi/ = NOUN: copil, pui, prunc, copilas, copil mic, draguta, sugaci, plod, fata frumoasa; ADJECTIVE: de prunc, de copilas; USER: copilul, copii, copilului, pentru copii;

GT GD C H L M O
back /bæk/ = VERB: inapoi, sustine, sprijini; ADVERB: inapoi, in urma, indarat; NOUN: spate, fund, retur, spinare, dos; ADJECTIVE: posterior; USER: spatele, din spate;

GT GD C H L M O
backbone /ˈbæk.bəʊn/ = NOUN: sira spinarii, putere, fermitate, stalp, energie, forta motrice, suflet, motor principal; USER: coloana vertebrala, coloanei vertebrale, backbone;

GT GD C H L M O
background /ˈbæk.ɡraʊnd/ = NOUN: fundal, fond, conditii, trecut, decor, fund, loc retras, autobiografie; USER: de fundal, fundalul, de fond;

GT GD C H L M O
backpack /ˈbæk.pæk/ = NOUN: rucsac; USER: rucsacul, backpack;

GT GD C H L M O
backpacks /ˈbæk.pæk/ = NOUN: rucsac; USER: rucsaci, rucsacuri, backpacks, rucsacurile;

GT GD C H L M O
backs /bæk/ = NOUN: spate, fund, retur, spinare, dos, speteaza; VERB: inapoi, sustine, sprijini, impiedica, merge inapoi, intarziat; USER: spatele, spinarea, sprijina, dosul;

GT GD C H L M O
bacon /ˈbeɪ.kən/ = NOUN: sunca, slanina, kaizer; USER: bacon;

GT GD C H L M O
bad /bæd/ = ADJECTIVE: rau, prost, grav, urat, slab, nepotrivit, gresit, neplacut, stricat, nefavorabil, defectuos, daunator, nefast, incorect, bolnav, viciat, nereusit, obraznic, fals, nebun, violent, nevalabil, stricator, calp, desfranat, contrar; NOUN: rautate, suparator, pierdere; USER: rea;

GT GD C H L M O
badger /ˈbædʒ.ər/ = NOUN: bursuc, viezure; VERB: cicali, necaji; USER: Badger, bursucul, viezurele;

GT GD C H L M O
badminton

GT GD C H L M O
bag /bæɡ/ = NOUN: sac, punga, geanta, sacosa, pachet, husa, traista, poseta, valiza, ghiozdan, capsula, tolba;

GT GD C H L M O
bake /beɪk/ = VERB: coace, frige, arde, praji, se praji la soare; USER: se coace, coc, bake, se coc;

GT GD C H L M O
baked /ˈsʌn.beɪkt/ = ADJECTIVE: copt; USER: coapte, cuptor, la cuptor, coapta;

GT GD C H L M O
baker /ˈbeɪ.kər/ = NOUN: brutar; USER: Baker, brutarul, brutarului, brutarie;

GT GD C H L M O
bakery /ˈbeɪ.kər.i/ = NOUN: brutarie; USER: panificatie, de panificatie;

GT GD C H L M O
baking /bāk/ = VERB: coace, frige, arde, praji, se praji la soare; USER: coacere, copt, de copt, de coacere, sodiu;

GT GD C H L M O
balancing /ˈbaləns/ = NOUN: balansare, cumpanire; ADJECTIVE: ponderator; USER: echilibrare, de echilibrare, echilibrarea, echilibru;

GT GD C H L M O
balconies /ˈbalkənē/ = NOUN: balcon, foisor, cerdac, pridvor

GT GD C H L M O
bald /bɔːld/ = ADJECTIVE: chel, plesuv, simplu, gol, sec, curat, deschis, plat, monoton, tintat; USER: chelie, bald;

GT GD C H L M O
ball /bɔːl/ = NOUN: minge, bila, bal, balon, bulgare, ghem, bot, cocolos, nuca, papusa, glonte, mototol; VERB: face ghem, cocolosi; USER: mingea, balonul, pasa;

GT GD C H L M O
ballerina /ˌbæl.əˈriː.nə/ = NOUN: balerina, dansatoare; USER: balerinei, ballerina, balerine;

GT GD C H L M O
ballet /ˈbæl.eɪ/ = NOUN: balet; USER: de balet, baletul, pentru balet, baletului;

GT GD C H L M O
balloon /bəˈluːn/ = NOUN: balon, aerostat; VERB: ridica, inalta, se umfla, se ridica in aer intr-un balon; USER: balonul, balonului, baloane;

GT GD C H L M O
bamboo /bæmˈbuː/ = NOUN: bambus; USER: de bambus, din bambus, bambusul, bamboo;

GT GD C H L M O
banana /bəˈnɑː.nə/ = NOUN: banana; USER: banane, bananelor, de banane;

GT GD C H L M O
bananas /bəˈnɑː.nəz/ = NOUN: banana; USER: banane, bananele, bananelor, sectorul bananelor;

GT GD C H L M O
band /bænd/ = NOUN: banda, grup, orchestra, panglica, ceata, banderola, fasie, muzica, brau, legatura, cerc, bentita, cohorta, card, baiera, gloata, laie, tacam; VERB: lega, pune o banda la, inhaita; USER: trupa;

GT GD C H L M O
bang /bæŋ/ = NOUN: bubuitura, lovitura, breton, pocnitura, pocnet, trosnet, izbitura; VERB: bubui, face zgomot, lovi cu zgomot; ADVERB: brusc, deodata; USER: poc, bum, pac;

GT GD C H L M O
banjo /ˈbæn.dʒəʊ/ = NOUN: banjo; USER: imbinare filetata;

GT GD C H L M O
bank /bæŋk/ = NOUN: banca, mal, banc, tarm, baterie, depozit, liman, val, terasament, margine; ADJECTIVE: bancar; VERB: depune la banca; USER: Bancii, Bank;

GT GD C H L M O
banks /bæŋk/ = NOUN: Banca Angliei; USER: banci, bancile, bancilor;

GT GD C H L M O
bar /bɑːr/ = NOUN: bar, bara, bara, restaurant, baton, bufet, linie, obstacol, lingou, bucata, tejghea, drug, banc de nisip, avocatura, bariera, carciuma, dunga, piedica, judecata, barna, zavor, gratie, curte, tact, masura, critica, geana, judecatorie, tribunal, ostret, banca acuzatilor, stanga, bara de masura; VERB: bara, interzice, bloca, inchide, opri, zavori, inchide cu bare, desparti, alunga, stavili, ingradi, exclude, astupa, hasura, trage linii; PREPOSITION: exceptand, in afara de; USER: barul;

GT GD C H L M O
barbecue /ˈbɑː.bɪ.kjuː/ = NOUN: gratar mare, animal fript in intregime, petrecere unde se frig animale; USER: gratar, barbecue, barbecu;

GT GD C H L M O
barbecues = NOUN: gratar mare, animal fript in intregime, petrecere unde se frig animale; USER: gratare, frigarui, gratar in, barbecue;

GT GD C H L M O
barely /ˈbeə.li/ = ADVERB: doar, numai, foarte putin, saracacios, deschis, pe fata; USER: abia, greu;

GT GD C H L M O
bark /bɑːk/ = NOUN: scoarta, coaja, latrat, barca, latratura, corabie cu trei catarge; VERB: latra, coji, bate, hamai, beli, rasti, descoji, tabaci, jupui;

GT GD C H L M O
barks /bɑːk/ = NOUN: scoarta, coaja, latrat, barca, latratura, corabie cu trei catarge; VERB: latra, coji, bate, hamai, beli, rasti, descoji, tabaci, jupui; USER: latraturi, barks;

GT GD C H L M O
barley /ˈbɑː.li/ = NOUN: orz; USER: orzul, orzului, de orz;

GT GD C H L M O
baron /ˈbær.ən/ = NOUN: baron; USER: baronul, baronului, Baroane;

GT GD C H L M O
bart = USER: Bart, de Bart, pe Bart,

GT GD C H L M O
bashful /ˈbæʃ.fəl/ = ADJECTIVE: timid, sfios, rusinos, pudic, feciorelnic; USER: bashful, timizi;

GT GD C H L M O
basis /ˈbeɪ.sɪs/ = NOUN: baza, temei, fundament, temelie, talpa; USER: temeiul, mod;

GT GD C H L M O
basket /ˈbɑː.skɪt/ = NOUN: cos, paner, codirla; USER: cosul, Basket;

GT GD C H L M O
basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ = USER: Baschet, de baschet, Basketball, basket, baschetul;

GT GD C H L M O
baskets /ˈbɑː.skɪt/ = NOUN: cos, paner, codirla; USER: cosuri, cosurile;

GT GD C H L M O
bat /bæt/ = NOUN: liliac, bata, baston, lovitura, sama, ciomag, bat, paleta; VERB: clipi, lovi cu bastonul, hali; ADVERB: prin propriile puteri;

GT GD C H L M O
bath /bɑːθ/ = NOUN: baie, cada, scaldatoare; VERB: face baie, scalda, imbaia; USER: baia, de baie;

GT GD C H L M O
bathe /beɪð/ = VERB: scalda, se scalda, spala, muia; NOUN: baie, scaldare; USER: scalde, se scalde;

GT GD C H L M O
bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ = NOUN: baie, camera de baie, W.C.; USER: baia, baie proprie, grup sanitar;

GT GD C H L M O
bathrooms /ˈbɑːθ.rʊm/ = NOUN: baie, camera de baie, W.C.; USER: bai, Baile, grupuri sanitare;

GT GD C H L M O
batman /ˈbæt.mən/ = USER: batman, ordonanta, lui Batman;

GT GD C H L M O
bats /bæt/ = NOUN: liliac, bata, baston, lovitura, sama, ciomag, bat, paleta; USER: lilieci, liliecii, liliecilor, bate;

GT GD C H L M O
batteries /ˈbæt.ər.i/ = NOUN: baterie, baterie, acumulator, divizie, element galvanic; USER: baterii, bateriile, bateriilor, acumulatori;

GT GD C H L M O
battle /ˈbæt.l̩/ = NOUN: lupta, batalie; USER: luptei, batalia;

GT GD C H L M O
be /biː/ = VERB: fi, face, constitui, exista, afla, sta, insemna, se afla, simti, implini, se petrece, trai, se tine, valora, nimeri, se simti, zacea, trece pe la, sedea, face o vizita, se majora, se juca, costa; USER: fie, sa fie, este;

GT GD C H L M O
beach /biːtʃ/ = NOUN: plaja, litoral, tarm, mal, coasta, prund, prundis; VERB: trage la mal, esua, se impotmoli; USER: plaj, de plaj;

GT GD C H L M O
beaches /biːtʃ/ = NOUN: plaja, litoral, tarm, mal, coasta, prund, prundis; VERB: trage la mal, esua, se impotmoli; USER: plaje, plajele, plaje de, plajelor;

GT GD C H L M O
beak /biːk/ = NOUN: cioc, plisc, clant, clont, cobe;

GT GD C H L M O
beaks /biːk/ = NOUN: cioc, plisc, clant, clont, cobe; USER: ciocurile, ciocuri, ciocurilor, ciocul;

GT GD C H L M O
bear /beər/ = NOUN: urs, grobian, jucator de bursa; VERB: suporta, purta, aduce, avea, suferi, rezista, face, duce, cara; USER: poarta, suport;

GT GD C H L M O
beard /bɪəd/ = NOUN: barba, tacalie, radicula, mustata de spic; VERB: barbieri, infrunta, sfida, brava; USER: barbii;

GT GD C H L M O
bears /beər/ = NOUN: urs, grobian, jucator de bursa; VERB: suporta, purta, aduce, avea, suferi, rezista, face, duce, cara; USER: ursi, ursii, poarta;

GT GD C H L M O
beast /biːst/ = NOUN: fiara, bestie, animal, dobitoc, vita, lighioana, bruta, caine;

GT GD C H L M O
beasts /biːst/ = NOUN: fiara, bestie, animal, dobitoc, vita, lighioana, bruta, caine; USER: fiare, bestii, animale, fiarele, animalele;

GT GD C H L M O
beat /biːt/ = VERB: bate, invinge, intrece, depasi, lovi, da, dobori, suna, pulsa; NOUN: bataie, lovitura, masura; USER: batut, bata, invins, bat;

GT GD C H L M O
beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ = ADJECTIVE: frumos, minunat, atragator, admirabil, fin, ingrijit, rasarit, acatarii; USER: frumoasa, frumoase, bine;

GT GD C H L M O
beautifully /ˈbjuː.tɪ.fəl/ = ADVERB: frumos, minunat; USER: perfect, foarte frumos, frumoasa;

GT GD C H L M O
beauty /ˈbjuː.ti/ = NOUN: frumusete, poezie, mandrete, mandra; USER: frumusetea, de frumusete;

GT GD C H L M O
became /bɪˈkeɪm/ = VERB: deveni, ajunge, se face, alege, veni, iesi, se potrivi, se intampla, a-i sta bine; USER: au devenit, devenit, complica;

GT GD C H L M O
because /bɪˈkəz/ = CONJUNCTION: deoarece, pentru ca, ca, intrucat, fiindca, caci, cum, de, unde; USER: cauza;

GT GD C H L M O
become /bɪˈkʌm/ = VERB: deveni, ajunge, se face, alege, veni, iesi, se potrivi, se intampla, a-i sta bine; USER: devenit, devina, devin, devenii;

GT GD C H L M O
becomes /bɪˈkʌm/ = VERB: deveni, ajunge, se face, alege, veni, iesi, se potrivi, se intampla, a-i sta bine; USER: devine, devin, devina;

GT GD C H L M O
becoming /bɪˈkʌm.ɪŋ/ = NOUN: devenire; ADJECTIVE: potrivit, cuviincios, care sta bine, care vine bine, acatarii, convenabil; USER: deveni, devenind, devine, a deveni;

GT GD C H L M O
bed /bed/ = NOUN: pat, strat, banc, albie, culcus, matca, patura, brazda, soclu; VERB: culca, aseza, fixa; USER: patul, canapea, culcare, patului;

GT GD C H L M O
bedroom /ˈbed.rʊm/ = NOUN: dormitor, iatac; USER: camere, dormitorul, dormitoare, camera;

GT GD C H L M O
bedrooms /ˈbed.rʊm/ = NOUN: dormitor, iatac; USER: dormitoare, camere, dormitoarele;

GT GD C H L M O
beds /bed/ = NOUN: pat, strat, banc, albie, culcus, matca, patura, brazda, soclu; VERB: culca, aseza, fixa; USER: paturi, paturile, paturilor;

GT GD C H L M O
bedside /ˈbed.saɪd/ = NOUN: marginea patului, capatai; USER: noptiera, patul;

GT GD C H L M O
bedtime /ˈbed.taɪm/ = NOUN: ora de culcare; USER: inainte de culcare, culcare, de culcare;

GT GD C H L M O
beef /biːf/ = NOUN: vita, carne de vita, bou, forta musculara; USER: de vita, carnii de vita;

GT GD C H L M O
been /biːn/ = USER: fost, a fost, au, avut;

GT GD C H L M O
before /bɪˈfɔːr/ = ADVERB: inainte, mai inainte, in fata, altadata, odinioara, in frunte, mai curand, mai degraba; PREPOSITION: in fata, dinaintea; CONJUNCTION: inainte ca, pana ce; USER: inainte de, inaintea;

GT GD C H L M O
befriend /bɪˈfrend/ = VERB: ajuta, ocroti; USER: imprieteneasca, imprietenesc, imprieteni;

GT GD C H L M O
befriends /bɪˈfrend/ = VERB: ajuta, ocroti; USER: imprieteneste, se imprieteneste;

GT GD C H L M O
beg /beɡ/ = VERB: cere, cersi, ruga, solicita, pofti, milogi, solicita ceva, cere de pomana, cere de la, se ruga; USER: implor, rog;

GT GD C H L M O
begin /bɪˈɡɪn/ = VERB: incepe, initia, porni, debuta in, purcede, se apuca de, angaja, se porni, intreprinde, isca, incinge, inchega; USER: inceapa, incep, a incepe;

GT GD C H L M O
beginning /bɪˈɡɪn.ɪŋ/ = NOUN: inceput, incepere, pornire, debut, deschidere, capat, izvor, cap, origine, obarsie, sursa; USER: incepand, incepe, incep;

GT GD C H L M O
begins /bɪˈɡɪn/ = VERB: incepe, initia, porni, debuta in, purcede, se apuca de, angaja, se porni, intreprinde, isca, incinge, inchega; USER: inceperea;

GT GD C H L M O
behave /bɪˈheɪv/ = VERB: comporta, se comporta, purta, functiona, se purta;

GT GD C H L M O
behaviour /bɪˈheɪ.vjər/ = NOUN: comportament, comportament, comportare, comportare, conduita, conduita, purtare, purtare, tinuta, tinuta, buna purtare, buna purtare, apucatura, apucatura, ciudatenie, ciudatenie, infatisare, infatisare; USER: comportamentul, comportamentului, un comportament;

GT GD C H L M O
beheading /bɪˈhed/ = NOUN: decapitare; USER: decapitarea, decapiteze, decapiteaza;

GT GD C H L M O
behind /bɪˈhaɪnd/ = PREPOSITION: din spatele, in spatele, in urma, dupa, inapoia, dindaratul cu; ADVERB: in urma, in spate, indarat, dindarat; NOUN: spate, dos;

GT GD C H L M O
being /ˈbiː.ɪŋ/ = NOUN: fiinta, existenta, viata, fiintare, faptura, creatura, esenta, prezenta, strafund; ADJECTIVE: prezent, existent, in fiinta; USER: fiind, fi, a fi, fie;

GT GD C H L M O
believe /bɪˈliːv/ = VERB: crede, socoti, gandi, asculta, fi de parere ca; USER: cred, credem, crezi, ca;

GT GD C H L M O
believes /bɪˈliːv/ = VERB: crede, socoti, gandi, asculta, fi de parere ca; USER: este de parere, considera;

GT GD C H L M O
believing /bɪˈliːv/ = ADJECTIVE: credincios; USER: crede, crezand, creada, cred;

GT GD C H L M O
bellevue

GT GD C H L M O
bells /bel/ = NOUN: zurgalau; USER: clopote, clopotele, clopotelor, clopotei;

GT GD C H L M O
belly /ˈbel.i/ = NOUN: burta, abdomen, stomac, pantece, cala, buft, fund al unui vas; ADJECTIVE: abdominal; VERB: umfla; USER: belly, buric;

GT GD C H L M O
belong /bɪˈlɒŋ/ = VERB: apartine, fi din, locui in; USER: apartin, parte;

GT GD C H L M O
belongs /bɪˈlɒŋ/ = VERB: apartine, fi din, locui in; USER: face parte, parte;

GT GD C H L M O
beloved /bɪˈlʌv.ɪd/ = ADJECTIVE: iubit, drag, scump, adorat; NOUN: draguta, dragut; USER: iubita, iubitul, preaiubit, iubite;

GT GD C H L M O
below /bɪˈləʊ/ = ADJECTIVE: de mai jos, dedesubt; PREPOSITION: sub, dedesubtul, dincolo de, in josul; USER: mai jos, jos, va;

GT GD C H L M O
belt /belt/ = NOUN: curea, centura, cordon, brau, curea de transmisie, cingatoare, zona, centiron, regiune, brana; USER: centurii;

GT GD C H L M O
bench /bentʃ/ = NOUN: banca, bancheta, banc de lucru, lavita, reper, treapta, scaun judecatoresc, loc in parlament, functie de judecator; USER: banc, bancul;

GT GD C H L M O
bend /bend/ = VERB: indoi, curba, apleca, inclina, se indoi, supune, se apleca, incovoia;

GT GD C H L M O
beneath /bɪˈniːθ/ = PREPOSITION: sub, dedesubtul; ADVERB: dedesubt, mai jos;

GT GD C H L M O
beneficial /ˌben.ɪˈfɪʃ.əl/ = ADJECTIVE: binefacator, folositor, bun; USER: benefice, benefica, benefic, beneficiarul;

GT GD C H L M O
bertha /ˈbərTHə/ = USER: Bertha, berta, bentha,

GT GD C H L M O
besides /bɪˈsaɪdz/ = PREPOSITION: pe langa, in afara de, cu exceptia cu, fara, basca; ADVERB: in plus, de altfel, nu numai, mai mult decat atat, pe langa toate acestea; USER: langa, in afara;

GT GD C H L M O
best /best/ = ADJECTIVE: cel mai bun, optim, superior, excelent, minunat; ADVERB: cel mai bine, cel mai mult; NOUN: maximum, cel mai inalt grad; VERB: invinge, bate, infrange, birui printr-un siretlic; USER: mai bun, mai bune;

GT GD C H L M O
better /ˈbet.ər/ = ADVERB: mai bine; ADJECTIVE: mai bun, superior, preferabil; VERB: imbunatati, indrepta, intrece, depasi, mari, corija; NOUN: jucator, persoana care pariaza; USER: bine, mai buna, mai, buna;

GT GD C H L M O
between /bɪˈtwiːn/ = PREPOSITION: intre, dintre, printre; ADVERB: la mijloc, la interval, juma-juma;

GT GD C H L M O
beverages /ˈbev.ər.ɪdʒ/ = NOUN: racoritoare; USER: bauturi, bauturilor, bauturile;

GT GD C H L M O
beyond /biˈjɒnd/ = PREPOSITION: dincolo de, peste, mai presus de; ADVERB: dincolo, mai departe, mai inainte, pe partea cealalta; USER: de dincolo, dupa;

GT GD C H L M O
bicycles /ˈbaɪ.sɪ.kl̩/ = NOUN: bicicleta; USER: biciclete, bicicletele, bicicletelor;

GT GD C H L M O
big /bɪɡ/ = ADJECTIVE: mare, important, major, masiv, voluminos, solid, insemnat, gros, barosan, incapator, adult; ADVERB: in stil mare; USER: mari, de mare, big;

GT GD C H L M O
biggest /bɪɡ/ = USER: Cea mai mare, cel mai mare, mai mare, mare, mai mari;

GT GD C H L M O
bike /baɪk/ = NOUN: bicicleta; USER: biciclete, motocicleta, cu bicicleta;

GT GD C H L M O
biles = NOUN: bilă, fiere, irascibilitate, iritabilitate; USER: Biles, secrețiile biliare, de secreție biliară, secreție biliară,

GT GD C H L M O
bill /bɪl/ = NOUN: lege, proiect de lege, factura, bancnota, cioc, nota de plata, cambie, bon, document, lista, afis, cerere, socoteala, cobe, reclama, anunt, reclamatie, petitie, promontoriu, varf de ancora, termen de plata a unei cambii, program al unui spectacol; VERB: afisa, instiinta, anunta, trece pe o lista, inregistra, se giugiuli; USER: proiectul de lege;

GT GD C H L M O
billed /bil/ = VERB: afisa, anunta, instiinta, inregistra, trece pe o lista, se giugiuli; USER: facturat, facturate, taxat, factura, facturata;

GT GD C H L M O
billy /ˈbɪl.i/ = USER: billy, lui Billy, pe Billy;

GT GD C H L M O
binoculars /bɪˈnɒk.jʊ.ləz/ = NOUN: binoclu; USER: binocluri, binoclul, binoclurile, un binoclu;

GT GD C H L M O
biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/ = NOUN: biolog; USER: biologul, biologului, biologie;

GT GD C H L M O
biologists /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/ = NOUN: biolog; USER: biologi, biologi de, biologii, biologilor, biologie,

GT GD C H L M O
biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ = NOUN: biologie; USER: biologia, biologiei, de biologie;

GT GD C H L M O
bird /bɜːd/ = NOUN: pasare, individ, cetatean, tip; USER: pasari, bird, pasarea;

GT GD C H L M O
birds /bɜːd/ = NOUN: pasaret, pasarime; USER: pasari, pasarile, pasarilor;

GT GD C H L M O
birth /bɜːθ/ = NOUN: nastere, origine, aparitie, sange, nascare, facere; USER: nasterii, nasterea;

GT GD C H L M O
birthday /ˈbɜːθ.deɪ/ = NOUN: aniversare, zi de nastere; USER: Data nasterii, ziua de nastere;

GT GD C H L M O
birthdays /ˈbɜːθ.deɪ/ = NOUN: aniversare, zi de nastere; USER: Zile de nastere, nastere, Birthdays, zilele de nastere;

GT GD C H L M O
biscuit /ˈbɪs.kɪt/ = NOUN: biscuit, pesmet, prajitura; USER: biscuiti, biscuite;

GT GD C H L M O
biscuits /ˈbɪs.kɪt/ = NOUN: biscuit, pesmet, prajitura; USER: biscuiti, biscuitii;

GT GD C H L M O
bit /bɪt/ = NOUN: pic, strop, bucatica, burghiu, farama, particica, fir, frantura, zabala, bucata mica, capetel, moneda mica, struna, ascutis, tais; USER: biti, bit, ceva, putin;

GT GD C H L M O
bite /baɪt/ = NOUN: muscatura, muscare, mancare, imbucatura; VERB: musca, urzica, manca, arde, ustura, intepa, apuca cu gura, pisca, incolti, coroda; USER: muste;

GT GD C H L M O
bits /bɪt/ = NOUN: pic, strop, bucatica, burghiu, farama, particica, fir, frantura, zabala, bucata mica, capetel, moneda mica, struna, ascutis, tais; USER: biti, de biti, bitii;

GT GD C H L M O
bitter /ˈbɪt.ər/ = NOUN: amar, amaraciune; ADJECTIVE: amar, inversunat, aspru, amarnic, dureros, crud, acerb, chinuitor, usturator; ADVERB: amarnic; USER: amara, amare, bitter;

GT GD C H L M O
black /blæk/ = NOUN: negru, doliu, cerneala, negreala; ADJECTIVE: negru, intunecat, inchis, brun, sumbru, cernit; VERB: innegri, camufla; USER: Negre, neagra, black;

GT GD C H L M O
blake = USER: Blake, lui Blake;

GT GD C H L M O
blame /bleɪm/ = NOUN: vina, invinuire, blam, condamnare, imputare, repros, banat, ponos; VERB: condamna, blama, osandi, certa, dojeni, ocari; USER: da vina;

GT GD C H L M O
blaze /bleɪz/ = NOUN: valvataie, foc, flacara, stea, izbucnire, explozie, bobot, stralucire a soarelui, dogoare; VERB: arde cu flacara vie, cresta copaci, straluci; USER: Blaze, incendiul;

GT GD C H L M O
blazing /ˈbleɪ.zɪŋ/ = ADJECTIVE: aprins; USER: uimitoare, blazing, flacari;

GT GD C H L M O
blend /blend/ = VERB: amesteca, combina, imbina, contopi, asorta, amalgama, nuanta, suda; NOUN: amestec, amalgam; USER: amestece, se amestece;

GT GD C H L M O
blind /blaɪnd/ = ADJECTIVE: orb, nevazator, chior, fara vedere, ascuns, intunecat; VERB: orbi; NOUN: orbii, jaluzea, nevazatorii, stor, pretext; USER: blind, oarba;

GT GD C H L M O
bloating

GT GD C H L M O
blocking /blɒk/ = VERB: bloca, impiedica, astupa, inchide, stavili, fasona, pune pe calapod, a-si anunta opozitia la o lege in parlament; USER: blocarea, blocare, de blocare, impiedicat, blocheaza;

GT GD C H L M O
blocks /blɒk/ = NOUN: bolovanis; USER: blocuri, blocurile, blocurilor, blocheaza;

GT GD C H L M O
blog /blɒɡ/ = USER: blog, blogul, pe blog;

GT GD C H L M O
blogging /blɒɡ/ = USER: Blogging, blog, de blogging;

GT GD C H L M O
blond /blɒnd/ = ADJECTIVE: blond; NOUN: barbat blond; USER: blonda, blonde;

GT GD C H L M O
blonde /blɒnd/ = NOUN: blonda, femeie blonda; ADJECTIVE: balaie; USER: blond, blonde;

GT GD C H L M O
blood /blʌd/ = NOUN: sange, neam, ruda de sange, vita, temperament, origine; VERB: atata, asmuti cainii cu sangele, fi o caracteristica a familiei, lua sange de la; USER: sangele, arteriale, sangelui;

GT GD C H L M O
blooded /ˈblʌdɪd/ = VERB: lua sange de la, atata, asmuti cainii cu sangele; USER: sange, cu sange, singe;

GT GD C H L M O
bloody /ˈblʌd.i/ = ADJECTIVE: sangeros, afurisit, insangerat, crunt, sangerat, scarbos; VERB: manji cu sange; USER: sangeroase, sangeroasa, sange;

GT GD C H L M O
blossom /ˈblɒs.əm/ = NOUN: floare; VERB: inflori, imboboci; USER: flori, infloreasca;

GT GD C H L M O
blossoms /ˈblɒs.əm/ = NOUN: floare; USER: flori, florile, infloreste;

GT GD C H L M O
blouse /blaʊz/ = NOUN: bluza; USER: bluze, blouse;

GT GD C H L M O
blow /bləʊ/ = VERB: sufla, arunca in aer, bate, sufla in, sari in aer, umfla, fluiera, rasufla, sufla greu, inflori; NOUN: lovitura, suflare; USER: zbor;

GT GD C H L M O
blowing /blō/ = NOUN: suflare, suflu, vantul furnalului; USER: sufla, suflat, suflarea;

GT GD C H L M O
blows /bləʊ/ = NOUN: lovitura, suflare; VERB: sufla, arunca in aer, bate, sufla in, sari in aer, umfla, fluiera, rasufla, inflori, sufla greu; USER: lovituri, loviturile;

GT GD C H L M O
blue /bluː/ = ADJECTIVE: albastru, trist, invinetit, mohorat; NOUN: culoare albastra, azur, indigo, albastreala, albastrime, marinar; VERB: albastri, invineti; USER: albastra, blue, albastre;

GT GD C H L M O
board /bɔːd/ = NOUN: bord, masa, tabla, carton, comitet, comisie, scandura, administratie, colegiu, planseta, consiliu de conducere; VERB: imbarca; USER: bordul, de bord, placa de, board;

GT GD C H L M O
boarding /ˈbɔː.dɪŋ/ = NOUN: imbarcare, abordare, urcare la bord, pardosire cu scanduri; USER: internat, masa, imbarcarea, de imbarcare;

GT GD C H L M O
boards /bɔːd/ = NOUN: scena; USER: placi, panouri, cherestea;

GT GD C H L M O
boat /bəʊt/ = NOUN: barca, ambarcatiune, nava, salupa, luntre, ciobaca, lotca; VERB: face canotaj, pluti, se plimba cu barca; USER: cu barca;

GT GD C H L M O
boats /bəʊt/ = NOUN: barca, ambarcatiune, nava, salupa, luntre, ciobaca, lotca; VERB: face canotaj, pluti, se plimba cu barca; USER: barci, ambarcatiuni;

GT GD C H L M O
bob /bɒb/ = NOUN: par taiat scurt, ciuf, smoc, mot, sonda, coada de zmeu; VERB: vari, baga, sari, taia scurt parul, salta, scurta coada unui cal; USER: Bob, lui Bob, pe Bob;

GT GD C H L M O
bobby /ˈbɒb.i/ = NOUN: politist, politai, jandarm; USER: Bobby, lui Bobby;

GT GD C H L M O
bodies /ˈbɒd.i/ = NOUN: corp, caroserie, organ, trup, cadavru, organizatie, fizic, persoana, masa, colegiu, colectivitate, fuzelaj; USER: organisme, organismelor, organismele, organele;

GT GD C H L M O
body /ˈbɒd.i/ = NOUN: corp, caroserie, organ, trup, cadavru, organizatie, fizic, persoana, masa, colegiu, colectivitate, fuzelaj, talie, multime, naos, individ, corp neinsufletit, infatisare fizica, parte principala, majoritate; VERB: reprezenta; USER: organism;

GT GD C H L M O
boiling /boil/ = NOUN: fierbere, fiert; ADJECTIVE: fierbinte, clocotit, clocotitor, efervescent; USER: de fierbere, punct de fierbere, clocotita;

GT GD C H L M O
bold /bəʊld/ = ADJECTIVE: indraznet, curajos, apasat, cutezator, reliefat, obraznic, neinfricat, nerusinat, viteaz, brav, fatis, neobrazat, abrupt; USER: bold, aldine, indrazneata, caractere aldine;

GT GD C H L M O
bolt /bəʊlt/ = NOUN: surub, bolt, fulger, bulon, trasnet, zavor, fuga; VERB: inchide, cerne, zavori, fixa cu un surub, inghiti; USER: surubul, incuie, insurubeaza;

GT GD C H L M O
bones /bəʊn/ = NOUN: os, oseminte, geamparale; USER: oase, oasele, oaselor;

GT GD C H L M O
book /bʊk/ = NOUN: carte, registru, volum, carnet, caiet, brosura, lista, publicatie, tom; VERB: rezerva, comanda; ADJECTIVE: livresc; USER: cartea, Rezervati, cartii, carti;

GT GD C H L M O
bookcase /ˈbʊk.keɪs/ = NOUN: biblioteca, dulap pentru carti; USER: bibliotecii, bibliotec, bookcase;

GT GD C H L M O
booklet /ˈbʊk.lət/ = NOUN: brosura, carticica, placheta;

GT GD C H L M O
books /bʊk/ = NOUN: imprimat; USER: carti, cartile, cartilor;

GT GD C H L M O
bookshelf = USER: raft, biblioteca, raftul, rafturi;

GT GD C H L M O
bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ = NOUN: librarie; USER: Bookshop, Libraria;

GT GD C H L M O
boot /buːt/ = NOUN: cizma, folos, ciubota, ciubotica, gheata, bocanc, castig, profit; VERB: concedia, pune cizmele cuiva, folosi, fi concediat; USER: porneasca;

GT GD C H L M O
boots /bo͞ot/ = NOUN: valet; USER: ghete, cizme, bocanci, cizmele;

GT GD C H L M O
bored /bɔːd/ = USER: plictisit, plictisesc, plictisi, plictisesti;

GT GD C H L M O
boring /ˈbɔː.rɪŋ/ = ADJECTIVE: plictisitor, plicticos, sfredelitor; NOUN: foraj, sfredelire, sondaj; USER: plictisitoare, sondaje, alezat;

GT GD C H L M O
born /bɔːn/ = ADJECTIVE: nascut, innascut; USER: nascuti, naste, nasc;

GT GD C H L M O
borrow /ˈbɒr.əʊ/ = VERB: a lua cu imprumut

GT GD C H L M O
bossy /ˈbɒs.i/ = USER: bossy, autoritara, autoritar, autoritari;

GT GD C H L M O
both /bəʊθ/ = PRONOUN: ambii, amandoi, cei doi; USER: atat, ambele;

GT GD C H L M O
bother /ˈbɒð.ər/ = VERB: deranja, bate la cap, plictisi, necaji, sacai, toca, pisa, sastisi, barai pe cineva la cap, a-si face griji; NOUN: necaz, bucluc, belea, greutate; USER: deranjez, deranjeaza, deranjeze, deranjat;

GT GD C H L M O
bottle /ˈbɒt.l̩/ = NOUN: sticla, flacon, butelie, bautura, clondir, butelca; VERB: pune in sticla, prinde un hot, a-si stapani emotiile; USER: sticle;

GT GD C H L M O
bottles /ˈbɒt.l̩/ = NOUN: sticla, flacon, butelie, bautura, clondir, butelca; VERB: pune in sticla, prinde un hot, a-si stapani emotiile; USER: sticle, butelii, de sticle, flacoane;

GT GD C H L M O
bottom /ˈbɒt.əm/ = ADJECTIVE: de jos, inferior, de dedesubt; NOUN: fund, baza, fond, capat, adancime, esenta, soclu, albie, adanc; USER: jos, partea de jos;

GT GD C H L M O
bow /baʊ/ = NOUN: arc, plecaciune, funda, arcus, reverenta, nod, inclinare a capului, inclinare a corpului, rozeta; VERB: se pleca, inclina, apleca, saluta, indoi, inclina din cap, se supune;

GT GD C H L M O
bowl /bəʊl/ = NOUN: castron, vas, glob, cupa, strachina, potir, vaza, bila, joc de popice; VERB: juca popice, rostogoli, arunca; USER: bol, vasul, bolul;

GT GD C H L M O
bowls /bəʊl/ = NOUN: castron, vas, glob, cupa, strachina, potir, vaza, bila, joc de popice; VERB: juca popice, rostogoli, arunca; USER: boluri, castroane, vase, potire;

GT GD C H L M O
box /bɒks/ = NOUN: cutie, box, caseta, boxa, lada, cufar, compartiment, magazie, cuva, tabachera, banca, bataie, capra de trasura, loja la teatru, lovitura cu palma, merisor turcesc, vagonet, cabana, ghereta, lovitura; VERB: bate, lovi cu palma, face box, pune intr-o cutie;

GT GD C H L M O
boxes /bɒks/ = NOUN: cutie, box, caseta, boxa, lada, cufar, compartiment, magazie, cuva, tabachera, banca, bataie; USER: cutii, cutiile, casete;

GT GD C H L M O
boxing /ˈbɒk.sɪŋ/ = NOUN: box, pugilism, pugilistica, impachetare; USER: de box, boxul, Boxing, boxului;

GT GD C H L M O
boy /bɔɪ/ = NOUN: baiat, copil, tanar, fiu, fecior, pici, june, mus, junel, puradel, baiat de serviciu, garson, picolo; USER: baiatul, baiete;

GT GD C H L M O
boyce = USER: Boyce, Boyce a,

GT GD C H L M O
boys /bɔɪ/ = USER: baieti, Baietii, baietilor;

GT GD C H L M O
bracelet /ˈbreɪ.slət/ = NOUN: bratara, catuse, bratea;

GT GD C H L M O
brackets /ˈbrakit/ = NOUN: paranteza, bratara, brachet, aplica, clasa; VERB: pune in paranteze, fixa cu scoabe, intari, consolida; USER: paranteze, suporturi, intre paranteze, console, parantezele;

GT GD C H L M O
brain /breɪn/ = NOUN: creier, inteligenta, minte; ADJECTIVE: intelectual; USER: creierului, creierul, cerebrale, cerebral;

GT GD C H L M O
brainstorming /ˈbrānˌstôrm/ = USER: brainstorming, de brainstorming, brainstormingul, problematizarea;

GT GD C H L M O
branch /brɑːntʃ/ = NOUN: ramura, filiala, domeniu, ramificatie, creanga, bransa, sectie, bransament, afluent, craca, sector de activitate, compartiment, sfera, brat de rau, sucursala de banca, camp de activitate; VERB: imparti, incepe noi afacerii, se bifurca, face un bransament; USER: sucursala;

GT GD C H L M O
branches /brɑːntʃ/ = NOUN: ramuris; USER: filiale, ramuri, sucursale, sucursalele, ramurile;

GT GD C H L M O
brands /brænd/ = VERB: marca, insemna, stigmatiza, arde cu fierul rosu, cauteriza; NOUN: danga, semn, taciune, clasa, stigmat, sort, marca fabricii; USER: branduri, marci, brandurile;

GT GD C H L M O
brasilia = USER: Brazilia

GT GD C H L M O
brave /breɪv/ = ADJECTIVE: curajos, viteaz, brav, minunat, admirabil, cavaleresc, barbatesc, aratos, frumos, semet; VERB: infrunta, sfida, intampina cu curaj, dispretui; USER: curajosi, infrunte, de curajos;

GT GD C H L M O
bread /bred/ = NOUN: paine, hrana, mancare; VERB: plodi; USER: painea, painii;

GT GD C H L M O
break /breɪk/ = VERB: rupe, sparge, intrerupe, strica, incalca, frange, zdrobi, se rupe, calca, se sparge, opri; NOUN: pauza; USER: rupa;

GT GD C H L M O
breakfast /ˈbrekfəst/ = NOUN: mic dejun, dejun, pranzisor; VERB: lua micul dejun, dejuna; USER: micul dejun, Breakfast, mic;

GT GD C H L M O
breaks /breɪk/ = NOUN: pauza; VERB: rupe, sparge, intrerupe, strica, incalca, frange, zdrobi, se rupe, calca, se sparge, opri; USER: pauze, pauzele, concediu;

GT GD C H L M O
breath /breθ/ = NOUN: respiratie, suflare, aer, suflu, rasuflare, adiere, boare, suflet, rasuflu, abur, rasuflatura, mireasma, pata;

GT GD C H L M O
breathe /briːð/ = VERB: respira, sufla, rasufla, trai, rosti, sopti, aspira, exista, adia, trage aer in piept, murmura, vorbi in soapta, inspira cuiva un sentiment, sufla in, canta din, vorbi incet, exprima, da ragaz;

GT GD C H L M O
breathing /ˈbriː.ðɪŋ/ = NOUN: respiratie, suflare, rasuflare, dorinta tainica, adiere, abur, briza; ADJECTIVE: respirator, care respira, viu;

GT GD C H L M O
breaths /breθ/ = NOUN: respiratie, suflare, aer, suflu, rasuflare, adiere, boare, suflet, rasuflu, abur, rasuflatura, mireasma, pata; USER: respiratii, respira, respiratiile;

GT GD C H L M O
breed /briːd/ = NOUN: rasa, specie, soi, neam, prasila; VERB: reproduce, procrea, se reproduce, naste, prasi, creste, educa; USER: rasei, rase;

GT GD C H L M O
breeze /briːz/ = NOUN: briza, adiere, boare, abur, scandal, zvon, taun, cearta;

GT GD C H L M O
brenda = USER: brenda, lui brenda, pe Brenda, Brenda a, Brendei,

GT GD C H L M O
bricks /brɪk/ = NOUN: cub; USER: caramizi, caramida;

GT GD C H L M O
bride /braɪd/ = NOUN: mireasa, nora; USER: miresei, mirese, mire;

GT GD C H L M O
bridge /brɪdʒ/ = NOUN: pod, punte, bridge, pasarela, ponton, coverta, radacina nasului, pilon; VERB: trece peste; USER: podul, podului;

GT GD C H L M O
bright /braɪt/ = ADJECTIVE: luminos, stralucitor, aprins, stralucit, inteligent, lucios, viu, destept, sclipitor, bun, promitator, vesel; USER: luminoase, stralucitoare;

GT GD C H L M O
brightly /braɪt/ = USER: viu, puternic, stralucitor, luminos, stralucitoare;

GT GD C H L M O
brilliant /ˈbrɪl.i.ənt/ = ADJECTIVE: genial, stralucit, stralucitor, sclipitor, luminos, splendid, aprins, scanteietor, auriu, maret; NOUN: briliant; USER: stralucitoare;

GT GD C H L M O
bring /brɪŋ/ = VERB: aduce, duce, determina, produce, provoca, prezenta, lua, reduce, cauza, depune, creste, convinge; USER: aduca, aduc, a aduce;

GT GD C H L M O
bringing /brɪŋ/ = NOUN: aducere; ADJECTIVE: aducator; USER: aduce, aducerea, aducand, a aduce;

GT GD C H L M O
brings /brɪŋ/ = VERB: aduce, duce, determina, produce, provoca, prezenta, lua, reduce, cauza, depune, creste, convinge, procura, dobori, pune pe tapet, aduce pe lume, intenta un proces, infatisa, da nastere la, furniza, face sa-si vina in fire; USER: asteapta;

GT GD C H L M O
british /ˈbrɪt.ɪʃ/ = ADJECTIVE: britanic, englez; USER: British, britanica, britanice;

GT GD C H L M O
broccoli /ˈbrɒk.əl.i/ = NOUN: broccoli; USER: brocoli, de broccoli;

GT GD C H L M O
broken /ˈbrəʊ.kən/ = ADJECTIVE: spart, stricat, distrus, intrerupt, frant, deteriorat, sfaramat, daramat, accidentat, crapat, nerespectat, calcat in picioare, ciocnit, intretaiat, dogit, neregulat, accidental, instabil, nelinistit;

GT GD C H L M O
bronze /brɒnz/ = NOUN: bronz; ADJECTIVE: din bronz, de bronz; VERB: bronza; USER: bronzul, arama;

GT GD C H L M O
brother /ˈbrʌð.ər/ = NOUN: frate, confrate, tovaras, neica; USER: fratele, fratelui, pe fratele;

GT GD C H L M O
brothers /ˈbrʌð.ər/ = NOUN: frate, confrate, tovaras, neica; USER: Fratii, frati, fratilor;

GT GD C H L M O
brown /braʊn/ = ADJECTIVE: maro, brun, cafeniu, negru, rumenit, bronzat; VERB: bruna, colora in brun, innegri; NOUN: culoare bruna, culoare cafenie, moneda de arama; USER: Brown;

GT GD C H L M O
brush /brʌʃ/ = NOUN: perie, pensula, periere, periuta, penel, tufis, desis, arboret, coada; VERB: peria, atinge usor, curata; USER: spele, speli;

GT GD C H L M O
brushes /brʌʃ/ = NOUN: perie, pensula, penel, coada, periere, incaierare, zgarietura, desis, tufis, arta pictorului; VERB: peria, se pune la punct; USER: perii, pensule, periile, periilor;

GT GD C H L M O
bubbles /ˈbʌb.l̩/ = NOUN: balon, himera, basica, galgaitura; VERB: clocoti, bolborosi, galgai, face basici; USER: bule, bulele;

GT GD C H L M O
buddhist /ˈbʊd.ɪst/ = NOUN: budist; ADJECTIVE: budist; USER: budiste, budista, Buddhist;

GT GD C H L M O
buenos = USER: Buenos, Aires;

GT GD C H L M O
buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ = NOUN: bivol, bizon american; VERB: baga frica in; USER: Buffalo, bivoli, bivolita, de bivol;

GT GD C H L M O
build /bɪld/ = VERB: construi, crea, zidi, cladi, face, ridica, edifica, fauri, inalta, aseza; NOUN: constructie, constitutie; USER: a construi, construiasca, construirea, construim;

GT GD C H L M O
building /ˈbɪl.dɪŋ/ = NOUN: cladire, constructie, construire, creare, faurire, zidire, casa, blochaus, alcatuiala, acaret; USER: cladirii, constructii, construirea;

GT GD C H L M O
buildings /ˈbɪl.dɪŋ/ = NOUN: cladire, constructie, construire, creare, faurire, zidire, casa, blochaus, alcatuiala, acaret; USER: cladirilor, cladiri, cladirile;

GT GD C H L M O
builds /bɪld/ = VERB: construi, crea, zidi, cladi, face, ridica, edifica, fauri, inalta, aseza; NOUN: constructie, constitutie; USER: construieste, se bazeaza, bazeaza;

GT GD C H L M O
built /ˌbɪltˈɪn/ = ADJECTIVE: construit, zidit, cladit; USER: construite, construita, a construit;

GT GD C H L M O
bull /bʊl/ = NOUN: taur, bula, mascul, buhai, politai, copoi, reproducator, speculant de bursa, edict papal, greseala de exprimare; VERB: specula la bursa, ridica cursul valutelor la bursa; USER: Bull, taurul, taurului;

GT GD C H L M O
bump /bʌmp/ = NOUN: cucui, ciocnire, lovitura, izbitura, teren accidentat, dans modern; VERB: ciocni, lovi, se ciocni, izbi de, ajunge, hurduca, omori; USER: scapam, bump;

GT GD C H L M O
bun /bʌn/ = NOUN: chifla, chec, iepurila; USER: Bun, coc;

GT GD C H L M O
bungee /ˈbənjē/ = USER: bungee, de bungee, sandou, coarda;

GT GD C H L M O
bunny /ˈbʌn.i/ = NOUN: iepure de casa; USER: iepuras, bunny, Iepurasul;

GT GD C H L M O
burger /ˈbɜː.ɡər/ = USER: Burger, burgerul, hamburger, burger de;

GT GD C H L M O
burn /bɜːn/ = VERB: arde, frige, ustura, afuma, cauteriza, calcina, dogori, lumina, pune la foc; NOUN: arsura, parleala, paraias; USER: arda, ard, arderea;

GT GD C H L M O
burned /bɜːn/ = VERB: arde, frige, ustura, cauteriza, afuma, calcina, dogori, lumina, pune la foc, arde mancarea, praji tare, parli; USER: ars, arse, a ars, arsa;

GT GD C H L M O
burning /ˈbɜː.nɪŋ/ = NOUN: ardere, calcinare, combustie, temperatura, calire, prajire; ADJECTIVE: de ardere, aprins, fierbinte, arzator, zapusitor, usturator; USER: arderea, arde, arsura;

GT GD C H L M O
burrow /ˈbʌr.əʊ/ = NOUN: vizuina, adapost, gaura; VERB: sapa, se adanci, cerceta un miste, face o vizuina, se ascunde intr-o vizuina; USER: burrow, scorbura;

GT GD C H L M O
burrows /ˈbʌr.əʊ/ = NOUN: vizuina, adapost, gaura; VERB: sapa, se adanci, cerceta un miste, face o vizuina, se ascunde intr-o vizuina; USER: Burrows, vizuini, vizuinile, vizuine;

GT GD C H L M O
burst /bɜːst/ = NOUN: explozie, izbucnire; VERB: izbucni, sparge, exploda, da buzna, crapa, plesni, se desface, se sparge, sfarama, bate; USER: spargere, burst, rafala;

GT GD C H L M O
bus /bʌs/ = NOUN: autobuz, autocar, masina, omnibuz; USER: autobuzul, de autobuz, cu autobuzul, autobuze;

GT GD C H L M O
buses /bʌs/ = NOUN: autobuz, autocar, masina, omnibuz; USER: autobuze, autobuzele, autocare, autobuzelor;

GT GD C H L M O
bush /bʊʃ/ = NOUN: tufis, arbust, tufa, copacel, halaciuga, huceag, teren necultivat; VERB: acoperi cu tufisuri;

GT GD C H L M O
bushy /ˈbʊʃ.i/ = ADJECTIVE: stufos, tufos, plin de tufisuri; USER: stufoasa, stufoase, bushy;

GT GD C H L M O
business /ˈbɪz.nɪs/ = NOUN: afaceri, activitate, afacere, lucru, treaba, activitate comerciala, chestiune, tranzactie, chestie, ocupatie, indeletnicire; ADJECTIVE: comercial; USER: de afaceri, afacerea, business;

GT GD C H L M O
busy /ˈbɪz.i/ = ADJECTIVE: ocupat, aglomerat, incarcat, preocupat, activ, greu, harnic, sacaitor; VERB: ocupa, da de lucru cuiva; USER: ocupata, ocupati;

GT GD C H L M O
but /bʌt/ = CONJUNCTION: dar, ci, insa, si, totusi, fara sa, cu toate acestea; PREPOSITION: decat, cu exceptia, in afara de; ADVERB: doar, numai;

GT GD C H L M O
butcher /ˈbʊtʃ.ər/ = NOUN: macelar, calau, casap, lucrator prost; VERB: casapi, ucide, macelari, omori, taia, masacra; USER: macelarul, macelarie, butcher;

GT GD C H L M O
butter /ˈbʌt.ər/ = NOUN: unt, margarina, lingusire; VERB: unge cu unt, lingusi; USER: untul, untului;

GT GD C H L M O
butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ = NOUN: piciorul-cocosului piciorul-cocosului

GT GD C H L M O
buy /baɪ/ = VERB: cumpara, achizitiona, mitui, rascumpara la o licitatie, targui; NOUN: cumparatura; USER: cumpere, cumpar, cumperi;

GT GD C H L M O
buying /baɪ/ = NOUN: cumparare, targuiala; USER: de cumparare, cumpararea, cumpara;

GT GD C H L M O
buys /baɪ/ = VERB: cumpara, achizitiona, mitui, rascumpara la o licitatie, targui; NOUN: cumparatura; USER: achizitioneaza;

GT GD C H L M O
by /baɪ/ = PREPOSITION: de, prin, de catre, catre, pe, cu, dupa, din, pana la, de la, langa, cate, pe langa, fata de, pe la, in timpul, via, alaturi de, potrivit cu, inmultit cu, in apropierea, singur, impartit la, cel mai tarziu pana la; ADVERB: alaturi, in apropiere, in curand, la o parte, in rezerva, in timpul zilei, sub nici un motiv;

GT GD C H L M O
bye /baɪ/ = NOUN: accesoriu; USER: pa, bye, la revedere, revedere, ramas;

GT GD C H L M O
c

GT GD C H L M O
cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/ = NOUN: varza, capatana de varza; USER: de varza, verzei;

GT GD C H L M O
cafeteria /ˌkafiˈti(ə)rēə/ = NOUN: restaurant cu autoservire; USER: cantina, cafenea, local cu autoservire;

GT GD C H L M O
cage /keɪdʒ/ = NOUN: cusca, colivie, inchisoare, cos, lift, temnita; VERB: inchide, baga intr-o colivie;

GT GD C H L M O
cages /keɪdʒ/ = NOUN: cusca, colivie, inchisoare, cos, lift, temnita; VERB: inchide, baga intr-o colivie; USER: custi, Custile, custilor, colivii;

GT GD C H L M O
cake /keɪk/ = NOUN: tort, prajitura, turta, chec, pesmet; VERB: da forma de tort, prinde coaja, se intari; USER: tortul;

GT GD C H L M O
calcium /ˈkæl.si.əm/ = NOUN: calciu; USER: de calciu, calciului, calciul;

GT GD C H L M O
call /kɔːl/ = NOUN: apel, escala; VERB: suna, numi, spune, chema, convoca, necesita, zice, striga, telefona, atrage;

GT GD C H L M O
called /kɔːl/ = ADJECTIVE: denumit; USER: numit, chemat;

GT GD C H L M O
calling /ˈkɔː.lɪŋ/ = NOUN: chemare, apel, strigare, meserie, vocatie, strigat, profesie, indeletnicire; ADJECTIVE: chemator; USER: asteptare, de asteptare, sunat;

GT GD C H L M O
calls /kɔːl/ = NOUN: apel, escala; VERB: suna, numi, spune, chema, convoca, necesita, zice, striga, telefona, atrage; USER: apeluri, apelurilor, apelurile, solicita, invita;

GT GD C H L M O
calm /kɑːm/ = VERB: calma, linisti; ADJECTIVE: calm, linistit, senin, potolit, frumos, fara vant; NOUN: liniste, pace, odihna, tacere; USER: calmeaza, calmeze;

GT GD C H L M O
calories /ˈkal(ə)rē/ = NOUN: calorie; USER: calorii, de calorii, caloriile, caloriilor;

GT GD C H L M O
calves /kɑːvz/ = NOUN: vitel, pui, gamba, natarau, piele de vite, prost; USER: vitei, viteilor, viteii;

GT GD C H L M O
camel /ˈkæm.əl/ = NOUN: camila, macara; USER: camel, camile;

GT GD C H L M O
camels /ˈkaməl/ = USER: camile, camilele, camilelor;

GT GD C H L M O
camera /ˈkæm.rə/ = NOUN: aparat foto, aparat fotografic, camera de chibzuinta; USER: camera, camerei, aparatul foto, aparat de fotografiat;

GT GD C H L M O
camp /kæmp/ = NOUN: tabara, lagar, bivuac; VERB: campa, aseza in tabara, ridica o tabara;

GT GD C H L M O
campaign /kæmˈpeɪn/ = NOUN: campanie, expeditie; VERB: organiza o campanie, lua parte la o campanie; USER: campania, campaniei, campanii;

GT GD C H L M O
campaigns /kæmˈpeɪn/ = NOUN: campanie, expeditie; VERB: organiza o campanie, lua parte la o campanie; USER: campanii, campaniile, campaniilor;

GT GD C H L M O
campfire = USER: foc de tabara, focul de tabara cu;

GT GD C H L M O
camping /ˈkæm.pɪŋ/ = NOUN: camping, campare, drumetie, excursie; USER: de camping;

GT GD C H L M O
campus /ˈkæm.pəs/ = NOUN: cetate universitara; USER: campus, campusul, campusului;

GT GD C H L M O
can /kæn/ = VERB: putea, se putea, fi posibil, conserva, fi capabil, fi in stare; NOUN: bidon, conserva, cana, doza, toaleta, canistra; USER: poate, pot, puteti, se poate;

GT GD C H L M O
canadian /kəˈnək/ = NOUN: canadian; ADJECTIVE: canadian; USER: canadiana, Canada, canadiene;

GT GD C H L M O
cancer /ˈkæn.sər/ = NOUN: cancer, rac, blestem; USER: cancerului, cancerul;

GT GD C H L M O
candies /ˈkæn.di/ = NOUN: bomboane, candel, zahar candel; VERB: zaharisi, fierbe in zahar, se zaharisi; USER: dulciuri, bomboanele, bomboanelor;

GT GD C H L M O
candles /ˈkæn.dl̩/ = NOUN: lumanare; USER: lumanari, lumanarile, lumanarilor;

GT GD C H L M O
cannibals /ˈkæn.ɪ.bəl/ = NOUN: canibal, antropofag; USER: canibali, canibalii, canibalilor, canibale;

GT GD C H L M O
cannot /ˈkæn.ɒt/ = USER: nu, nu se, sa nu, care nu;

GT GD C H L M O
canoeing /kəˈnuː/ = NOUN: canotaj; USER: canoe, canoistica;

GT GD C H L M O
canvas /ˈkæn.vəs/ = NOUN: panza, panze, canava, tablou, prelata, velatura, panza tare, panza de vele; USER: canvas, pinza;

GT GD C H L M O
capital /ˈkæp.ɪ.təl/ = NOUN: capital, capitala, majuscula, capitel, litera mare, venit, sursa; ADJECTIVE: capital, esential, minunat, principal, excelent, fundamental; USER: de capital, capitalului, capitalul;

GT GD C H L M O
captain /ˈkæp.tɪn/ = NOUN: capitan, comandant, sef, conducator; VERB: conduce, fi capitanul; USER: capitanul, capitanului;

GT GD C H L M O
captivity /kæpˈtɪv.ɪ.ti/ = NOUN: captivitate, robie, prizonierat; USER: captivitatea, robiei;

GT GD C H L M O
car /kɑːr/ = NOUN: automobil, masina, autoturism, vagon, careta, nacela de aerostat, cabina liftului; USER: auto;

GT GD C H L M O
caravan /ˈkær.ə.væn/ = NOUN: caravana, rulota, convoi, caruta, casa pe roate, chervan; USER: pe tot;

GT GD C H L M O
card /kɑːd/ = NOUN: card, cartela, fisa, carnet, carte de vizita, bilet, carte postala, tip, tichet, carte de joc, meniu, agenda, buletin de identitate, darac, ragila; VERB: carda, daraci, scarmana; USER: carte;

GT GD C H L M O
cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ = NOUN: cardinal, roza vanturilor; ADJECTIVE: cardinal, de baza, principal, de cardinal, rosu-aprins; USER: Cardinalul, Cardinalului, cardinale;

GT GD C H L M O
cards /kɑːd/ = NOUN: card, cartela, fisa, carnet, carte de vizita, bilet, carte postala, tip, tichet, carte de joc, meniu, agenda, buletin de identitate, darac, ragila; VERB: carda, daraci, scarmana; USER: Felicitari, Carduri, carti;

GT GD C H L M O
care /keər/ = NOUN: ingrijire, grija, atentie, prudenta, preocupare, bagare de seama, necaz, neliniste, suparare, sinchiseala, prevedere, cautare; VERB: avea grija de, se ingriji de, se sinchisi, a-i pasa de; USER: pasa;

GT GD C H L M O
careful /ˈkeə.fəl/ = ADJECTIVE: atent, prudent, grijuliu, minutios, ingrijit, exact, constiincios, migalos, scrupulos, ingrijorat, econom; USER: atentie, atenta, grija, atenti;

GT GD C H L M O
carefully /ˈkeə.fəl.i/ = ADVERB: cu grija, atent, meticulos; USER: atentie, cu atentie, grija;

GT GD C H L M O
caring /ˈkeə.rɪŋ/ = VERB: avea grija de, se ingriji de, se sinchisi, a-i pasa de; USER: ingrijirea, ingrijire, grija;

GT GD C H L M O
carnivores = NOUN: carnivor; USER: carnivore, carnivorelor, carnivorele, a carnivorelor, carnivori;

GT GD C H L M O
carol /ˈkær.əl/ = VERB: colinda, slavi prin cantece, canta, ciripi; NOUN: cantec, cantec voios, cantec de lauda, imn, ciripit; USER: Carol, colind, colindul;

GT GD C H L M O
carpet /ˈkɑː.pɪt/ = NOUN: covor, carpeta, tapet, imbracaminte, toala; VERB: acoperi cu covoare, lua la refec; USER: Carpet, covorul, covoare, mocheta;

GT GD C H L M O
carpets /ˈkɑː.pɪt/ = NOUN: covor, carpeta, tapet, imbracaminte, toala; VERB: acoperi cu covoare, lua la refec; USER: covoare, covoarele, covoarelor, mochete;

GT GD C H L M O
carried /ˈkær.i/ = USER: efectuata, efectuate, realizate, efectuat;

GT GD C H L M O
carries /ˈkær.i/ = VERB: transporta, duce, purta, avea, cara, transmite, impune, sustine, reporta, contine, sprijini, cuprinde; USER: poarta, desfasoara;

GT GD C H L M O
carroll = USER: Carroll, Carroll de, Caroll;

GT GD C H L M O
carrot /ˈkær.ət/ = NOUN: morcov; USER: morcovi, morcovul, de morcovi, de morcov;

GT GD C H L M O
carrots /ˈkær.ət/ = NOUN: morcov; USER: morcovi, morcovii, morcovilor, morcovul;

GT GD C H L M O
carry /ˈkær.i/ = VERB: transporta, duce, purta, avea, cara, transmite, impune, sustine, reporta, contine, sprijini, cuprinde;

GT GD C H L M O
carrying /ˌkær.i.ɪŋˈɒn/ = ADJECTIVE: purtator, portant; USER: transport, transporta, care, efectuarea;

GT GD C H L M O
cars /kɑːr/ = NOUN: automobil, masina, autoturism, vagon, careta, nacela de aerostat, cabina liftului; USER: masini, autoturisme, automobile;

GT GD C H L M O
carton /ˈkɑː.tən/ = NOUN: cutie de carton, cartus de tigari, centrul tintei; USER: cutie, Carton, cutia, ambalajul;

GT GD C H L M O
cartons = NOUN: cutie de carton, cartus de tigari, centrul tintei; USER: carton, cutii;

GT GD C H L M O
cartoon /kɑːˈtuːn/ = NOUN: desen animat, caricatura, carton, film cu desene animate; VERB: caricaturiza; USER: desene animate, de desene animate, animat, cartoon;

GT GD C H L M O
cartoonist /kɑːˈtuː.nɪst/ = NOUN: caricaturist; USER: desenator, desene animate, de desene animate, caricaturistul;

GT GD C H L M O
cartoons /kɑːˈtuːn/ = NOUN: desen animat, caricatura, carton, film cu desene animate; VERB: caricaturiza; USER: desene, desenele animate, caricaturi, caricaturile;

GT GD C H L M O
carve /kɑːv/ = VERB: sculpta, ciopli, taia, grava, cizela; USER: sculpteze, sculptez, infiintare;

GT GD C H L M O
carved /kɑːv/ = ADJECTIVE: cioplit; USER: sculptate, sculptat, sculptata;

GT GD C H L M O
carving /ˈkɑː.vɪŋ/ = NOUN: sculptura, cioplire, decupaj, taiere, cioplitura, gravura; USER: sculptura in, fasonat;

GT GD C H L M O
case /keɪs/ = NOUN: caz, situatie, carcasa, cutie, proces, toc, husa, fapt, lada, incident, dulap, probe, problema, intamplare, vitrina, teaca, recipient, accident, pacient, rama; VERB: inveli, cerceta, pune intr-o cutie;

GT GD C H L M O
cases /keɪs/ = NOUN: caz, situatie, carcasa, cutie, proces, toc, husa, fapt, lada, incident, dulap, probe, problema, intamplare, vitrina, teaca, recipient, accident, pacient, rama; VERB: inveli, cerceta, pune intr-o cutie; USER: cazuri, de cazuri, cazurile;

GT GD C H L M O
castle /ˈkɑː.sl̩/ = NOUN: castel, turn; VERB: face rocada; USER: Castelul, Castle, castelului;

GT GD C H L M O
cat /kæt/ = NOUN: pisica, mata; USER: cat, pisici, pisicii;

GT GD C H L M O
catch /kætʃ/ = VERB: prinde, captura, lua, surprinde, se prinde, pescui, intelege, intalni, molipsi; NOUN: captura, capturare, prindere; USER: prind, prindem;

GT GD C H L M O
category /ˈkæt.ə.ɡri/ = NOUN: categorie, tip, clasa, ordin; USER: categoria, stil, categorii, categoriei;

GT GD C H L M O
cathedral /kəˈθiː.drəl/ = NOUN: catedrala; USER: catedralei, catedrale;

GT GD C H L M O
catholic /ˈkæθ.əl.ɪk/ = NOUN: catolic; ADJECTIVE: catolic; USER: catolica, Catolice, catolici;

GT GD C H L M O
cats /kæt/ = NOUN: pisica, mata; USER: pisici, pisicile, pisicilor;

GT GD C H L M O
cattle /ˈkæt.l̩/ = NOUN: bovine, vita;

GT GD C H L M O
catwalk /ˈkæt.wɔːk/ = USER: catwalk, podium, pasarela, podiumul;

GT GD C H L M O
cause /kɔːz/ = VERB: cauza, provoca, determina, produce, aduce, pune, pricinui, starni, suscita; NOUN: cauza, motiv, pricina; USER: duce;

GT GD C H L M O
cave /keɪv/ = NOUN: pestera, grota, caverna, pivnita, cavitate, gaura, hruba, depresiune; VERB: sapa, scobi, strica forma, turti;

GT GD C H L M O
caves /keɪv/ = NOUN: pestera, grota, caverna, pivnita, cavitate, gaura, hruba, depresiune; VERB: sapa, scobi, strica forma, turti; USER: pesteri, pesterile, pesterilor;

GT GD C H L M O
caviar /ˈkæv.i.ɑːr/ = NOUN: caviar, icre; USER: caviarul, caviarului;

GT GD C H L M O
ceiling /ˈsiː.lɪŋ/ = NOUN: tavan, plafon, limita, nivel maxim; USER: plafonul, plafonului, tavanul;

GT GD C H L M O
ceilings /ˈsiː.lɪŋ/ = NOUN: tavan, plafon, limita, nivel maxim; USER: plafoane, tavane, plafoanele, plafoanelor;

GT GD C H L M O
celebrate /ˈsel.ɪ.breɪt/ = VERB: sarbatori, celebra, serba, aniversa, oficia, petrece, comemora, praznui, glorifica, preamari, solemniza; USER: sarbatorim, sarbatoresc;

GT GD C H L M O
celebrates /ˈsel.ɪ.breɪt/ = VERB: sarbatori, celebra, serba, aniversa, oficia, petrece, comemora, praznui, glorifica, preamari, solemniza; USER: sarbatoreste, celebreaza, aniverseaza;

GT GD C H L M O
celebrating /ˈsel.ɪ.breɪt/ = VERB: sarbatori, celebra, serba, aniversa, oficia, petrece, comemora, praznui, glorifica, preamari, solemniza; USER: sarbatorim, sarbatorind, celebrarea, sarbatorirea, sarbatoreste;

GT GD C H L M O
celebrations /ˌsel.ɪˈbreɪ.ʃən/ = NOUN: celebrare, sarbatorire, serbare, comemorare, praznuire, slujba, serviciu divin; USER: sarbatori, festivitati, festivitatile, sarbatorile;

GT GD C H L M O
celebrities /sɪˈleb.rɪ.ti/ = NOUN: celebritate, somitate, faima, fala; USER: celebritati, personaje, vedetele, vedete;

GT GD C H L M O
celebrity /sɪˈleb.rɪ.ti/ = NOUN: celebritate, somitate, faima, fala; USER: Celebrity, Vedeta, celebritati, de celebritate;

GT GD C H L M O
cells /sel/ = NOUN: celula, element, chilie, colivie, groapa, receptacul, pila electrica, alveola, mormant; USER: celulele, celule, celulelor;

GT GD C H L M O
celsius /ˈsel.si.əs/ = USER: Celsius, grade Celsius;

GT GD C H L M O
centimeters /ˈsen.tɪˌmiː.tər/ = NOUN: centimetru; USER: centimetri, cm, de centimetri, centimetrii;

GT GD C H L M O
central /ˈsen.trəl/ = ADJECTIVE: central; NOUN: centrala telefonica; USER: centrala, centrale;

GT GD C H L M O
centre /ˈsen.tər/ = NOUN: centru, centru, mijloc, mijloc, sediu, sediu, focar, focar, punct central, punct central; VERB: centra, concentra; USER: centrul, centrului;

GT GD C H L M O
century /ˈsen.tʃər.i/ = NOUN: secol, veac, suta de ani, ev, varsta; USER: secolul, secolului;

GT GD C H L M O
ceramics /sɪˈræm.ɪks/ = NOUN: ceramica, olarie; USER: ceramicii, ceramice, Ceramici;

GT GD C H L M O
cereal /ˈsɪə.ri.əl/ = NOUN: cereale, cereala, paioase; ADJECTIVE: de cereale, cerealier; USER: cerealelor, crupe, cerealele;

GT GD C H L M O
cereals /ˈsɪə.ri.əl/ = NOUN: cereale, grane, grau; USER: cerealelor, cerealele, sectorul cerealelor;

GT GD C H L M O
ceremony /ˈser.ɪ.mə.ni/ = NOUN: ceremonie, ritual, solemnitate, celebrare, formalitate, cinste, eticheta, fandoseala; USER: ceremonia, ceremoniei, ceremonii;

GT GD C H L M O
certain /ˈsɜː.tən/ = ADJECTIVE: anumit, sigur, anume, oarecare, cert, precis, fix, neindoios, negresit, hotarat, infailibil;

GT GD C H L M O
certainly /ˈsɜː.tən.li/ = ADVERB: cu siguranta, sigur, desigur, cert, fara indoiala, bineinteles, neaparat, negresit, asa, intocmai, hotarat; USER: siguranta;

GT GD C H L M O
certificate /səˈtɪf.ɪ.kət/ = NOUN: certificat, atestat, brevet, adeverinta, diploma, dovada, extras, recipisa, inscris, patenta; USER: certificatul, certificatului;

GT GD C H L M O
chad /CHad/ = USER: Ciad, Chad, Ciadului, Ciadul;

GT GD C H L M O
chair /tʃeər/ = NOUN: scaun, catedra, presedintie, catedra universitara, functie de profesor universitar, loc de cinste, loc ocupat de persoana care prezideaza; VERB: prezida, purta in triumf, numi intr-o functie publica; USER: scaunul, presedinte;

GT GD C H L M O
chairs /tʃeər/ = NOUN: scaun, catedra, presedintie, catedra universitara, functie de profesor universitar, loc de cinste, loc ocupat de persoana care prezideaza; VERB: prezida, purta in triumf, numi intr-o functie publica; USER: scaune, scaunele, scauni;

GT GD C H L M O
champion /ˈtʃæm.pi.ən/ = NOUN: campion, aparator, atlet, luptator, invingator, adept, avocat, ocrotitor, as, animal remarcabil; VERB: sustine, apara; ADJECTIVE: minunat, excelent; USER: campionul, campioana;

GT GD C H L M O
champions /ˈtʃæm.pi.ən/ = NOUN: campion, aparator, atlet, luptator, invingator, adept, avocat, ocrotitor, as, animal remarcabil; VERB: sustine, apara; USER: campioni, Champions, Campionilor, campionii, campioana;

GT GD C H L M O
championship /ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/ = NOUN: campionat, titlu de campion; USER: Campionatul, Championship, campionatului;

GT GD C H L M O
chance /tʃɑːns/ = NOUN: sansa, noroc, ocazie, intamplare, hazard, soarta, eventualitate, ocazie favorabila, destin; ADJECTIVE: intamplator, accidental; VERB: risca, se intampla;

GT GD C H L M O
change /tʃeɪndʒ/ = VERB: schimba, modifica, se schimba, transforma, varia, inlocui, muta; NOUN: schimbare, modificare, schimb, rest, transformare; USER: schimbe, modificati;

GT GD C H L M O
changes /tʃeɪndʒ/ = VERB: schimba, modifica, se schimba, transforma, varia, inlocui, muta; NOUN: schimbare, modificare, schimb, rest, transformare; USER: modificari, schimbari, modificarile, schimbarile;

GT GD C H L M O
changing /ˈtʃeɪn.dʒɪŋ/ = VERB: schimba, modifica, se schimba, transforma, varia, inlocui, muta, preschimba, altera, converti, preface, reface, stramuta, da in schimb, prelucra; USER: schimbare, schimbarea, modificarea;

GT GD C H L M O
character /ˈkær.ɪk.tər/ = NOUN: caracter, personaj, natura, rol, litera, fire, aspect, tip, erou, caracterizare, reputatie, trasaturi, calitate, individ, functie, forta morala, fel, trasaturi caracteristice, nota distinctiva, vointa, inima, persoana excentrica, recomandare, recomandatie; ADJECTIVE: caracterologic; USER: caracterul, caracterului;

GT GD C H L M O
characteristics /ˌkariktəˈristik/ = NOUN: caracteristica, trasatura, caracter; USER: caracteristici, caracteristicile, caracteristicilor;

GT GD C H L M O
characters /ˈkær.ɪk.tər/ = NOUN: caracter, personaj, natura, rol, litera, fire, aspect, tip, erou, caracterizare, reputatie, trasaturi, calitate, individ, functie, forta morala, fel, trasaturi caracteristice, nota distinctiva, vointa, inima, persoana excentrica, recomandare, recomandatie; USER: caractere, caracterele, caracterelor, personaje;

GT GD C H L M O
charge /tʃɑːdʒ/ = VERB: incarca, conduce; NOUN: taxa, sarcina, cost, plata, tarif, acuzatie, incarcatura, acuzare, pret, responsabilitate;

GT GD C H L M O
charity /ˈtʃær.ɪ.ti/ = NOUN: caritate, binefacere, dragoste, mila, filantropie, generozitate, bunavointa; USER: de caritate, caritatea, caritabil;

GT GD C H L M O
charm /tʃɑːm/ = NOUN: farmec, talisman, farmece, seductie, vraja, atractie, gratie, amuleta, savoare; VERB: fermeca, incanta, vraji; USER: farmecul, sarm, delecta;

GT GD C H L M O
charming /ˈtʃɑː.mɪŋ/ = ADJECTIVE: fermecator, incantator, minunat, fascinant, agreabil, dragut, vrajit, captivant, dulce, adorabil, nurliu, delicios, rapitor, dezmierdator, dragastos; NOUN: adonis; USER: fermecatoare, deosebit, incantatoare;

GT GD C H L M O
chart /tʃɑːt/ = NOUN: diagrama, grafic, tabel, schema, harta maritima, curba grafica; VERB: schita, trece pe o harta; USER: graficul, consemna, trasa;

GT GD C H L M O
charts /tʃɑːt/ = NOUN: diagrama, grafic, tabel, schema, harta maritima, curba grafica; VERB: schita, trece pe o harta; USER: Grafice, diagrame, Charts, topurile, topuri;

GT GD C H L M O
chase /tʃeɪs/ = NOUN: urmarire, vanatoare, cursa, haituire, rama, vanatori, vanat; VERB: urmari, alerga, vana, fugi, goni; USER: Chase;

GT GD C H L M O
chatty /ˈtʃæt.i/ = ADJECTIVE: flecar; USER: vorbaret, vorbareti, vorbareata;

GT GD C H L M O
cheap /tʃiːp/ = ADJECTIVE: ieftin, prost, economic, convenabil, neinsemnat, modest, banal, fara valoare; USER: ieftine, ieftina, zboruri ieftine;

GT GD C H L M O
check /tʃek/ = VERB: verifica, controla, bifa, da sah; NOUN: verificare, control, cec, sah, retinere, plata, esec, frana; USER: verificati, verifice;

GT GD C H L M O
checks /tʃek/ = USER: verificari, controale, controalele, cecuri, controalelor;

GT GD C H L M O
cheddar /ˈCHedər/ = NOUN: cascaval; USER: cheddar, branza Cheddar, de cheddar;

GT GD C H L M O
cheeks /tʃiːk/ = NOUN: buca; USER: obrajii, obraji, obrajilor, obraz, pe obraji;

GT GD C H L M O
cheer /tʃɪər/ = VERB: ridica moralul, inveseli, aplauda, aclama, bucura, incuraja, ovationa, saluta; NOUN: aclamatii, aprobare, acord, incuviintare;

GT GD C H L M O
cheerfully /ˈtʃɪə.fəl/ = ADVERB: vesel, voios; USER: bucurie, cu bucurie;

GT GD C H L M O
cheers /tʃɪər/ = NOUN: ovatii; USER: Noroc, urale, Cheers, uralele, aclamatii;

GT GD C H L M O
cheese /tʃiːz/ = NOUN: branza, fleacuri, lucruri fara valoare; USER: branzeturi, branzei;

GT GD C H L M O
cheesecake /ˈtʃiːz.keɪk/ = NOUN: prajitura cu branza; USER: cheesecake, branza;

GT GD C H L M O
cheetah

GT GD C H L M O
chef /ʃef/ = NOUN: bucatar-sef; USER: Chef, bucatarul;

GT GD C H L M O
chemist /ˈkem.ɪst/ = NOUN: chimist, farmacist; USER: chimistul, farmacie, farmaceutic;

GT GD C H L M O
cherry /ˈtʃer.i/ = NOUN: cires, cireasa, visina, visin; USER: cirese, cherry;

GT GD C H L M O
chess /tʃes/ = NOUN: sah, joc de sah, tablier; USER: Chess, de sah;

GT GD C H L M O
chest /tʃest/ = NOUN: piept, lada, dulap, cufar, scrin, comoda, casa, cos, cos pieptului; USER: pieptul, pieptului, toracica, in piept;

GT GD C H L M O
chew /tʃuː/ = VERB: mesteca, rumega, cugeta la; NOUN: mestecare, rumegat, tutun de mestecat; USER: mestecati, mestece, mesteci, mestecat;

GT GD C H L M O
chewed /tʃuː/ = VERB: mesteca, rumega, cugeta la; USER: mestecate, mestecat, mestecata;

GT GD C H L M O
chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ = NOUN: pui, gaina, cocos; USER: de pui, puiul, carnea de pui, carne de pui;

GT GD C H L M O
chicks /CHik/ = USER: pui, de pui, pui de, gagici, pui de o,

GT GD C H L M O
child /tʃaɪld/ = NOUN: copil, fiu, fat, prunc, baiat, sugar, fiica, fata, vlastar, sugaci, produs, rezultat; USER: copilului, copilul, copii, copiilor;

GT GD C H L M O
childhood /ˈtʃaɪld.hʊd/ = NOUN: copilarie, tinerete; USER: copilariei, copilaria;

GT GD C H L M O
children /ˈtʃɪl.drən/ = NOUN: copil, fiu, fat, prunc, baiat, sugar, fiica, fata, vlastar, sugaci, produs, rezultat; USER: copii, copiii, copiilor, pentru copii;

GT GD C H L M O
chilly /ˈtʃɪl.i/ = ADJECTIVE: rece, racoros, friguros, deprimant, glacial, distant; USER: frig, racoroase, racoroasa, chilly;

GT GD C H L M O
chimney /ˈtʃɪm.ni/ = NOUN: cos, horn, semineu, camin, burlan de cos, sticla de lampa, crater;

GT GD C H L M O
chimp /CHimp/ = USER: cimpanzeu, cimpanzeul, cimpanzeului, cimpanzei, cimpanzeilor;

GT GD C H L M O
chimpanzee /ˌCHimˌpanˈzē,-pənˈzē,-ˈpanzē/ = NOUN: cimpanzeu; USER: cimpanzeul, cimpanzei, cimpanzeilor, cimpanzeii;

GT GD C H L M O
chimpanzees /ˌtʃɪm.pænˈziː/ = NOUN: cimpanzeu; USER: cimpanzei, cimpanzeii, cimpanzeilor;

GT GD C H L M O
chinese /ˈtʃaɪ.nə/ = NOUN: chinez, limba chineza; ADJECTIVE: chinez, chinezesc; USER: chineza, chineze, chinese;

GT GD C H L M O
chip /tʃɪp/ = VERB: ciopli, ciobi, aschia, marunti, daltui, sparge marginile; NOUN: farama, aschie, moneda, fragment, surcica, sindrila; USER: cip, chip de, cipul, jetoane;

GT GD C H L M O
chips /CHip/ = NOUN: chipsuri; USER: jetoane, chips, cipuri;

GT GD C H L M O
chirp /tʃɜːp/ = NOUN: ciripit, tarait; VERB: ciripi, tarai, chirai, sfarai; USER: chirp, ciripesc;

GT GD C H L M O
chocolate /ˈtʃɒk.lət/ = NOUN: ciocolata; ADJECTIVE: de ciocolata; USER: ciocolatei;

GT GD C H L M O
choice /tʃɔɪs/ = NOUN: alegere, ales, optiune, selectie, alternativa, posibilitate de alegere, sortiment, libertate, preferinta, elita; ADJECTIVE: ales, select; USER: alegerea, alege;

GT GD C H L M O
choose /tʃuːz/ = VERB: alege, selecta, opta, dori, vrea, selectiona, adopta; USER: alegeti, aleg, aleaga;

GT GD C H L M O
chop /tʃɒp/ = NOUN: cotlet, lovitura te topor, stampila, brevet, pecete; VERB: taia, toca, schimba, transforma, sparge, ciopli, taia bucatii; USER: taie, toaca;

GT GD C H L M O
chores /tʃɔːr/ = NOUN: munca casnica, treburi marunte in gospodarie; USER: treburile, treburi, muncile, chores;

GT GD C H L M O
christening

GT GD C H L M O
christmas /ˈkrɪs.məs/ = NOUN: Craciun; USER: christmas, de Craciun;

GT GD C H L M O
chronological /krəˈnɒl.ə.dʒi/ = ADJECTIVE: cronologic; USER: cronologica, cronologice;

GT GD C H L M O
chubby /ˈtʃʌb.i/ = ADJECTIVE: dolofan, durduliu, bucalat; USER: chubby, plinuta;

GT GD C H L M O
church /tʃɜːtʃ/ = NOUN: biserica, hram; ADJECTIVE: bisericesc; USER: Bisericii, Church, biserici;

GT GD C H L M O
ciao

GT GD C H L M O
cinema /ˈsɪn.ə.mə/ = NOUN: cinema, cinematograf, ecran; USER: cinematografiei, cinematografie, cinematografia;

GT GD C H L M O
cip = USER: cip, PCI;

GT GD C H L M O
circle /ˈsɜː.kl̩/ = NOUN: cerc, ciclu, inel, roata, circumferinta, sfera, miscare de rotatie, arena, societate, orbita, manej, coroana; VERB: se misca in cerc; USER: cercul, cercului, cerculetul;

GT GD C H L M O
circumstances /ˈsərkəmˌstans,-stəns/ = NOUN: conditie, situatie materiala; USER: circumstante, imprejurari, circumstantele, imprejurarile, conditii;

GT GD C H L M O
cities /ˈsɪt.i/ = NOUN: centrul comercial al Londrei; USER: orase, oraselor, orasele;

GT GD C H L M O
city /ˈsɪt.i/ = NOUN: oras, cetate, urbe; ADJECTIVE: orasenesc; USER: orasului, orasul;

GT GD C H L M O
civilisation /ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/ = NOUN: civilizatie, civilizatie; USER: civilizatiei, civilizatia;

GT GD C H L M O
civilisations /ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/ = NOUN: civilizatie, civilizatie; USER: civilizatii, civilizatiilor, civilizatiile;

GT GD C H L M O
civilizations /ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/ = NOUN: civilizatie; USER: civilizatii, civilizatiilor, civilizatiile;

GT GD C H L M O
clan /klæn/ = NOUN: clan, clica, gasca; USER: clanul, clanului, aliantei, clanuri;

GT GD C H L M O
clans /klan/ = NOUN: clan, clica, gasca; USER: clanurile, clanuri, clanurilor, familiile;

GT GD C H L M O
clap /klæp/ = VERB: bate, aplauda, pune repede, lovi, pocni din, bate cu palma, aplica repede; NOUN: aplauze, tunet, pocnet, lovitura, aplaudare; USER: aplaude, bate din;

GT GD C H L M O
class /klɑːs/ = NOUN: clasa, categorie, calitate, ora, rang, promotie, cerc, lectie, clasa sociala, fel, distinctie; ADJECTIVE: de clasa; USER: clasei;

GT GD C H L M O
classes /klas/ = NOUN: clasa, categorie, calitate, ora, rang, promotie, cerc, lectie, clasa sociala, fel, distinctie, ordin, contingent, ora de predare, stare; VERB: clasifica; USER: clase, cursuri, clasele;

GT GD C H L M O
classical /ˈklæs.ɪ.kəl/ = ADJECTIVE: clasic; USER: clasice, clasica;

GT GD C H L M O
classmate /ˈklɑːs.meɪt/ = NOUN: coleg de clasa; USER: coleg, colegul;

GT GD C H L M O
classmates /ˈklɑːs.meɪt/ = NOUN: coleg de clasa; USER: colegii, colegi, colegilor;

GT GD C H L M O
classroom /ˈklɑːs.ruːm/ = NOUN: sala de clasa; USER: clasa, clasei;

GT GD C H L M O
claws /klɔː/ = VERB: zangani, zornai, clampani, clincani, trancani, turui, face sa clincane; USER: gheare, ghearele, clesti;

GT GD C H L M O
clean /kliːn/ = ADJECTIVE: curat, clar, spalat, frumos; VERB: curata, sterge, curati, spala, indeparta, goli; NOUN: curatare, curatenie; USER: curatati, curatat;

GT GD C H L M O
cleaner /ˈkliː.nər/ = NOUN: curatitor; USER: curat, mai curat, curatare, Cleaner, clar;

GT GD C H L M O
cleaning /ˈkliː.nɪŋ/ = NOUN: curatenie, curatat, desfundare; ADJECTIVE: curatitor; USER: curatare, de curatare, curatarea;

GT GD C H L M O
clear /klɪər/ = ADJECTIVE: clar, senin, limpede, evident, transparent, liber, curat, explicit; VERB: goli, limpezi, lamuri, clarifica; USER: sterge, stergeti, indeparteze, debifati;

GT GD C H L M O
clearing /ˈklɪə.rɪŋ/ = NOUN: cliring, clarificare, defrisare, curatire, degajare, sistem de plata prin compensare; USER: compensare, de compensare, curatare, compensatori;

GT GD C H L M O
clever /ˈklev.ər/ = ADJECTIVE: inteligent, istet, ingenios, abil, priceput, iscusit, dibaci, bun, smecher, cuminte, spiritual, rafinat, talentat, ager, indemanatic, desirat, inzestrat, mintos, rasarit; USER: destept;

GT GD C H L M O
client /ˈklaɪ.ənt/ = NOUN: client; USER: clientul, clientului, clienti;

GT GD C H L M O
clients /ˈklaɪ.ənt/ = NOUN: client; USER: clientii, clienti, clientilor;

GT GD C H L M O
climate /ˈklaɪ.mət/ = NOUN: climat, clima, regiune cu o anumita clima; USER: climatice, climei;

GT GD C H L M O
climates /ˈklaɪ.mət/ = NOUN: climat, clima, regiune cu o anumita clima; USER: climate, climatele;

GT GD C H L M O
climb /klaɪm/ = NOUN: urcare, ascensiune, catarare; VERB: urca pe, escalada, sui, catara pe, da inapoi, se retrage; USER: urca, urce;

GT GD C H L M O
climbing /ˈklaɪ.mɪŋ/ = NOUN: alpinism, urcare, ascensiune, escaladare, suis; ADJECTIVE: catarator, agatator, ascendent, suitor;

GT GD C H L M O
climbs /klaɪm/ = NOUN: urcare, ascensiune, catarare; VERB: urca pe, escalada, sui, catara pe, da inapoi, se retrage; USER: urca, catara, se urca;

GT GD C H L M O
cloak /kləʊk/ = NOUN: mantie, manta, pelerina, mantou, masca; VERB: ascunde, acoperi, acoperi cu o manta; USER: mantia;

GT GD C H L M O
clock /klɒk/ = NOUN: ceas, ceasornic, orologiu, pendula; VERB: cronometra, ponta; USER: ceasul, ceasului, de ceas;

GT GD C H L M O
close /kləʊz/ = VERB: inchide, incheia, se inchide, termina; ADVERB: aproape; ADJECTIVE: apropiat, inchis, strans, atent; NOUN: inchidere, incheiere, capat; USER: inchideti, de aproape;

GT GD C H L M O
closing /ˈkləʊ.zɪŋ/ = NOUN: inchidere; ADJECTIVE: ultim; USER: inchiderea, de inchidere, inchide;

GT GD C H L M O
clothes /kləʊðz/ = NOUN: haine, imbracaminte, rufe, vesminte, straie, lenjerie, garderoba, rufarie; USER: hainele, haina;

GT GD C H L M O
clothing /ˈkləʊ.ðɪŋ/ = NOUN: imbracaminte, haine, tinuta, invelis; USER: de imbracaminte, hainele;

GT GD C H L M O
cloud /klaʊd/ = NOUN: nor, ceata, nour, umbra, roi, val, multime; VERB: intuneca, tulbura, innora, umbri, pata; USER: cloud, norul, nori;

GT GD C H L M O
clouds /klaʊd/ = NOUN: nor, ceata, nour, umbra, roi, val, multime; VERB: intuneca, tulbura, innora, umbri, pata; USER: nori, norii, acoperit, perioade cu nori, cativa nori trecatori;

GT GD C H L M O
cloudy /ˈklaʊ.di/ = ADJECTIVE: noros, innorat, tulbure, innourat, neclar, intunecat, sumbru, cernit, inchiriat, obscur; USER: Acoperit, nori;

GT GD C H L M O
club /klʌb/ = NOUN: club, bata, trefla, ciomag, bat, societate, uniune, batator, mansa; VERB: bate, subscrie, intruni, contribui, ciomagi, se reuni; USER: clubul, clubului;

GT GD C H L M O
clumsy /ˈklʌm.zi/ = ADJECTIVE: neindemanatic, stangaci, lipsit de tact, grosolan, incomod, lalau, prost, greu, neajutorat, aspru, matahalos, neajutat, neghiob, natang; USER: stangace, stingace;

GT GD C H L M O
coach /kəʊtʃ/ = NOUN: antrenor, autocar, vagon, instructor, trasura, preparator, diligenta, meditator; VERB: antrena, instrui, indruma, medita; USER: antrenorul, autocarul;

GT GD C H L M O
coast /kəʊst/ = NOUN: coasta, mal, liman, hotar, tarm de mare, coborare la vale, limita; VERB: naviga paralel cu coasta, se da cu saniuta, naviga de-a lungul unei coaste; USER: coastei, coastelor;

GT GD C H L M O
coat /kəʊt/ = NOUN: haina, palton, invelis, blana, veston, strat de vopsea, membrana, lana, penaj, surtuc, piele de animal, armatura; VERB: unge, captusi, vopsi, acoperi cu un strat de vopsea;

GT GD C H L M O
coats /kəʊt/ = USER: straturi, paltoane, haine;

GT GD C H L M O
cocktail /ˈkɒk.teɪl/ = NOUN: cocktail, cocteil, cal cu coada taiata, parvenit; USER: cocktailuri;

GT GD C H L M O
coffee /ˈkɒf.i/ = NOUN: cafea, arbore de cafea; USER: de cafea, cafeaua, coffee, cafelei;

GT GD C H L M O
coherent /kəʊˈhɪə.rənt/ = ADJECTIVE: coerent, legat, lipit, strans legat; USER: coerenta, coerente;

GT GD C H L M O
cola /ˈkəʊ.lə/ = USER: Cola, de cola;

GT GD C H L M O
cold /kəʊld/ = ADJECTIVE: rece, frigorific, racit, friguros, racoros, infrigurat; NOUN: frig, raceala, racire, racoare, guturai, vreme rece; USER: la rece, reci;

GT GD C H L M O
collateral /kəˈlæt.ər.əl/ = ADJECTIVE: colateral, paralel, indirect; USER: garantii, garantie, garantiei, garantiilor;

GT GD C H L M O
colleagues /ˈkɒl.iːɡ/ = NOUN: coleg, confrate; USER: colegii, colegi, colegilor, colegii sai;

GT GD C H L M O
collect /kəˈlekt/ = VERB: colecta, aduna, culege, strange, incasa, ridica, colectiona, capta, se aduna, achizitiona, se strange, face colectie de, face o colecta de, aduce, injgheba, deduce, percepe impozite, isi aduna mintile; USER: colecteze, colecteaza;

GT GD C H L M O
collection /kəˈlek.ʃən/ = NOUN: colectare, colectie, culegere, strangere, adunare, repertoriu, gramada, reuniune, mormant; USER: colectarea, de colectare;

GT GD C H L M O
collections /kəˈlek.ʃən/ = NOUN: colectare, colectie, culegere, strangere, adunare, repertoriu, gramada, reuniune, mormant; USER: Colectii, colectiile, colectiilor;

GT GD C H L M O
colour /ˈkʌl.ər/ = NOUN: culoare, culoare, colorit, colorit, nuanta, nuanta, vopsea, vopsea, ton, ton, rosu; VERB: colora; USER: culoarea, color, culori, de culoare;

GT GD C H L M O
coloured /ˈkʌl.əd/ = ADJECTIVE: colorat, de culoare, vopsit; USER: colorate, culoare, colorata;

GT GD C H L M O
colourful /ˈkʌl.ə.fəl/ = USER: colorat, colorate, pline de culoare, plin de culoare, colorata;

GT GD C H L M O
colours /ˈkʌl.ər/ = NOUN: drapel, pavilion, rufa colorata; USER: culori, culorile, de culori, culorilor, culoare;

GT GD C H L M O
column /ˈkɒl.əm/ = NOUN: coloana, stalp, rubrica, articol, foileton, sir, pilastru, reazem, stiva; USER: coloanei;

GT GD C H L M O
columns /ˈkɒl.əm/ = NOUN: coloana, stalp, rubrica, articol, foileton, sir, pilastru, reazem, stiva; USER: coloane, coloanele, coloanelor;

GT GD C H L M O
com /ˌdɒtˈkɒm/ = USER: com;

GT GD C H L M O
combined /kəmˈbaɪn/ = ADJECTIVE: amestecat; USER: combinate, combinat, combinata, combina;

GT GD C H L M O
combining = VERB: combina, se combina, imbina, uni, amesteca, reuni, intruni, ingana, se uni, ingemana, inmanunchea, incheia; USER: combinand, combinarea, care combina;

GT GD C H L M O
come /kʌm/ = VERB: veni, se face, ajunge, fi, proveni, deveni, aparea, reveni, sosi, avea loc, trage, vizita, se afla, fi disponibil, se apropia, avea parte, ejacula, se intampla, se petrece, pofti, avea efect, isi avea obarsia, fi soarta, se ivi, se gasi; USER: vin, venit;

GT GD C H L M O
comedies /ˈkɒm.ə.di/ = NOUN: comedie; USER: comedii, comediile, comediilor;

GT GD C H L M O
comes /kʌm/ = USER: vine, se, provine, are;

GT GD C H L M O
comfort /ˈkʌm.fət/ = NOUN: confort, alinare, mangaiere, consolare, odihna, tihna, huzur, sprijin, bucurie; VERB: mangaia, alina, consola, ajuta, linisti, impaca; USER: confortul, confortului, comfort, un confort;

GT GD C H L M O
comfortable /ˈkəmfərtəbəl,ˈkəmftərbəl/ = ADJECTIVE: confortabil, comod, linistit, reconfortant, mangaietor, tihnit; USER: confortabile, confortabila;

GT GD C H L M O
comfy /ˈkʌm.fi/ = ADJECTIVE: confortabil; USER: confortabile, comfy, confortabila;

GT GD C H L M O
comics /ˈkɒm.ɪk/ = NOUN: comediant; USER: benzi desenate, Caricaturi, Comics, benzile desenate;

GT GD C H L M O
coming /ˈkʌm.ɪŋ/ = NOUN: venire, apropiere, sosire, ajungere, inturnare; ADJECTIVE: care vine; USER: vine, vin, provenind;

GT GD C H L M O
comment /ˈkɒm.ent/ = NOUN: comentariu, observatie; VERB: comenta, face comentarii, talmaci, talcui; USER: comenteze, observatii, comenteaza;

GT GD C H L M O
comments /ˈkɒm.ent/ = NOUN: adnotare; USER: comentarii, comentariile, un comentariu, observatiile;

GT GD C H L M O
common /ˈkɒm.ən/ = ADJECTIVE: comun, obisnuit, general, de rand, colectiv, simplu, ordinar, obstesc, unanim, uzitat, vulgar, trivial, prost, universal, familiar; NOUN: islaz, teren comunal; USER: comuna, comune, frecvente;

GT GD C H L M O
commonly /ˈkɒm.ən.li/ = ADVERB: de obicei, in mod obisnuit; USER: frecvent, obicei, uzual;

GT GD C H L M O
commons = NOUN: portie fixa de mancare, poporul, starea a treia; USER: comune, Commons, Comunelor, bunuri comune, comunele;

GT GD C H L M O
communicate /kəˈmyo͞onəˌkāt/ = VERB: comunica, transmite, se impartasi; USER: comunice, comunicate de, comunicare;

GT GD C H L M O
communicating /kəˈmyo͞onəˌkāt/ = ADJECTIVE: comunicant; USER: comunicare, comunicarea, comunica, comunice;

GT GD C H L M O
companion /kəmˈpæn.jən/ = NOUN: companion, insotitor, tovaras, interlocutor, pereche, sot, acompaniator, ghid, manual; VERB: intovarasi; USER: companie, partenerul;

GT GD C H L M O
compass /ˈkʌm.pəs/ = NOUN: busola, compas, cadru, ocol, intindere, raza, cuprins; VERB: inconjura, atinge, realiza, pricepe, intelege; USER: busolei, compasul;

GT GD C H L M O
competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ = NOUN: concurenta, concurs, competitie, intrecere, rivalitate; USER: concurentei;

GT GD C H L M O
competitions /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ = NOUN: concurenta, concurs, competitie, intrecere, rivalitate; USER: concursuri, competitii, competitiile;

GT GD C H L M O
complete /kəmˈpliːt/ = ADJECTIVE: complet, terminat, total, deplin; VERB: completa, termina, intregi, desavarsi, implini, duce la bun sfarsit, sfarsi, ispravi; USER: finaliza, completeze;

GT GD C H L M O
completely /kəmˈpliːt.li/ = ADVERB: complet, total, in intregime, absolut; USER: totalitate, totul, cu totul;

GT GD C H L M O
completing /kəmˈpliːt/ = NOUN: intregime; ADJECTIVE: complinitor, intregitor; USER: completarea, completare, de completare, finalizarea, terminarea;

GT GD C H L M O
composed /kəmˈpəʊzd/ = ADJECTIVE: linistit, calm, odihnit; USER: compuse, compus, compusa, alcatuit, format;

GT GD C H L M O
composition /ART) / = NOUN: compozitie, componenta, compunere, structura, alcatuire, formare, culegere, caracter, compromis, substanta artificiala, surogat, intelegere, acord; USER: compozitia, compozitiei;

GT GD C H L M O
computer /kəmˈpjuː.tər/ = NOUN: calculator, computer, ordinator; USER: computerul, calculatorul, de calculator;

GT GD C H L M O
concert /ˈkɒn.sət/ = NOUN: concert, acord, intelegere, armonie; VERB: aranja, stabili de comun acord; USER: concertul, concerte, concertului;

GT GD C H L M O
concrete /ˈkɒŋ.kriːt/ = NOUN: beton, lucru concret; ADJECTIVE: din beton, concret, fizic; VERB: betona, solidifica, cimenta, se solidifica; USER: de beton, concrete;

GT GD C H L M O
condition /kənˈdɪʃ.ən/ = NOUN: conditie, stare, situatie, circumstante, forma, dispozitie, clauza, rezerva, imprejurari, stipulatie, stare sufleteasca, pozitie sociala; VERB: conditiona, determina; USER: conditia, starea;

GT GD C H L M O
conditioner /kənˈdɪʃ.ən.ər/ = USER: conditionat, balsam;

GT GD C H L M O
conferences /ˈkɒn.fər.əns/ = NOUN: conferinta, congres, sedinta, consfatuire, adunare, sfat, deliberare; USER: conferinte, conferintelor, conferintele;

GT GD C H L M O
confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/ = ADJECTIVE: increzator, sigur, convins, sigur pe sine; NOUN: confident; USER: increzatori, incredere;

GT GD C H L M O
congrats /kənˈgrats/ = USER: felicitari, congrats, felicit, felicitare;

GT GD C H L M O
connected /kəˈnek.tɪd/ = ADJECTIVE: legat, unit, conex, inrudit, avand relatii; USER: conectat, conectate, conectezi, conectata;

GT GD C H L M O
connectors /kəˈnek.tər/ = NOUN: conector; USER: conectori, conectorii, conectorilor, conectoare;

GT GD C H L M O
consequences /ˈkɒn.sɪ.kwəns/ = NOUN: alai; USER: consecinte, Consecintele, consecintelor;

GT GD C H L M O
consider /kənˈsɪd.ər/ = VERB: considera, lua in considerare, examina, analiza, avea in vedere, aprecia, se considera, studia, reflecta, crede, socoti, privi, reflecta asupra, cerceta, intentiona, se gandi, cugeta, cumpani, calcula, se crede, chibzui, numara, taxa, se socoti, chiti, afla, gasi, vedea;

GT GD C H L M O
considered /kənˈsɪd.əd/ = VERB: considera, lua in considerare, examina, analiza, avea in vedere, aprecia, se considera, studia, reflecta, crede, socoti, privi, reflecta asupra, cerceta, intentiona, se gandi, cugeta, cumpani, calcula, se crede, chibzui, numara, taxa, se socoti, chiti, afla, gasi, vedea; USER: luate in considerare, considerat, considerate;

GT GD C H L M O
consist /kənˈsɪst/ = VERB: consta, compune; USER: constau, format;

GT GD C H L M O
consists /kənˈsɪst/ = VERB: consta, compune; USER: format, este format;

GT GD C H L M O
consonant /ˈkɒn.sə.nənt/ = NOUN: consoana; ADJECTIVE: consonant, in armonie; USER: conforme, consonanta;

GT GD C H L M O
constantly /ˈkɒn.stənt.li/ = ADVERB: mereu, continuu, statornic, sustinut; USER: constant, mod constant, in mod constant;

GT GD C H L M O
constipation /ˈkɒn.stɪ.peɪ.tɪd/ = NOUN: constipatie; USER: constipatia, constipatiei;

GT GD C H L M O
consultant /kənˈsʌl.tənt/ = NOUN: consultant, consilier; USER: consultantul, consultantului;

GT GD C H L M O
consuming /kənˈsjuː.mɪŋ/ = ADJECTIVE: mistuitor, fierbinte, devorant; USER: consumatoare, consuma;

GT GD C H L M O
consumption /kənˈsʌmp.ʃən/ = NOUN: consum, consumare, consumatie, tuberculoza, cheltuiala, cerere; USER: consumul, consumului;

GT GD C H L M O
contact /ˈkɒn.tækt/ = NOUN: contact, legatura, relatie, atingere; VERB: lua, atinge, fi in contact cu, stabili legatura cu; USER: contactati, contacta, sa contactati;

GT GD C H L M O
contain /kənˈteɪn/ = VERB: contine, cuprinde, include, opri, inchide, umple, admite, fi divizibil prin, se stapani, se retine; USER: contin, contina;

GT GD C H L M O
containers /kənˈteɪ.nər/ = NOUN: recipient; USER: containere, recipiente, containerele, containerelor, recipientele;

GT GD C H L M O
containing /kənˈteɪn/ = VERB: contine, cuprinde, include, opri, inchide, umple, admite, fi divizibil prin, se stapani, se retine; USER: continand, care contine, care contin, contin;

GT GD C H L M O
contains /kənˈteɪn/ = VERB: contine, cuprinde, include, opri, inchide, umple, admite, fi divizibil prin, se stapani, se retine; USER: oferim, contin;

GT GD C H L M O
content /kənˈtent/ = NOUN: continut, cuprins, fond, volum, multumire, capacitate, esenta, tabla de materii; VERB: multumi, satisface; ADJECTIVE: multumit, satisfacut, bucuros, dispus; USER: continutul, continutului;

GT GD C H L M O
contents /kənˈtent/ = NOUN: continut, cuprins, plin; USER: continutul, continutului;

GT GD C H L M O
contest /ˈkɒn.test/ = NOUN: concurs, competitie, lupta, disputa, controversa, intalnire; VERB: contesta, disputa, tagadui, discuta in contradictoriu, dezbate, se lupta pentru; USER: concursului, concursul;

GT GD C H L M O
continent /ˈkɒn.tɪ.nənt/ = NOUN: continent, uscat; ADJECTIVE: retinut, abstinent, stapanit; USER: continentul, continentului;

GT GD C H L M O
continents /ˈkɒn.tɪ.nənt/ = NOUN: continent, uscat; USER: continente, continentele, continentelor;

GT GD C H L M O
continues /kənˈtɪn.juː/ = VERB: continua, ramane, mentine, persista, relua, urma, tine, starui, amana; USER: continuare, in continuare, va continua;

GT GD C H L M O
continuous /kənˈtɪn.ju.əs/ = ADJECTIVE: continuu, neintrerupt, neincetat, progresiv, vesnic; USER: continua, continue, permanenta;

GT GD C H L M O
contrasting /kənˈtrɑː.stɪŋ/ = NOUN: opunere; USER: contrastante, contrast, contrastanta, in contrast, contrastant;

GT GD C H L M O
conversation /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/ = NOUN: conversatie, discutie, convorbire, schimb de comunicari, tratative, relatii sexuale, scena de gen; USER: conversatia, conversatii, conversatiei;

GT GD C H L M O
cook /kʊk/ = VERB: gati, fierbe, coace, pregati, se coace, face, face praf, praji, arde, pune la cale, nascoci, falsifica, se pregati; NOUN: bucatar, bucatareasa; USER: gateasca, gatiti, gatesc;

GT GD C H L M O
cooked /kʊkt/ = ADJECTIVE: gatit, prajit; USER: fierte, gatite, preparate, fiert;

GT GD C H L M O
cooker /ˈkʊk.ər/ = NOUN: vas de gatit, fruct bun de gatit, legume pentru gatit, nascocitor, falsificator; USER: aragaz, Plita, oala, aragazul, soba;

GT GD C H L M O
cookers /ˈkʊk.ər/ = NOUN: vas de gatit, fruct bun de gatit, legume pentru gatit, nascocitor, falsificator; USER: masini de gatit, bucatarie, gatit;

GT GD C H L M O
cookies /ˈkʊk.i/ = NOUN: fursec, biscuit, bucatareasa; USER: fursecuri, cookies, cookie;

GT GD C H L M O
cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ = NOUN: gatire, bucatarie, masa; ADJECTIVE: bun de gatit; USER: gatit, de gatit;

GT GD C H L M O
cooks /kʊk/ = NOUN: bucatar, bucatareasa; VERB: gati, fierbe, coace, pregati, se coace, face, face praf, praji, arde, pune la cale, nascoci, falsifica, se pregati; USER: bucatari, bucatarii, gateste;

GT GD C H L M O
cool /kuːl/ = ADJECTIVE: rece, racoros, calm, linistit, proaspat, indiferent; VERB: raci, racori, se racori; NOUN: racoare, frig, raceala; USER: raceasca, se raceasca, misto;

GT GD C H L M O
copy /ˈkɒp.i/ = NOUN: copie, exemplar, reproducere, imitatie, subiect, transcriere, transcriptie, material, piesa; VERB: copia, reproduce, imita, transcrie, calchia; USER: copiati, copierea, sa copiati;

GT GD C H L M O
copybook /ˈkɒp.i.bʊk/ = NOUN: caiet; USER: Caietul;

GT GD C H L M O
corner /ˈkɔː.nər/ = NOUN: colt, loc, ungher, coltar, parte, loc retras, loc ascuns; VERB: incolti, inghesui, acapara, stoca, face stocuri, depasi punctul critic, strange cu usa, lua un viraj, pune intr-un col; USER: coltul, corner;

GT GD C H L M O
coronet /ˈkɒr.ə.net/ = NOUN: coroana, coronita, diadema, cununa, coroana nobiliara; USER: Coronet, coronite;

GT GD C H L M O
correct /kəˈrekt/ = VERB: corecta, rectifica, corija, indrepta, regla; ADJECTIVE: corect, corespunzator, potrivit, adevarat, exact, just, drept; USER: corecteze, corectarea, a corecta;

GT GD C H L M O
corresponding /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dɪŋ/ = ADJECTIVE: corespunzator, potrivit; USER: corespunzatoare, corespunde, care corespunde;

GT GD C H L M O
cosmetics /kɒzˈmet.ɪk/ = NOUN: cosmetica, dres; USER: cosmetice, produse cosmetice, produsele cosmetice, produselor cosmetice;

GT GD C H L M O
cost /kɒst/ = NOUN: cost, pret, valoare, paguba, pierdere de vreme, cheltuieli de judecata; VERB: costa, fi, face, evalua, fixa pretul, pretui; ADJECTIVE: pe socoteala cuiva; USER: costat, coste;

GT GD C H L M O
costs /kɒst/ = NOUN: cheltuieli; USER: costurile, costurilor, costuri, costa;

GT GD C H L M O
costumes /ˈkɒs.tjuːm/ = NOUN: costum, port, haina, taior; VERB: costuma; USER: costume, costumele, costumelor, costume pentru;

GT GD C H L M O
cosy /ˈkəʊ.zi/ = ADJECTIVE: confortabil, comod; NOUN: canapea pentru doua persoane, invelitoare de ceainic, canapea pentru doua persoane, invelitoare de ceainic; USER: confortabila, confortabile, placuta;

GT GD C H L M O
cottage /ˈkɒt.ɪdʒ/ = NOUN: casuta, casa, vila, bordei, resedinta de vara; USER: cabana;

GT GD C H L M O
could /kʊd/ = VERB: putea, se putea, fi posibil, conserva, fi capabil, fi in stare, fi cu putinta, avea voie, vrea, trebui; USER: ar putea, putut, a putut;

GT GD C H L M O
couldn /ˈkʊd.ənt/ = USER: nu a putut, putut, a putut, puteam, couldn;

GT GD C H L M O
count /kaʊnt/ = VERB: conta, numara, considera, calcula, socoti, valora, totaliza, pune la socoteala, lua in seama ceva, avea importanta; NOUN: socoteala, consideratie, total, conte, suma, cap de acuzare; USER: numere, conteaza;

GT GD C H L M O
countable /ˈkoun(t)əb(ə)l/ = USER: numarabile, numarabila, numarabil, baza numarabila, fi numarat;

GT GD C H L M O
countries /ˈkʌn.tri/ = NOUN: tara, stat, patrie, regiune, tinut, zona, pamant, loc natal, ruda de la tara; USER: tari, tarile, statele;

GT GD C H L M O
country /ˈkʌn.tri/ = NOUN: tara, stat, patrie, regiune, tinut, zona, pamant, loc natal, ruda de la tara; ADJECTIVE: rural, rustic, provincial, campenesc; USER: tarii, tari;

GT GD C H L M O
countryside /ˈkʌn.trɪ.saɪd/ = NOUN: sat, populatie sateasca, populatie din provincie, regiune de la tara; USER: rural, tara;

GT GD C H L M O
couple /ˈkʌp.l̩/ = NOUN: cuplu, pereche; ADVERB: cateva; VERB: cupla, impreuna, imperechea, lega, uni, asocia, ambreia, se cupla, se imperechea, se impreuna, se casatori; USER: tanar, matur;

GT GD C H L M O
course /kɔːs/ = NOUN: curs, teren, timp, ciclu, cale, drum, cura, directie, fel, decurs, mod, cursa, desfasurare, mers, serie, conduita, durata, proces, pista, fel de mancare, sir, linie de conduita, maniera, comportare, curent, chip, scurgere, directiune, fel de actiona, fuga, alergatura, pista de alergari, hipodrom; VERB: curge, alerga, urma un curs, goni, fugi, trece prin, traversa, circula; USER: desigur, cursul, Bineinteles;

GT GD C H L M O
courses /kɔːs/ = NOUN: curs, teren, timp, ciclu, cale, drum, cura, directie, fel, decurs, mod, cursa; USER: cursuri, cursurile, cursurilor;

GT GD C H L M O
court /kɔːt/ = NOUN: curte, tribunal, judecatorie, palat, comisie, ograda, resedinta; VERB: curta, cere, face curte, atrage, indemna; USER: Curtea, Curtii, instanta;

GT GD C H L M O
cousin /ˈkʌz.ən/ = NOUN: var, verisoara, verisor, vara; USER: varul;

GT GD C H L M O
cousins /ˈkʌz.ən/ = NOUN: var, verisoara, verisor, vara; USER: veri, verii, verisorii, verilor, verisori;

GT GD C H L M O
cover /ˈkʌv.ər/ = VERB: acoperi, cuprinde, include, asigura, ascunde, parcurge, se acoperi, trata, ingloba; NOUN: capac, coperta, acoperitoare; USER: acopere, acopera;

GT GD C H L M O
covered /-kʌv.əd/ = ADJECTIVE: acoperit, inchis, tainic; USER: acoperite, acoperita, obiectul, reglementat;

GT GD C H L M O
covering /ˈkʌv.ər.ɪŋ/ = NOUN: acoperire, captusire; ADJECTIVE: care acopera; USER: acopera, acoperind, acoperirea;

GT GD C H L M O
covers /ˈkʌv.ər/ = VERB: acoperi, cuprinde, include, asigura, ascunde, parcurge, se acoperi, trata, ingloba; NOUN: capac, coperta, acoperitoare; USER: acopera, se refera la, refera;

GT GD C H L M O
cow /kaʊ/ = NOUN: vaca, femela, vita; VERB: speria, intimida; USER: de vaca, vaci, vacile;

GT GD C H L M O
cows /kaʊ/ = NOUN: vaca, femela, vita; VERB: speria, intimida; USER: vaci, vacile, vacilor;

GT GD C H L M O
craft /krɑːft/ = NOUN: ambarcatiune, mestesug, meserie, viclenie, maiestrie, abilitate, breasla, siretenie, indemanare, smecherie; USER: ambarcatiunile, ambarcatiuni, ambarcatiunilor;

GT GD C H L M O
crafts /krɑːft/ = NOUN: mestesuguri; USER: meserii, mestesugurile, artizanat, mestesugurilor;

GT GD C H L M O
craftsmen /ˈkrɑːfts.mən/ = NOUN: artizan, mestesugar; USER: mestesugari, mesteri, mesterii, meseriasi;

GT GD C H L M O
cranberry /ˈkræn.bər.i/ = NOUN: merisor, rachitele, afina; USER: afine, de afine, cranberry;

GT GD C H L M O
crazy /ˈkreɪ.zi/ = ADJECTIVE: nebun, nebunesc, dement, prostesc, smintit, extravagant, suparat foc, excentric, manios, ahtiat, crapat, nauc, orb, slab, tulburat, dezechilibrat, din bucati neregulate; USER: nebunie, o nebunie, razna, nebuna;

GT GD C H L M O
cream /kriːm/ = NOUN: smantana, crema, frisca, spuma, caimac, alifie, esenta, elita; VERB: lua caimacul, adauga smantana, culege smantana, smantani, smantani lapte, face caimac, face spuma;

GT GD C H L M O
create /kriˈeɪt/ = VERB: crea, produce, face, provoca, infiinta, alcatui, intemeia, ridica, starni, lasa, zidi, acorda titlul, numi intr-un post; USER: a crea, crearea, creati, creeze;

GT GD C H L M O
creates /kriˈeɪt/ = VERB: crea, produce, face, provoca, infiinta, alcatui, intemeia, ridica, starni, lasa, zidi, acorda titlul, numi intr-un post; USER: creeaza, creaza;

GT GD C H L M O
creations /kriˈeɪ.ʃən/ = NOUN: creare, creatie, creatiune, opera, facere, lume, numire intr-un post; USER: Creatiile, creatii, creatiilor;

GT GD C H L M O
creative /kriˈeɪ.tɪv/ = ADJECTIVE: creator, original; USER: creativ, creative, creativa, creatoare;

GT GD C H L M O
creator /kriˈeɪ.tər/ = NOUN: creator, autor, ziditor, facator; USER: creatorul, Creatorului, autorul;

GT GD C H L M O
creatures /ˈkriː.tʃər/ = NOUN: creatura, faptura, fiinta, vietate, rob, animal domestic, sclav, unealta, mancare de buna calitate; USER: creaturi, creaturile, creaturilor, fiinte, fapturi;

GT GD C H L M O
crescent /ˈkres.ənt/ = NOUN: semiluna, corn, luna noua; ADJECTIVE: in crestere, semilunar; USER: Crescent, de semiluna;

GT GD C H L M O
crew /kruː/ = NOUN: echipaj, echipa de muncitori, brigada, cohorta; USER: echipajului, echipajul, al echipajului;

GT GD C H L M O
croissant = NOUN: croissant; USER: croissant, croasant, corn, cornuri,

GT GD C H L M O
crosby = USER: Crosby, Crosby a,

GT GD C H L M O
cross /krɒs/ = NOUN: cruce, incrucisare; VERB: trece, traversa, intersecta, incrucisa, strabate, taia, parcurge; ADJECTIVE: in cruce, suparat, transversal; USER: traverseze, treaca;

GT GD C H L M O
crosses /krôs/ = NOUN: cruce, incrucisare; VERB: trece, traversa, intersecta, incrucisa, strabate, taia, parcurge, se incrucisa, pasi, face semnul crucii; USER: traverseaza, centreaza, centrat;

GT GD C H L M O
crossroads /ˈkrɒs.rəʊdz/ = NOUN: intersectie; USER: intersectia, rascruce;

GT GD C H L M O
crowded /ˈkraʊ.dɪd/ = NOUN: cioara, cioroi, cantat cocosului; VERB: canta, canta cucurigu, canta cucurigu

GT GD C H L M O
crown /kraʊn/ = NOUN: coroana, cununa, crestet, calota, regalitate, sceptru, fund, cinste, reputatie, varf palariei, autoritate regala; VERB: incununa, incorona, pune o cununa; USER: coroanei;

GT GD C H L M O
crowns /kroun/ = NOUN: coroana, cununa, crestet, calota, regalitate, sceptru, fund, cinste, reputatie, varf palariei, autoritate regala; USER: coroane, coroanele, coroanelor, de coroane;

GT GD C H L M O
cruel /ˈkruː.əl/ = ADJECTIVE: crud, nemilos, crunt, feroce, salbatic, cumplit, chinuitor, hain, vitreg, aprig, avan, cainos, neomenesc, tiranic, neimblanzit, ghimpos, hapsan; USER: crude, cruda, cruzime;

GT GD C H L M O
cruise /kruːz/ = NOUN: croaziera; VERB: face o croaziera; USER: de croaziera, cruise;

GT GD C H L M O
crumbs /krʌm/ = NOUN: miez de paine, farama, faramitura, pic, gagalice, faramatura; VERB: dumica; USER: firimiturile, firimituri, pesmet;

GT GD C H L M O
crunch /krʌntʃ/ = VERB: rontai, crantai, roade, scartai, sfarama, zdrobi, isi face drum zdrobind cu piciorul; NOUN: rontait, zdrobire, scartait, sfaramare; USER: criza, crizei;

GT GD C H L M O
crunching /krənCH/ = NOUN: rontait, rontaiala; USER: de rontait, crunching;

GT GD C H L M O
crushed /krʌʃ/ = ADJECTIVE: zdrobit; USER: strivit, zdrobite, sfaramate, zdrobita;

GT GD C H L M O
cry /kraɪ/ = VERB: plange, striga, urla, tipa, plange dupa, exclama, proclama, zbiera; NOUN: strigat, plans, planset, chemare; USER: plang, planga;

GT GD C H L M O
crying /ˈkraɪ.ɪŋ/ = ADJECTIVE: strigator, flagrant, tipator; NOUN: lacrima; USER: plans, plange, plangand;

GT GD C H L M O
cs /ˌsiː.plʌsˈplʌs/ = USER: cs, CO, sc, SV,

GT GD C H L M O
csm = USER: CSM, MSC, la CSM, echipei CSM, CSM a,

GT GD C H L M O
cub /kʌb/ = NOUN: pui, catel, copil prost crescut, novice, lupusor; USER: cub, puiul;

GT GD C H L M O
cubs /kəb/ = NOUN: pui, catel, copil prost crescut, novice, lupusor; USER: cubs, puii, puilor;

GT GD C H L M O
cuddly /ˈkʌd.l̩i/ = USER: dragalas, plus, Cuddly, de plus, lingusitori;

GT GD C H L M O
cuisine /kwɪˈziːn/ = NOUN: bucatarie, masa, mod de a gati; USER: bucataria, preparate, mancaruri;

GT GD C H L M O
cultural /ˈkʌl.tʃər.əl/ = ADJECTIVE: cultural; USER: culturale, culturala;

GT GD C H L M O
culture /ˈkʌl.tʃər/ = NOUN: cultura, cultivare, invatatura, lumina; VERB: cultiva; USER: culturii, culturi;

GT GD C H L M O
cultures /ˈkʌl.tʃər/ = NOUN: cultura, cultivare, invatatura, lumina; VERB: cultiva; USER: culturi, culturilor, culturile;

GT GD C H L M O
cup /kʌp/ = NOUN: ceasca, cana, cupa, potir, ventuza, baut, vin; VERB: pune ventuze, lua forma unui potir; USER: Cupei;

GT GD C H L M O
cupboard /ˈkʌb.əd/ = NOUN: dulap, bufet, coltar; USER: dulapul, dulapului, hota;

GT GD C H L M O
cupboards /ˈkʌb.əd/ = NOUN: dulap, bufet, coltar; USER: dulapuri, dulapurile, dulapurilor, debarale, Rack;

GT GD C H L M O
cups /kʌp/ = NOUN: ceasca, cana, cupa, potir, ventuza, baut, vin; VERB: pune ventuze, lua forma unui potir; USER: Cupe, cesti, cani, pahare;

GT GD C H L M O
cure /kjʊər/ = VERB: vindeca, remedia, tamadui, lecui, insanatosi, afuma; NOUN: vindecare, leac, tratament, remediu, cura, tamaduire; USER: vindece, vindecarea;

GT GD C H L M O
curing /kjʊər/ = NOUN: conservare, insanatosire, tamaduire; USER: vindecarea, vindeca, tratarea;

GT GD C H L M O
curly /ˈkɜː.li/ = ADJECTIVE: buclat, ondulat, cret, incretit, inelat; USER: carliontat;

GT GD C H L M O
currant /ˈkʌr.ənt/ = NOUN: stafida; USER: coacaz, coacaze, currant;

GT GD C H L M O
curricular /-lər/ = USER: curriculare, curriculara, curricular, curriculum;

GT GD C H L M O
curtain /ˈkɜː.tən/ = NOUN: cortina, perdea, draperie, ecran; VERB: ascunde, pune perdele la, acoperi cu o perdea; USER: cortinei, perdele;

GT GD C H L M O
curtains /ˈkɜː.tən/ = NOUN: cortina, perdea, draperie, ecran; VERB: ascunde, pune perdele la, acoperi cu o perdea; USER: perdele, draperii, perdelele, draperiile;

GT GD C H L M O
cushions /ˈkʊʃ.ən/ = NOUN: perna, tampon, pernita, banda; VERB: amortiza, pune perne sub, aseza pe perna, ascunde, face un duble la biliard; USER: perne, pernele, pernelor, pernute;

GT GD C H L M O
customer /ˈkʌs.tə.mər/ = NOUN: client, consumator, cumparator, musteriu, tip, individ; USER: clientului, Customer, clientul, clienti;

GT GD C H L M O
cut /kʌt/ = ADJECTIVE: taiat, tuns, retezat; VERB: reduce, taia, intrerupe, nimici, face, scurta, tunde; NOUN: reducere, taietura; USER: taie, reduceri;

GT GD C H L M O
cute /kjuːt/ = ADJECTIVE: dragut, inteligent, ingenios, istet, destept, smecher, viclean, ager, iscusit, procopsit; USER: cute, draguta;

GT GD C H L M O
cuts /kʌt/ = VERB: reduce, taia, intrerupe, nimici, face, scurta, tunde, micsora, se taia; NOUN: reducere, taietura, sectiune; USER: reduceri, reducerile, taieturi, reducerea;

GT GD C H L M O
cutting /ˈkʌt.ɪŋ/ = NOUN: excavare, taiere, taietura, tundere, altoi, deseuri, transee; ADJECTIVE: taios, taietor, sfichiuitor, usturator, acerb, intepator, incisiv, jignitor, corosiv; USER: de taiere, taierea, reducerea;

GT GD C H L M O
cycle /ˈsaɪ.kl̩/ = NOUN: ciclu, perioada, bicicleta, motocicleta, serie, timp, velociped; VERB: se misca in ciclu, reveni la intervale regulate, merge cu bicicleta, merge cu motocicleta; USER: ciclului, ciclul;

GT GD C H L M O
cycles /ˈsaɪ.kl̩/ = NOUN: ciclu, perioada, bicicleta, motocicleta, serie, timp, velociped; VERB: se misca in ciclu, reveni la intervale regulate, merge cu bicicleta, merge cu motocicleta; USER: cicluri, ciclurile;

GT GD C H L M O
cycling /ˈsaɪ.kl̩/ = NOUN: ciclism; ADJECTIVE: de ciclism, de bicicleta; USER: bicicleta, ciclismul, cu bicicleta;

GT GD C H L M O
d /əd/ = NOUN: re; USER: d;

GT GD C H L M O
dad /dæd/ = NOUN: tatic; USER: tata, tatal, tatalui;

GT GD C H L M O
daddy /ˈdæd.i/ = NOUN: tata, tatic; USER: Tati, Daddy;

GT GD C H L M O
daily /ˈdeɪ.li/ = ADJECTIVE: zilnic, cotidian, curent, banal; NOUN: ziar cotidian, servitoare, femeie angajata cu ziua; USER: zi cu zi, pe zi, de zi cu zi, zilnica;

GT GD C H L M O
dairy /ˈdeə.ri/ = ADJECTIVE: lactat; NOUN: laptarie, vaci cu lapte, magazin de produse lactate; USER: lactate, produselor lactate, lapte, produse lactate;

GT GD C H L M O
dame /deɪm/ = NOUN: doamna, dama, profesoara, femeie in varsta; USER: Dame, Notre;

GT GD C H L M O
dance /dɑːns/ = NOUN: dans, bal, joc, muzica de dans, serata dansanta; VERB: dansa, juca, topai, invarti, sari, salta; USER: dansez, danseze, danseaza;

GT GD C H L M O
dancer /ˈdɑːn.sər/ = NOUN: dansator, dansatoare, balerin, balerina, jucator; ADJECTIVE: jucaus; USER: dansatorul, dansatoarea;

GT GD C H L M O
dancing /dans/ = NOUN: dans, joc; ADJECTIVE: care danseaza, dansant; USER: dansul, Dansuri, de dans, dansa;

GT GD C H L M O
dandruff /ˈdæn.drʌf/ = NOUN: matreata; USER: matretii;

GT GD C H L M O
danger /ˈdeɪn.dʒər/ = NOUN: pericol, primejdie, prapadenie; USER: pericolul, pericolului, un pericol, pericole;

GT GD C H L M O
dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ = ADJECTIVE: periculos, primejdios, riscant; USER: periculoase, periculoasa, pericol;

GT GD C H L M O
dark /dɑːk/ = NOUN: intuneric, culoare inchisa, bezna, umbra, seara, ignoranta, nestiinta; ADJECTIVE: inchis, intunecat, negru, intunecos, obscur, sumbru, negricios, brun, misterios, ascuns, tenebros, oaches, opac, innoptat, necurat, innegurat, neclar, tainic, cernit, neguros, mohorat, mocnit, trist, primitiv, primitiv, innorat, noptatic, noros, incult, ignorant, neplacut, ticalos, cu parul negru, posomorat, cenusiu-inchis;

GT GD C H L M O
darkness /dɑːk/ = NOUN: intuneric, obscuritate, intunecime, noapte, intunecare, tenebre, negreala, culoare inchisa, caracter ascuns; USER: intunericul, intunericului;

GT GD C H L M O
darling /ˈdɑː.lɪŋ/ = NOUN: dragut, iubit, favorit, odor, rasfatat, bibic, bobocel; ADJECTIVE: drag, dragut, iubit, delicios, adorabil; USER: draga, dragule, iubito;

GT GD C H L M O
date /deɪt/ = VERB: data; NOUN: data, zi, intalnire, perioada, timp, curmala, curmal, epoca, invitatie, vreme; USER: datei, data si;

GT GD C H L M O
daughter /ˈdɔː.tər/ = NOUN: fiica, fata, fetita, copila; USER: fiicei, pe fiica;

GT GD C H L M O
daughters /ˈdɔː.tər/ = NOUN: fiica, fata, fetita, copila; USER: fiice, fiicele, fete, fetele, fiicelor;

GT GD C H L M O
davenport /ˈdavənˌpôrt/ = NOUN: canapea, masa mica de scris, birou, sezlong; USER: Davenport, canapelei;

GT GD C H L M O
day /deɪ/ = NOUN: zi, data, timp, ziua, vreme, perioada, epoca, zi de odihna, viata; USER: zilei;

GT GD C H L M O
days /deɪ/ = NOUN: zi; USER: zile, de zile, zile in;

GT GD C H L M O
daytime /ˈdeɪ.taɪm/ = NOUN: ziua; USER: timpul zilei, in timpul zilei, zilei, zi;

GT GD C H L M O
de

GT GD C H L M O
dead /ded/ = ADJECTIVE: mort, decedat, raposat, cei decedati, fara viata, inutilizabil, absolut, adormit, intrerupt, amortit, inactiv, stricat, exact, complet, paralizat, sterp, fara tensiune, fara curent, precis, insensibil, arid, inghetat, plictisitor, fara vioiciune, fara activitate, total, deplin, statut, mat, fara stralucire, lipsit de expresie, linistit, monoton, care nu mai functioneaza, care nu mai este bun; ADVERB: prost, hotarat, deplin; USER: morti, murit, moarta;

GT GD C H L M O
deadlines /ˈded.laɪn/ = NOUN: inchidere a editiei, ultimul termen de predare; USER: termenele, termenelor, termene, limita;

GT GD C H L M O
dear /dɪər/ = NOUN: draga, drag, iubit, maica, odor, surata, pui; ADJECTIVE: drag, scump, pretios, dulce, stimat, costisitor, adorat; ADVERB: scump; USER: Stimate, dragi;

GT GD C H L M O
death /deθ/ = NOUN: moarte, deces, cauza mortii, condamnare la moarte, pieire, sfarsit, ucidere, final, stingere, executare; USER: moartea, mortii, decesul;

GT GD C H L M O
debut /ˈdeɪ.bju/ = NOUN: debut; USER: debutul, de debut, debutat;

GT GD C H L M O
decades /ˈdek.eɪd/ = NOUN: deceniu, zece ani, decada; USER: zeci de ani, decenii, decade;

GT GD C H L M O
december /dɪˈsem.bər/ = NOUN: decembrie; USER: dec;

GT GD C H L M O
decide /dɪˈsaɪd/ = VERB: decide, hotari, dispune, alege, se hotari, aviza, decreta, orandui, da o hotarare; USER: decida, decid, decideti, sa decida;

GT GD C H L M O
decided /dɪˈsaɪ.dɪd/ = ADJECTIVE: hotarat, clar, net, sigur, categoric, precis; USER: decis, a decis, a hotarat, au decis;

GT GD C H L M O
deck /dek/ = NOUN: punte, tablier, coverta, platforma de sus, tablier de pod, pachet de carti de joc; VERB: impodobi, orna, acoperi, inveseli, pardosi;

GT GD C H L M O
decker /ˌdʌb.l̩ˈdek.ər/ = NOUN: vas cu punte; USER: Decker, etaj, cu etaj;

GT GD C H L M O
declaration /ˌdek.ləˈreɪ.ʃən/ = NOUN: declaratie, declarare, spusa; USER: declaratia, declaratiei, declaratii;

GT GD C H L M O
declare /dɪˈkleər/ = VERB: declara, spune, afirma, proclama, exprima, marturisi, zice; USER: declare, declar, declararea;

GT GD C H L M O
declares /dɪˈkleər/ = VERB: declara, spune, afirma, proclama, exprima, marturisi, zice;

GT GD C H L M O
decorate /ˈdek.ə.reɪt/ = VERB: decora, impodobi, orna, infrumuseta, ornamenta, pavoaza, zugravi; USER: decoreze, decorarea, decoreaza;

GT GD C H L M O
decorated /ˈdek.ə.reɪt/ = VERB: decora, impodobi, orna, infrumuseta, ornamenta, pavoaza, zugravi; USER: decorate, decorat, decorata;

GT GD C H L M O
decorating /ˈdek.ə.reɪt/ = VERB: decora, impodobi, orna, infrumuseta, ornamenta, pavoaza, zugravi; USER: decorare, decorarea, finisare, de decorare;

GT GD C H L M O
decorative /ˈdek.ər.ə.tɪv/ = ADJECTIVE: decorativ; USER: decorative, decorativa;

GT GD C H L M O
deepest /diːp/ = USER: cea mai profunda, cele mai profunde, cel mai profund, mai profunde, mai profund;

GT GD C H L M O
deer /dɪər/ = NOUN: cerb, caprioara;

GT GD C H L M O
defeating /diˈfēt/ = VERB: invinge, infrange, birui, bate, distruge, anula, narui, zdrobi, frange, zadarnici, razbi, dejuca, supune, covarsi, rapune, face sa esueze; USER: infrangerea, invingandu, invins;

GT GD C H L M O
defence /dɪˈfens/ = NOUN: aparare, aparare, protectie, protectie, pledoarie, pledoarie, ocrotire, ocrotire; USER: fundasi, apararea, defensiva adversa fara;

GT GD C H L M O
defend /dɪˈfend/ = VERB: apara, proteja, sustine, ocroti, pazi, obladui; USER: apere, apararea, si apara;

GT GD C H L M O
definite /ˈdef.ɪ.nət/ = ADJECTIVE: definit, clar, precis, categoric, hotarat, concret, limpede, distinct, fix;

GT GD C H L M O
definitely /ˈdef.ɪ.nət.li/ = ADVERB: categoric, precis, hotarat, bineinteles; USER: siguranta, cu siguranta;

GT GD C H L M O
definition /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən/ = NOUN: definitie, definire, determinare, claritate; USER: definitia, definirea, definitiei;

GT GD C H L M O
definitions /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən/ = NOUN: definitie, definire, determinare, claritate; USER: definitii, definitiile, definitiilor;

GT GD C H L M O
degrees /dɪˈɡriː/ = NOUN: grad, masura, titlu, punct, treapta, rang, diploma universitara, putere, clasa, ordin, grad de rudenie, treapta sociala, rang social; USER: grade, de grade, diplome;

GT GD C H L M O
delicacy /ˈdel.ɪ.kə.si/ = NOUN: delicatete, finete, pudoare, sensibilitate, fragilitate, delicatete morala, caracter delicat, modestie, fragezime, scrupulozitate, mancare aleasa; USER: delicatesa, delicatetea;

GT GD C H L M O
delicate /ˈdel.ɪ.kət/ = ADJECTIVE: delicat, fin, sensibil, subtil, gingas, rafinat, fraged, subtire, dificil, firav, discret, frumos, delicios, atent, plapand, spinos, jenant, critic, subred, beteag, becisnic, ales, atenuat, debil, bolnavicios, slabut; USER: delicata, delicate;

GT GD C H L M O
delicious /dɪˈlɪʃ.əs/ = ADJECTIVE: delicios, adorabil; USER: delicioase, delicioasa;

GT GD C H L M O
delighted /dɪˈlaɪ.tɪd/ = ADJECTIVE: incantat, bucuros, fermecat; USER: incantati, incantata;

GT GD C H L M O
denied /dɪˈnaɪ/ = VERB: nega, refuza, respinge, tagadui, dezice, renega, dezminti, renunta la, denega; USER: a negat, negat, refuzat, interzis, refuzata;

GT GD C H L M O
denny = USER: Denny, popescu, Danny, lui Denny;

GT GD C H L M O
dentist /ˈden.tɪst/ = NOUN: dentist; USER: medic dentist, medicul dentist, stomatolog, dentistul;

GT GD C H L M O
deny /dɪˈnaɪ/ = VERB: nega, refuza, respinge, tagadui, dezice, renega, dezminti, renunta la, denega;

GT GD C H L M O
denying /dɪˈnaɪ/ = NOUN: negare, tagaduire; USER: nega, negarea, poate nega, negand;

GT GD C H L M O
department /dɪˈpɑːt.mənt/ = NOUN: departament, serviciu, sectie, compartiment, catedra, raion, minister, domeniu, ramura; USER: departamentul, departamentului de;

GT GD C H L M O
departments /dɪˈpɑːt.mənt/ = NOUN: departament, serviciu, sectie, compartiment, catedra, raion, minister, domeniu, ramura; USER: departamentele, departamente, departamentelor, serviciile;

GT GD C H L M O
departure /dɪˈpɑː.tʃər/ = NOUN: plecare, abatere, indepartare, pornire, ducere, directie, duca, tendinta; USER: De plecare, plecarea, sedere, de sedere;

GT GD C H L M O
dependent /dɪˈpen.dənt/ = ADJECTIVE: subordonat; NOUN: persoana intretinuta, adept, servitor, vasal; USER: dependente, dependent, dependenta;

GT GD C H L M O
depends /dɪˈpend/ = VERB: depinde, atarna, fi in suspensie; USER: depinde in, depind, functie;

GT GD C H L M O
deposits /dɪˈpɒz.ɪt/ = NOUN: depozit, depunere, zacamant, sediment, zalog, suma depusa, rezerva; VERB: depune, depozita, sedimenta, precipita, consemna, depozita spre pastrare, pune, da ca garantie; USER: depozite, depozitelor, depozitele;

GT GD C H L M O
depth /depθ/ = NOUN: adancime, profunzime, grosime, adanc, intensitate, fund, adancituri, prapastie, putere, strafund, tarie, afundis, afund, fund de apa, falsitate, smecherie, temei, gravitate, saracie cumplita, mizerie, mijloc, toi; USER: adancimea;

GT GD C H L M O
descending /dɪˈsend/ = ADJECTIVE: descendent; USER: descrescatoare, descendenta, descrescator;

GT GD C H L M O
describe /dɪˈskraɪb/ = VERB: descrie, infatisa, oglindi, zugravi, reprezenta, picta; USER: descriu, descrierea, descrieti, descris;

GT GD C H L M O
describing /dɪˈskraɪb/ = VERB: descrie, infatisa, oglindi, zugravi, reprezenta, picta; USER: descrierea, descriind, care descrie, descriu;

GT GD C H L M O
description /dɪˈskrɪp.ʃən/ = NOUN: descriere, prezentare, categorie, infatisare, teapa, soi, fel; USER: descrierea, avem, Description, descrierii;

GT GD C H L M O
descriptions /dɪˈskrɪp.ʃən/ = NOUN: descriere, prezentare, categorie, infatisare, teapa, soi, fel; USER: descrieri, descrierile, descrierea, descrierilor;

GT GD C H L M O
desert /ˈdez.ət/ = NOUN: desert, pustie, pustiu, merit, loc pustiu, salbaticiune, rasplata, recompensa; VERB: parasi, abandona, dezerta; ADJECTIVE: gol, silhui; USER: desertul, desertului;

GT GD C H L M O
deserts /dɪˈzɜːts/ = NOUN: desert, pustie, pustiu, merit, loc pustiu, salbaticiune, rasplata, recompensa; VERB: parasi, abandona, dezerta; USER: deserturi, deserturile;

GT GD C H L M O
design /dɪˈzaɪn/ = NOUN: proiect, desen, model, constructie, plan, tip, scop, schita; VERB: proiecta, schita, construi, desena; USER: proiectare;

GT GD C H L M O
designer /dɪˈzaɪ.nər/ = NOUN: proiectant, desenator, tehnoredactor, intrigant; USER: designer de, de designer, proiectantul, designerul;

GT GD C H L M O
designers /dɪˈzaɪ.nər/ = NOUN: proiectant, desenator, tehnoredactor, intrigant; USER: designerii, designeri, designerilor, proiectantii;

GT GD C H L M O
designing /dɪˈzaɪ.nɪŋ/ = NOUN: proiect, desen, uneltire, intriga; ADJECTIVE: intrigant; USER: proiectarea, proiectare, de proiectare, elaborarea, conceperea;

GT GD C H L M O
desk /desk/ = NOUN: birou, pupitru, banca, masa de scris, catedra, literatura, munca de birou; USER: Agentie de, Receptie, biroul;

GT GD C H L M O
desolate /ˈdes.əl.ət/ = ADJECTIVE: pustiu, parasit, sterp, desert, singuratic; VERB: pustii, dezola, abandona, devasta, mahni; USER: pustie, pustiita, dezolant;

GT GD C H L M O
dessert /dɪˈzɜːt/ = NOUN: desert, dulce; USER: desertul, de desert, deserturi;

GT GD C H L M O
desserts /dɪˈzɜːt/ = NOUN: desert, dulce; USER: deserturi, deserturile, deserturilor;

GT GD C H L M O
destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ = NOUN: destinatie, adresa, functie; USER: destinatia, sosire, imediata;

GT GD C H L M O
destinations /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ = NOUN: destinatie, adresa, functie; USER: destinatii, destinatiile;

GT GD C H L M O
destroyed /dɪˈstrɔɪ/ = ADJECTIVE: distrus, prapadit; USER: distruse, distrusa, a distrus;

GT GD C H L M O
detach /dɪˈtætʃ/ = VERB: detasa, desprinde, separa, dezlipi, desparti, bransa; USER: detasati;

GT GD C H L M O
detached /dɪˈtætʃt/ = ADJECTIVE: detasat, separat, desfacut, desprins de, izolat, dezinvolt, impartial, dezinteresat; USER: desprinse, detasata, desprins;

GT GD C H L M O
details /ˈdiː.teɪl/ = NOUN: detaliu, amanuntit, amanunt, chitibus, mic detasament cu o misiune speciala; VERB: detalia, amanunti, povesti amanuntit, trimite intr-o misiune speciala; USER: detalii, detaliile, datele;

GT GD C H L M O
determined /dɪˈtɜː.mɪnd/ = ADJECTIVE: determinat, stabilit, hotarat, decis, fixat, neclintit; USER: determinata, determinate, determina;

GT GD C H L M O
develop /dɪˈvel.əp/ = VERB: dezvolta, se dezvolta, evolua, desfasura, extinde, creste, manifesta, stimula, developa, progresa, valorifica, se transforma, mari, desavarsi, face mai bun, expune amanuntit, se constata, deveni cunoscut, face sa creasca, contracta, incepe, da semne, lua proportii; USER: dezvolte, dezvoltarea, a dezvolta;

GT GD C H L M O
developing /dɪˈvel.ə.pɪŋ/ = VERB: dezvolta, se dezvolta, evolua, desfasura, extinde, creste, manifesta, stimula, developa, progresa, valorifica, se transforma, mari, desavarsi, face mai bun, expune amanuntit, se constata, deveni cunoscut, face sa creasca, contracta, incepe, da semne, lua proportii; USER: in curs de dezvoltare, curs de dezvoltare, dezvoltarea;

GT GD C H L M O
device /dɪˈvaɪs/ = NOUN: dispozitiv, aparat, instrument, sistem, mecanism, procedeu, deviza, truc, siretlic, motor, reteta, proiect, comedie, dorinta, vrere, voie, plan; USER: dispozitivul, aparatul, dispozitivului;

GT GD C H L M O
devoted /dɪˈvəʊ.tɪd/ = ADJECTIVE: devotat, fidel, credincios, iubitor; USER: dedicat, dedicata, dedicate, consacrat;

GT GD C H L M O
diabetes /ˌdīəˈbētēz,-tis/ = NOUN: diabet; USER: diabetul, diabetului;

GT GD C H L M O
diagrams /ˈdaɪ.ə.ɡræm/ = NOUN: diagrama, schema, grafic; USER: diagrame, diagramele, diagramelor, schemele;

GT GD C H L M O
dialog = USER: dialog, de dialog, dialogul, dialogului;

GT GD C H L M O
dialogue /ˈdaɪ.ə.lɒɡ/ = NOUN: dialog, discutie, conversatie; USER: dialogul, dialogului, un dialog, de dialog;

GT GD C H L M O
dialogues /ˈdaɪ.ə.lɒɡ/ = NOUN: dialog, discutie, conversatie; USER: dialoguri, dialogurile, dialogurilor, dialogul;

GT GD C H L M O
diary /ˈdaɪə.ri/ = NOUN: jurnal, jurnal intim, jurnal de zi; USER: jurnalul, agenda, lactate;

GT GD C H L M O
dice /daɪs/ = NOUN: zaruri; VERB: taia in cuburi, imparti in patrate, juca zaruri; USER: zarurile, zarul, dice, zar;

GT GD C H L M O
dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/ = NOUN: dictionar, lexicon; USER: dictionarul, Roman, Englez;

GT GD C H L M O
didn /ˈdɪd.ənt/ = USER: didn, nu mi;

GT GD C H L M O
die /daɪ/ = VERB: muri, pieri, deceda, stinge, disparea, prapadi, trece, inceta, se stinge, adormi; NOUN: zar, matrita; USER: mor, moara, mori;

GT GD C H L M O
diet /ˈdaɪ.ət/ = NOUN: dieta, regim alimentar, regim, alimentatie, hrana, bucate, adunare parlamentara, conferinta, congres; VERB: tine regim, recomanda o dieta, pune la regim;

GT GD C H L M O
difference /ˈdɪf.ər.əns/ = NOUN: diferenta, deosebire, decalaj, distinctie, neintelegere, disidenta, distanta; VERB: diferentia; USER: diferentei;

GT GD C H L M O
different /ˈdɪf.ər.ənt/ = ADJECTIVE: diferit, altfel, deosebit, divers, variat, neobisnuit, felurit, eterogen; USER: diferite, diferita, alt;

GT GD C H L M O
differently /ˈdɪf.ər.ənt/ = ADVERB: diferit, altfel, deosebit, altcum, basca; USER: mod diferit, in mod diferit, diferite;

GT GD C H L M O
difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ = ADJECTIVE: dificil, greu, complicat, anevoios, dur, spinos, capricios, incurcat, belaliu, buclucas, greu de multumit, neclar, susceptibil; USER: dificila, dificile;

GT GD C H L M O
dig /dɪɡ/ = VERB: sapa, scoate, infige, lucra cu sapa, scobi, vari, ghionti; NOUN: sapat, sapare, ghiont, impunsatura, remarca ironica; USER: sape, sapi;

GT GD C H L M O
digest /daɪˈdʒest/ = VERB: digera, rezuma, se digera, mistui, asimila, clasifica, sistematiza, suporta; NOUN: rezumat, publicatie informativa; USER: Digest, buletin, Biografie;

GT GD C H L M O
digestion /daɪˈdʒes.tʃən/ = NOUN: digestie, asimilare; USER: digestia, digestiei, de digestie;

GT GD C H L M O
digestive /daɪˈdʒes.tɪv/ = ADJECTIVE: digestiv, digerabil, asimilabil; NOUN: substanta care ajuta la digestie; USER: digestive, digestiva;

GT GD C H L M O
digital /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/ = ADJECTIVE: digital; USER: digitale, digitala;

GT GD C H L M O
digs /dɪɡ/ = NOUN: sapat, sapare, ghiont, impunsatura, remarca ironica; VERB: sapa, scoate, infige, lucra cu sapa, scobi, vari, ghionti; USER: sapaturile, sapaturi, digs;

GT GD C H L M O
dimples

GT GD C H L M O
din /dɪn/ = NOUN: zgomot, zarva, vacarm, galagie, larma, vuiet, tapaj; VERB: asurzi, face zarva; USER: din, conform DIN, conector DIN;

GT GD C H L M O
diner /ˈdaɪ.nər/ = NOUN: cantina, persoana care ia masa, vagon-restaurant; USER: cina, sufragerie;

GT GD C H L M O
dining /ˈdaɪ.nər/ = VERB: oferi o masa, pranzi, omeni, lua masa, avea la masa; USER: dining, de luat masa, masa, mese, sufragerie;

GT GD C H L M O
dinner /ˈdɪn.ər/ = NOUN: cina, masa, dineu, pranz substantial; USER: la cina;

GT GD C H L M O
dinners /ˈdɪn.ər/ = NOUN: cina, masa, dineu, pranz substantial; USER: mese, cine, mese festive;

GT GD C H L M O
diplomat /ˈdɪp.lə.mæt/ = NOUN: diplomat; USER: diplomatul, diplomatului, diplomatiei;

GT GD C H L M O
direct /daɪˈrekt/ = ADJECTIVE: direct, nemijlocit, drept, fara inconjur; VERB: conduce, orienta, regiza, indruma, dirija, adresa, indrepta, orandui; USER: directe, directiona, directa;

GT GD C H L M O
direction /daɪˈrek.ʃən/ = NOUN: directie, sens, indrumare, conducere, domeniu, linie, traseu, ordin, directiva, instructiune, indicatie, directiune, control, norma, administratie, orientalist, prescriptie, carmuire, sfera, adresa; USER: directia;

GT GD C H L M O
directions /daɪˈrek.ʃən/ = NOUN: directiva; USER: directii, directiile, traseu;

GT GD C H L M O
directly /daɪˈrekt.li/ = ADVERB: direct, imediat, exact, drept, indata, neintarziat, cum, fara ocol, fara intarziere, de indata ce, tocmai, peste putin timp; USER: mod direct, in mod direct, directa;

GT GD C H L M O
disabilities /ˌdisəˈbilitē/ = NOUN: incapacitate, neputinta; USER: handicap, dizabilitati, disabilitati, deficiente;

GT GD C H L M O
disabled /dɪˈseɪ.bl̩d/ = ADJECTIVE: invalid, infirm, stricat, schilod, scos din uz, incapabil de munca; USER: dezactivat, dezactivata, dezactivate, handicap;

GT GD C H L M O
disciplinary /ˌdɪs.əˈplɪn.ər.i/ = ADJECTIVE: disciplinar; USER: disciplinare, disciplinara, disciplina;

GT GD C H L M O
discipline /ˈdɪs.ə.plɪn/ = VERB: disciplina, pedepsi; NOUN: disciplina, ordine, pedeapsa, disciplina riguroasa; USER: disciplinei, discipline;

GT GD C H L M O
discomfort /dɪˈskʌm.fət/ = NOUN: jena, incomoditate, neliniste, tulburare, lipsa de confort, ingrijorare; VERB: deranja, incomoda, stingheri, nelinisti; USER: disconfort, disconfortul, discomfort, disconfortului, un disconfort;

GT GD C H L M O
discovery /dɪˈskʌv.ər.i/ = NOUN: descoperire, divulgare, nascocire, inventie, achizitie, revelare care duce la deznodamant; USER: descoperirea, descoperirii, descoperiri;

GT GD C H L M O
disease /dɪˈziːz/ = NOUN: boala, afectiune, morb, meteahna, zacare; USER: bolii, boli;

GT GD C H L M O
dish /dɪʃ/ = NOUN: farfurie, vesela, fel de mancare, mancare, blid, strachina; VERB: pune mancarea in farfurie, da forma concava, da peste cap; USER: vas, antena;

GT GD C H L M O
dishes /dɪʃ/ = NOUN: bucate, vase; USER: mancaruri, preparate, feluri de mancare;

GT GD C H L M O
dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/ = USER: masina de spalat vase, vase, spalat vase;

GT GD C H L M O
dislike /dɪˈslaɪk/ = NOUN: antipatie, lehamite, greata; VERB: nu putea suferi, nu-i placea; USER: place, displace;

GT GD C H L M O
dislikes /dɪˈslaɪk/ = NOUN: antipatie, lehamite, greata; VERB: nu putea suferi, nu-i placea; USER: n, au apreciat, antipatiile, displace, apreciat;

GT GD C H L M O
display /dɪˈspleɪ/ = VERB: afisa, expune, prezenta, arata, manifesta, etala, face parada de; NOUN: expunere, etalare, parada, desfasurare, alai, manifestare exagerata, lauda; USER: afisati, afisarea, afiseze;

GT GD C H L M O
displays /dɪˈspleɪ/ = VERB: afisa, expune, prezenta, arata, manifesta, etala, face parada de; NOUN: expunere, etalare, parada, desfasurare, alai, manifestare exagerata, lauda; USER: afiseaza, ecrane, afisaje, display;

GT GD C H L M O
distance /ˈdɪs.təns/ = NOUN: distanta, departare, spatiu, interval, cale, raceala, destramare, traiect, rezerva, timp, perioada; VERB: departa, lasa in urma, intrece, se distanta de;

GT GD C H L M O
distances /ˈdɪs.təns/ = NOUN: distanta, departare, spatiu, interval, cale, raceala, destramare, traiect, rezerva, timp, perioada; VERB: departa, lasa in urma, intrece, se distanta de; USER: distante, distantele;

GT GD C H L M O
distant /ˈdɪs.tənt/ = ADJECTIVE: indepartat, distant, departat, rece, rezervat, vag; USER: distanta, la distanta, indepartata;

GT GD C H L M O
dive /daɪv/ = VERB: scufunda, se scufunda, plonja, se arunca in apa, sari in apa; NOUN: picaj, scufundare in apa, salt, plonjare, saritura in apa, bomba, afundare;

GT GD C H L M O
divided /diˈvīd/ = ADJECTIVE: impartit, divizat, despartit, separat; USER: impartite, impartita, divizata;

GT GD C H L M O
diving /ˈdaɪ.vɪŋ/ = NOUN: scufundare, picaj, plonjon, scufundare in apa; ADJECTIVE: scufundator; USER: scufundari, diving, simulare, de scufundari;

GT GD C H L M O
divorcing /diˈvôrs/ = VERB: divorta, desparti, se desparti, se separa; USER: divorteaza, divorteze, divortat de, sa divorteze;

GT GD C H L M O
djokovic = USER: Djokovic;

GT GD C H L M O
do /də/ = VERB: face, proceda, ocupa, actiona, indeplini, executa, rezolva, lucra, ajunge, pune, infaptui; NOUN: do; USER: fac, faci, faca;

GT GD C H L M O
doc /dɒk/ = NOUN: medic; USER: doc, doctore, documentul, doctorul;

GT GD C H L M O
doctor /ˈdɒk.tər/ = NOUN: doctor, medic, racleta, razuitoare; VERB: trata, doftorici, practica medicina, ingriji, lua medicamente, da ingrijire medicala, repara, drege, boteza, falsifica, acorda titlu de doctor; USER: medicul, medicului;

GT GD C H L M O
document /ˈdɒk.jʊ.mənt/ = NOUN: document, act, dovada; VERB: documenta, baza pe documente, furniza documente; USER: documentul, documentului, documente;

GT GD C H L M O
documentaries /ˌdɒk.jʊˈmen.tər.i/ = NOUN: film documentar; USER: documentare, documentarele, filme documentare, documentarelor, documentar;

GT GD C H L M O
does /dʌz/ = VERB: face, proceda, ocupa, actiona, indeplini, executa, rezolva, lucra, ajunge, pune, infaptui, termina, munci, se comporta, aranja, savarsi, fi bun, faptui, strabate, pacali, se purta, curata, insela, desavarsi, pune la punct, pune in ordine, face de petrecanie, gati mancarea, pregati, vedea, fi activ, trece pe la, gazdui, trage pe sfoara, fi potrivit, juca in rolul, renova, ispravi, se simti, fi util, intretine, vizita, parcurge, traduce; USER: nu, se;

GT GD C H L M O
doesn /ˈdʌz.ənt/ = USER: nu, doesn;

GT GD C H L M O
dog /dɒɡ/ = NOUN: caine, mascul, crampon, individ, cetatean, scoaba, declic; VERB: urmari, calca pe urmele, fixa, prinde cu un crampon, se tine dupa; USER: cainele, dog;

GT GD C H L M O
doggy /ˈdɒɡ.i/ = NOUN: catelus, catel; ADJECTIVE: de caine, cainesc; USER: Doggy, la spate;

GT GD C H L M O
dogs /dɒn/ = NOUN: caine, mascul, crampon, individ, cetatean, scoaba, declic; VERB: urmari, calca pe urmele, fixa, prinde cu un crampon, se tine dupa; USER: caini, cainii, cainilor;

GT GD C H L M O
doing /ˈduː.ɪŋ/ = VERB: face, proceda, ocupa, actiona, indeplini, executa, rezolva, lucra, ajunge, pune, infaptui, termina, munci, se comporta, aranja, savarsi, fi bun, faptui, strabate, pacali, se purta, curata, insela, desavarsi, pune la punct, pune in ordine, face de petrecanie, gati mancarea, pregati, vedea, fi activ, trece pe la, gazdui, trage pe sfoara, fi potrivit, juca in rolul, renova, ispravi, se simti, fi util, intretine, vizita, parcurge, traduce; USER: fac, a face, acest;

GT GD C H L M O
doll /dɒl/ = NOUN: papusa; VERB: gati, se dichisi, se gati; USER: doll;

GT GD C H L M O
dolphin /ˈdɒl.fɪn/ = NOUN: delfin; USER: Dolphin, delfinilor, delfini, delfinul;

GT GD C H L M O
dolphins /ˈdɒl.fɪn/ = NOUN: delfin; USER: delfini, delfinii, delfinilor;

GT GD C H L M O
domestic /dəˈmes.tɪk/ = ADJECTIVE: intern, casnic, domestic, familial, de casa, indigen, conjugal, iubitor de familie; NOUN: servitor, sluga, slujnica, marfuri fabricate in tara; USER: interna, interne;

GT GD C H L M O
don /dɒn/ = NOUN: don, expert, domn, membru al consiliului unui colegiu; VERB: pune; USER: nu;

GT GD C H L M O
donations /dəʊˈneɪ.ʃən/ = NOUN: donare, donatie, daruire, ofranda; USER: Donatii, donatiile, donatiilor;

GT GD C H L M O
done /dʌn/ = ADJECTIVE: terminat, facut, pregatit, obosit, ostenit; USER: face, realizat;

GT GD C H L M O
donkey /ˈdɒŋ.ki/ = NOUN: magar, prost, natarau, tampit; USER: magarul, un magar;

GT GD C H L M O
donovan = USER: Donovan;

GT GD C H L M O
door /dɔːr/ = NOUN: usa, poarta, acces, usita, portita, oficiu; USER: usii, usi;

GT GD C H L M O
doors /dɔːr/ = NOUN: usa, poarta, acces, usita, portita, oficiu; USER: usi, Usile, usilor;

GT GD C H L M O
doorway /ˈdɔː.weɪ/ = NOUN: usa, intrare, cadrul usii; USER: usii;

GT GD C H L M O
dopey /ˈdōpē/ = ADJECTIVE: adormit, narcotizant; USER: Mutulica, Dopey;

GT GD C H L M O
dots /dɒt/ = NOUN: punct, zestre, picatea; VERB: puncta, pune punct la, presara, raspandi, face un punct sau mai multe; USER: puncte, punctele, dots, buline;

GT GD C H L M O
double /ˈdʌb.l̩/ = NOUN: dublu, dubla, pereche, cotitura; ADJECTIVE: dublu, indoit, ambiguu, fatarnic; VERB: dubla, se dubla, indoi; ADVERB: de doua ori; USER: dubleze, dublarea, dublul;

GT GD C H L M O
dough /dəʊ/ = NOUN: aluat, bani, coca, pasta, gologani, masa densa, sunatori; USER: aluatul, aluatului;

GT GD C H L M O
down /daʊn/ = ADVERB: jos; NOUN: puf, coborare, deal, tulei, fulg, lipsa de noroc, nesansa; VERB: cobori, pune jos, lasa in jos, mustra pe cineva; ADJECTIVE: care coboara, care este indreptat in jos; USER: in jos, a, se, pe;

GT GD C H L M O
downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/ = ADVERB: jos, la parter, dedesubt; ADJECTIVE: situat la parter; USER: parter, de jos;

GT GD C H L M O
dragonfly /ˈdragənˌflī/ = USER: Dragonfly, libelula, libelule, libelulei;

GT GD C H L M O
draw /drɔː/ = NOUN: remiza, egalitate, tragere, extragere; VERB: atrage, trage, desena, face, trasa, extrage, formula, redacta;

GT GD C H L M O
drawers /ˈdrô(ə)r/ = NOUN: indispensabili, izmene, chiloti; USER: sertare, sertarele, sertarelor, drawers;

GT GD C H L M O
drawing /ˈdrɔː.ɪŋ/ = NOUN: desen, tragere, desenare, extragere, schita, tablou, plansa, extractie; USER: elaborarea, intocmirea, de desen;

GT GD C H L M O
drawings /ˈdrɔː.ɪŋ/ = NOUN: desen, tragere, desenare, extragere, schita, tablou, plansa, extractie; USER: desene, desenele, desenelor, imaginile;

GT GD C H L M O
dream /driːm/ = NOUN: vis, visare; VERB: visa; USER: visul, de vis, visului;

GT GD C H L M O
dreamed /driːm/ = VERB: visa; USER: visat, a visat, visam;

GT GD C H L M O
dreams /driːm/ = NOUN: vis, visare; VERB: visa; USER: vise, visele, viselor, visurile, visurilor;

GT GD C H L M O
dress /dres/ = NOUN: rochie, imbracaminte, haine, tinuta, costum, forma exterioara; VERB: imbraca, pregati, pansa, impodobi, pune, se imbraca; USER: imbrace, imbraci;

GT GD C H L M O
dressed /drest/ = ADJECTIVE: coafat, tabacit; USER: imbracat, imbracati, imbracata;

GT GD C H L M O
dresses /dres/ = NOUN: rochie, imbracaminte, haine, tinuta, costum, forma exterioara; VERB: imbraca, pregati, pansa, impodobi, pune, se imbraca; USER: rochii, rochiile;

GT GD C H L M O
dressing /ˈdres.ɪŋ/ = NOUN: pansament, sos, imbracat, toaleta, apretare, imbracare, prelucrare, indreptare, apret, bandajare, pavoazare, imbogatire, tabacire, tabaceala, umplutura de carne, aliniere, ingrasamant, pansare, mustruluiala, mustrare, chelfaneala, sos pentru salata, coafare, aranjare, dregerea gustului unei mancaruri, carne tocata; ADJECTIVE: tabacit;

GT GD C H L M O
dried /draɪd/ = ADJECTIVE: zbicit; USER: uscate, uscat, uscata, usuca, se usuca;

GT GD C H L M O
drink /drɪŋk/ = VERB: bea, sorbi, bea pentru, adapa, cinsti; NOUN: bautura, baut, pahar, betie, licoare, bauturica, inghititura; USER: beau, bei, beti;

GT GD C H L M O
drinking /ˈdrɪŋ.kɪŋ/ = NOUN: baut, bautura, adapat; USER: potabila, potabile, de baut, bea;

GT GD C H L M O
drinks /drɪŋk/ = VERB: bea, sorbi, bea pentru, adapa, cinsti; NOUN: bautura, baut, pahar, betie, licoare, bauturica, inghititura; USER: bauturi, bauturilor, bauturile;

GT GD C H L M O
drive /draɪv/ = VERB: conduce, duce, aduce, merge, actiona, impinge, face, transporta, bate, indrepta; NOUN: mers, drum; USER: conduci, conduca, conduceti;

GT GD C H L M O
driver /ˈdraɪ.vər/ = NOUN: conducator auto, sofer, mecanic, motor, vizitiu, birjar, supraveghetor de sclavi; USER: driver, soferului, conducatorului auto;

GT GD C H L M O
driving /ˈdraɪ.vɪŋ/ = ADJECTIVE: motor; USER: conducere, de conducere, conduce, condus;

GT GD C H L M O
drop /drɒp/ = NOUN: picatura, scadere, cadere; VERB: scadea, arunca, reduce, lasa, cadea, abandona, renunta la, scapa, cobori; USER: scapati;

GT GD C H L M O
dropping /ˈdʒɔːˌdrɒp.ɪŋ/ = VERB: scadea, arunca, reduce, lasa, cadea, abandona, renunta la, scapa, cobori, pica, picura, pierde; USER: in scadere, dropping, scadere;

GT GD C H L M O
drops = NOUN: picaturi, puzderie; USER: scade, picaturile;

GT GD C H L M O
drowned /draʊn/ = ADJECTIVE: inecat; USER: sa inecat, au inecat;

GT GD C H L M O
drums /drʌm/ = NOUN: tambur, cilindru, bidon, toba, timpan, darabana, butoias, canistra, clopot; VERB: bate toba, canta la toba, bate ritmic, ciocani, face reclama, falfai din aripi, repeta cu insistenta; USER: tobe, Drums, tobele, butoaie;

GT GD C H L M O
dry /draɪ/ = ADJECTIVE: uscat, sec, secetos, secat, praf, fara apa, zvantat, plictisitor; VERB: usca, seca, sterge, zbici; USER: usuce, se usuce, uscati;

GT GD C H L M O
dryer /ˈdraɪ.ər/ = NOUN: uscator; USER: masa;

GT GD C H L M O
dublin = NOUN: Dublin; USER: la Dublin, din Dublin;

GT GD C H L M O
duchess /ˈdʌtʃ.es/ = NOUN: ducesa; USER: Duchess, ducesei, ducese;

GT GD C H L M O
duck /dʌk/ = NOUN: rata, carne de rata, odor, comoara, cetatean, cufundare, scurta inclinare a capului; VERB: afunda, cufunda in apa, vari, cobori, lasa jos brusc; USER: apleca, te apleca, rate, de rata;

GT GD C H L M O
ducklings

GT GD C H L M O
ducks /dʌk/ = NOUN: rata, carne de rata, odor, comoara, cetatean, cufundare, scurta inclinare a capului; VERB: afunda, cufunda in apa, vari, cobori, lasa jos brusc; USER: rate, ratele, ratelor;

GT GD C H L M O
dug /dʌɡ/ = NOUN: uger, tata; USER: sapat, sapate, sapata, dezgropat;

GT GD C H L M O
duke /djuːk/ = NOUN: duce; USER: Duke, ducele, ducelui;

GT GD C H L M O
during /ˈdjʊə.rɪŋ/ = PREPOSITION: in timpul, in cursul, in decursul; USER: timpul, in;

GT GD C H L M O
dust /dʌst/ = NOUN: praf, tarana, pulbere, colb, polen, oseminte, prafarie; VERB: umple de praf, scutura, sterge praful, curata;

GT GD C H L M O
dusty /ˈdʌs.ti/ = ADJECTIVE: prafuit, plin de praf, pulverulent, colbait, banal, indefinit, vag, neprecis, neinteresant; USER: praf, mult praf, cu praf;

GT GD C H L M O
dutch /dʌtʃ/ = ADJECTIVE: olandez, german, nemtesc; NOUN: limba olandeza; USER: olandeza, Dutch, olandeze;

GT GD C H L M O
dying /ˈdaɪ.ɪŋ/ = NOUN: moarte; ADJECTIVE: muribund, de moarte;

GT GD C H L M O
dynasty /ˈdɪn.ə.sti/ = NOUN: dinastie; USER: dinastiei, dinastia, Dynasty, dinastii;

GT GD C H L M O
e /iː/ = NOUN: mi; USER: e, de e, posta, de posta;

GT GD C H L M O
each /iːtʃ/ = ADJECTIVE: fiecare; PRONOUN: fiecare; USER: fiecarui, fiecarei, in fiecare, de fiecare;

GT GD C H L M O
ear /ɪər/ = NOUN: ureche, spic, auz, toarta, mot; VERB: da in spic; USER: urechea, urechii, urechi;

GT GD C H L M O
early /ˈɜː.li/ = ADVERB: devreme, repede; ADJECTIVE: timpuriu, de inceput, prematur, prim, urgent, neintarziat, grabnic, intai; USER: timpurie, inceputul, precoce;

GT GD C H L M O
earrings /ˈɪə.rɪŋ/ = NOUN: cercel; USER: cercei, cerceii, cercei de;

GT GD C H L M O
ears /ɪər/ = NOUN: ureche, spic, auz, toarta, mot; VERB: da in spic; USER: urechi, urechile, urechilor;

GT GD C H L M O
earth /ɜːθ/ = NOUN: pamant, sol, lume, glob, teren, uscat, tarana, vizuina, omenire, glie, gaura; VERB: acoperi cu pamant, urmari un animal la vizuina, se baga in vizuina, face contact cu pamantul; USER: pamantului, pamantul;

GT GD C H L M O
earthly /ˈɜːθ.li/ = ADJECTIVE: pamantesc, terestru, pamantean, lumesc, teluric, material; USER: pamanteasca, pamantesti, pe pamant;

GT GD C H L M O
easiest /ˈiː.zi/ = USER: simplu, cel mai simplu, mai usor, mai simplu, cea mai usoara;

GT GD C H L M O
easily /ˈiː.zɪ.li/ = ADVERB: usor, cu usurinta, lesne, liber, calm; USER: usurinta, pur;

GT GD C H L M O
east /iːst/ = NOUN: est, rasarit, vant de rasarit; ADVERB: spre est; ADJECTIVE: estic, rasaritean, oriental; USER: Orientul, de est, la est;

GT GD C H L M O
easter /ˈiː.stər/ = NOUN: Pasti; USER: easter, Paste, Pastelui;

GT GD C H L M O
eastern /ˈiː.stən/ = ADJECTIVE: de est, estic, oriental, rasaritean; USER: Est, estul, estica;

GT GD C H L M O
easy /ˈiː.zi/ = ADJECTIVE: usor, simplu, facil, comod, incet, calm, linistit, lesnicios, degajat, dezinvolt, fara griji; ADVERB: fara efort; USER: usoara;

GT GD C H L M O
eat /iːt/ = VERB: manca, lua masa, roade, mesteca, macina, linge, se hrani, nutri, papa, rumega, imbuca, omeni, avea gust, se ospata; USER: manance, mananca;

GT GD C H L M O
eating /iːt/ = NOUN: mancare; USER: manca, mananca, consumul;

GT GD C H L M O
eats /iːts/ = NOUN: haleala, hrana; USER: mananca, maninca, consuma, manca;

GT GD C H L M O
edge /edʒ/ = NOUN: margine, muchie, varf, avantaj, cant, limita, hotar, tais, ascutis, buza, tiv; VERB: ascuti;

GT GD C H L M O
edith = USER: edith, lui edith, cu edith, de Edith,

GT GD C H L M O
editing /ˈed.ɪt/ = VERB: edita, redacta, scoate; USER: editarea, editare, de editare, editati;

GT GD C H L M O
education /ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən/ = NOUN: invatamant, educatie, educare, instruire, invatatura, studiu, cultura, instructie, dresare, crestere; USER: educatiei, educatia, invatamantul;

GT GD C H L M O
educator /ˈed.jʊ.keɪ.tər/ = NOUN: educator, pedagog; USER: educatorul, educatorului, educatoare;

GT GD C H L M O
effect /ɪˈfekt/ = NOUN: efect, vigoare, scop, influenta, rezultat, urmare, randament; VERB: efectua, realiza, face, concretiza, executa; USER: efectul, efecte;

GT GD C H L M O
effort /ˈef.ət/ = NOUN: efort, incercare, stradanie, sfortare, osteneala, incordare, silinta, opinteala, opintire; USER: efortul, eforturile, efortului;

GT GD C H L M O
efforts /ˈef.ət/ = NOUN: lupta, cazna; USER: eforturile, eforturi, eforturilor;

GT GD C H L M O
egg /eɡ/ = NOUN: ou, germen, individ, grenada, bomba; VERB: instiga, indemna; USER: oua, oul, de ou;

GT GD C H L M O
eggs /eɡ/ = NOUN: ou, germen, individ, grenada, bomba; VERB: instiga, indemna; USER: oua, ouale, oualor;

GT GD C H L M O
egyptians /ɪˈdʒɪp.ʃən/ = NOUN: egiptean; USER: Egiptenii, egipteni, egiptenilor;

GT GD C H L M O
ei = USER: EI, IE;

GT GD C H L M O
eight /eɪt/ = USER: optimi, de opt;

GT GD C H L M O
eighteen /ˌeɪˈtiːn/ = USER: optsprezece;

GT GD C H L M O
eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/ = USER: al optsprezecelea, XVIII, al XVIII;

GT GD C H L M O
eighth /eɪtθ/ = USER: al optulea, opta, optulea, a opta, opt;

GT GD C H L M O
eightieth /ˈeɪ.ti.əθ/ = USER: al optzecilea, optzecilea, optzecea, optzeci;

GT GD C H L M O
either /ˈaɪ.ðər/ = ADJECTIVE: oricare, fiecare, fie unul, amandoi, fie altul din; ADVERB: nici;

GT GD C H L M O
eldest /ˈel.dɪst/ = ADJECTIVE: cel mai mare, cel mai in varsta; USER: mai mare, cel mare, cea mare;

GT GD C H L M O
elegant /ˈel.ɪ.ɡənt/ = ADJECTIVE: elegant; USER: eleganta, elegante;

GT GD C H L M O
element /ˈel.ɪ.mənt/ = NOUN: element, factor, farama, stihie; USER: elementul, elementului;

GT GD C H L M O
elements /ˈel.ɪ.mənt/ = NOUN: element, rudimente, fond; USER: elemente, elementele, elementelor;

GT GD C H L M O
elephant /ˈel.ɪ.fənt/ = NOUN: elefant; USER: elefantul, elefantului, de elefant, elefanti;

GT GD C H L M O
elephants /ˈel.ɪ.fənt/ = NOUN: elefant; USER: elefanti, elefantii, elefantilor;

GT GD C H L M O
elevation /ˌel.ɪˈveɪ.ʃən/ = NOUN: elevatie, inaltime, ridicare, cota, inaltare, colina, noblete, deal, maretie, vizare, sectiune verticala;

GT GD C H L M O
eleven /ɪˈlev.ən/ = USER: unsprezece, de unsprezece;

GT GD C H L M O
eleventh /ɪˈlev.ənθ/ = USER: unsprezecelea, al unsprezecelea, unsprezecea, XI;

GT GD C H L M O
eliminated /ɪˈlɪm.ɪ.neɪt/ = VERB: elimina, inlatura, suprima, indeparta, distruge; USER: eliminat, eliminate, eliminata;

GT GD C H L M O
else /els/ = ADVERB: mai, altfel, altminteri, inca, in plus, altcum; PRONOUN: altul, alta; USER: altceva, altcineva;

GT GD C H L M O
email /ˈiː.meɪl/ = USER: e, mail, email;

GT GD C H L M O
emails /ˈiː.meɪl/ = USER: e, mailuri, emailuri;

GT GD C H L M O
emerson = USER: Emerson;

GT GD C H L M O
emperor /ˈem.pər.ər/ = NOUN: imparat, crai; USER: imparatul, imparatului;

GT GD C H L M O
emphasised /ˈem.fə.saɪz/ = ADJECTIVE: accentuat; USER: subliniat, a subliniat, evidentiat, a accentuat;

GT GD C H L M O
empire /ˈem.paɪər/ = NOUN: imperiu, imparatie, stapanire, stil empire; USER: Empire, Imperiul, Imperiului;

GT GD C H L M O
encounter /ɪnˈkaʊn.tər/ = VERB: intalni, da de, se ciocni, lupta cu, intampina greutati; NOUN: lupta, intalnire neprevazuta, conflict, ciocnire; USER: confrunta, intampinati, se confrunta, intalniti;

GT GD C H L M O
encounters /ɪnˈkaʊn.tər/ = VERB: intalni, da de, se ciocni, lupta cu, intampina greutati; NOUN: lupta, intalnire neprevazuta, conflict, ciocnire; USER: intalneste, intampina, se confrunta;

GT GD C H L M O
encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ = VERB: incuraja, favoriza, sustine, sprijini, ajuta, imbarbata, opinti; USER: incurajeze, incurajeaza, incurajarea, sa incurajeze;

GT GD C H L M O
encourages /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ = VERB: incuraja, favoriza, sustine, sprijini, ajuta, imbarbata, opinti; USER: incurajeaza, incurajeze, sa incurajeze;

GT GD C H L M O
end /end/ = VERB: termina, incheia, sfarsi; NOUN: scop, capat, final, sfarsit, incheiere, cap, extremitate, limita, fine; USER: sfarsitul;

GT GD C H L M O
endangered /ɪnˈdeɪn.dʒəd/ = VERB: pune in pericol, periclita, primejdui, leza, expune; USER: pe cale de disparitie, cale de disparitie, pericol, periclitate;

GT GD C H L M O
ending /ˈen.dɪŋ/ = NOUN: final, sfarsit, terminatie; ADJECTIVE: final; USER: incheie, se incheie, termina;

GT GD C H L M O
ends /end/ = VERB: termina, incheia, sfarsi; NOUN: scop, capat, final, sfarsit, incheiere, cap, extremitate, limita, fine; USER: se incheie, se termina, incheie;

GT GD C H L M O
enemies /ˈen.ə.mi/ = NOUN: inamic, dusman, adversar, vrajmas, dusmana; USER: dusmani, dusmanii, inamicii, inamici;

GT GD C H L M O
energy /ˈen.ə.dʒi/ = NOUN: energie, putere, forta, vigoare, tarie, barbatie, capacitate de lucru; USER: energiei, energia, energetica, energetice;

GT GD C H L M O
engage /ɪnˈɡeɪdʒ/ = VERB: angaja, se angaja, antrena, atrage, angrena, ataca, ocupa, captiva, obliga, se angrena, prinde, se obliga, retine, ambreia, logodi, tocmi, intra in lupta, naimi, absorbi, zalogi, se ambreia, promite, incepe o lupta, comanda, duce lupta cu, lua cu chirie, fi chezas, rezerva un loc, a-si lua obligatia; USER: angajeze, se angajeze;

GT GD C H L M O
engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/ = ADJECTIVE: angajat, ocupat, captivat; USER: angajate, implicat, angajata, implicate;

GT GD C H L M O
engine /ˈen.dʒɪn/ = NOUN: motor, masina, locomotiva, mecanism, instrument, pompa de incendiu; USER: motorului, motorul, motoare;

GT GD C H L M O
engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ = NOUN: inginer, tehnician, genist, masinist, mecanic de locomotiva, montor; VERB: proiecta, construi, aranja, lucra ca inginer, pune la cale; USER: inginerul, mecanic, inginerului;

GT GD C H L M O
engines /ˈen.dʒɪn/ = NOUN: motor, masina, locomotiva, mecanism, instrument, pompa de incendiu; USER: motoare, motoarele, motoarelor;

GT GD C H L M O
english /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ = ADJECTIVE: englez, englezesc, britanic; NOUN: limba engleza; VERB: traduce in engleza; USER: engleza, englezeasca;

GT GD C H L M O
enhance /ɪnˈhɑːns/ = VERB: spori, intensifica, mari, dezvolta, ridica, exagera; USER: imbunatati, a spori, consolida, consolideze;

GT GD C H L M O
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ = VERB: se bucura, savura, avea, distra, gusta, a-i placea; USER: bucura, se bucure, bucure de;

GT GD C H L M O
enjoying /ɪnˈdʒɔɪ/ = VERB: se bucura, savura, avea, distra, gusta, a-i placea; USER: bucura, te bucuri;

GT GD C H L M O
enjoys /ɪnˈdʒɔɪ/ = VERB: se bucura, savura, avea, distra, gusta, a-i placea; USER: bucura de;

GT GD C H L M O
enough /ɪˈnʌf/ = ADJECTIVE: suficient, destul, de ajuns, indestulator; ADVERB: destul, suficient de, indeajuns; NOUN: cantitate suficienta, cantitate indestulatoare;

GT GD C H L M O
enter /ˈen.tər/ = VERB: introduce, intra in, inscrie, incheia, trece, patrunde in, inregistra, admite, inainta, dresa, incepe dresarea, declara, deveni membru; USER: introduceti, intra;

GT GD C H L M O
entertain /en.təˈteɪn/ = VERB: distra, amuza, delecta, intretine, primi, primi, nutri, sustine, trata, primi invitatie, conversa; USER: distreze, divertisment, de divertisment, amuz;

GT GD C H L M O
entire /ɪnˈtaɪər/ = ADJECTIVE: intreg, complet, total, deplin, absolut, plin, neinceput, necastrat; USER: intreaga, intregul;

GT GD C H L M O
entirely /ɪnˈtaɪə.li/ = ADVERB: in intregime, complet, cu totul, cu desavarsire, radical; USER: intregime, totalitate;

GT GD C H L M O
entrance /ˈen.trəns/ = NOUN: intrare, usa, patrundere, poarta, gura, debut, inceput; VERB: hipnotiza, fermeca, vraji; USER: intrarea, de intrare, admitere, intrarii;

GT GD C H L M O
entrepreneur /ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/ = NOUN: antreprenor, impresar; USER: intreprinzator, antreprenorul, antreprenorului;

GT GD C H L M O
entries /ˈen.tri/ = NOUN: intrare, inscriere, aparitie, inregistrare contabila, registrare, ivire, antreu, lista de concurenti, tablou nominal, intrare in posesiune; USER: intrari, inregistrari, intrarilor, intrarile;

GT GD C H L M O
entry /ˈen.tri/ = NOUN: intrare, inscriere, aparitie, inregistrare contabila, registrare, ivire, antreu, lista de concurenti, tablou nominal, intrare in posesiune; USER: intrarea, intrarii, de intrare, la intrarea;

GT GD C H L M O
envelopes /ˈen.və.ləʊp/ = NOUN: plic, invelitoare, coperta; USER: plicuri, plicurile, plicurilor, pachetele, pachetelor;

GT GD C H L M O
episode /ˈep.ɪ.səʊd/ = NOUN: episod; USER: Episodul, Episode, episodului;

GT GD C H L M O
episodes /ˈep.ɪ.səʊd/ = NOUN: episod; USER: episoade, episoadele, episoadelor;

GT GD C H L M O
equator /ɪˈkweɪ.tər/ = NOUN: ecuator; USER: ecuatorului, ecuatorul;

GT GD C H L M O
equinox /ˈek.wɪ.nɒks/ = NOUN: echinoctiu; USER: echinoctiul, echinoctiului;

GT GD C H L M O
equipment /ɪˈkwɪp.mənt/ = NOUN: echipament, utilaj, instalatie, echipaj; USER: echipamente, Utilaje, echipamentelor, echipamentul;

GT GD C H L M O
eraser /ɪˈreɪ.zər/ = NOUN: radiera, guma de sters, guma; USER: eraser;

GT GD C H L M O
error /ˈer.ər/ = NOUN: eroare, greseala, ratacire, abatere, pacat, fals, alunecare; USER: erorii, eroarea, de eroare, erori;

GT GD C H L M O
escaped /ɪˈskeɪpt/ = VERB: scapa, scapa de, evada, iesi, fugi, evita, salva, refugia, se debarasa de, rosti fara voie, iesi cu bine, se evacua; USER: scapat, a scapat, evadat, a evadat;

GT GD C H L M O
escargot

GT GD C H L M O
especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ = ADVERB: in special, mai ales, indeosebi; USER: special, ales;

GT GD C H L M O
essays /ˈes.eɪ/ = NOUN: eseu, referat, incercare, tentativa, experienta, cercetare; VERB: incerca, pune la incercare, face o incercare; USER: eseuri, eseurile, referate, eseurilor, referatelor;

GT GD C H L M O
etc

GT GD C H L M O
euro /ˈjʊə.rəʊ/ = NOUN: euro; USER: monedei euro, de euro, moneda euro;

GT GD C H L M O
european /ˌyərəˈpēən,ˌyo͝orə-/ = ADJECTIVE: european, europenesc; USER: Europene, Europeana;

GT GD C H L M O
eve /iːv/ = NOUN: ajun, seara;

GT GD C H L M O
even /ˈiː.vən/ = ADVERB: chiar, pana si, chiar si in cazul, tocmai, intocmai, anume; ADJECTIVE: par, egal, neted, exact, echitabil; NOUN: seara; USER: mai;

GT GD C H L M O
evening /ˈiːv.nɪŋ/ = NOUN: seara, noapte, serata; USER: serii;

GT GD C H L M O
evenings /ˈiːv.nɪŋz/ = NOUN: seara, noapte, serata; USER: serile, seri;

GT GD C H L M O
event /ɪˈvent/ = NOUN: eveniment, caz, fapt, eventualitate, intamplare, proba, intalnire, competitie, accident, episod, rezultat; USER: cazul, evenimentului, evenimentul;

GT GD C H L M O
events /ɪˈvent/ = NOUN: eveniment, caz, fapt, eventualitate, intamplare, proba, intalnire, competitie, accident, episod, rezultat; USER: evenimente, evenimentele, evenimentelor;

GT GD C H L M O
ever /ˈev.ər/ = ADVERB: vreodata, mereu, totdeauna, intotdeauna, candva, oricum, intruna; USER: niciodata;

GT GD C H L M O
every /ˈev.ri/ = ADJECTIVE: fiecare, toate, toti; USER: in fiecare, orice;

GT GD C H L M O
everybody /ˈev.riˌbɒd.i/ = PRONOUN: toata lumea, toti, fiecare; USER: tuturor;

GT GD C H L M O
everyday /ˈev.ri.deɪ/ = ADJECTIVE: zilnic, de fiecare zi, cotidian, comun, banal; USER: zi cu zi, de zi cu zi;

GT GD C H L M O
everyone /ˈev.ri.wʌn/ = PRONOUN: toata lumea, toti, fiecare; USER: tuturor;

GT GD C H L M O
everything /ˈev.ri.θɪŋ/ = PRONOUN: tot, toate lucrurile; USER: totul, tot ceea, toate;

GT GD C H L M O
everywhere /ˈev.ri.weər/ = ADVERB: pretutindeni; USER: peste tot, oriunde, de pretutindeni, tot;

GT GD C H L M O
evil /ˈiː.vəl/ = ADJECTIVE: rau, nefast, daunator; NOUN: nenorocire, necaz; ADVERB: cu rautate;

GT GD C H L M O
exact /ɪɡˈzækt/ = ADJECTIVE: exact, corect, precis, fix, strict, metodic, just, definit, matematic; VERB: pretinde, cere, stoarce bani; USER: exacta, exacte;

GT GD C H L M O
exactly /ɪɡˈzækt.li/ = ADVERB: exact, chiar, tocmai, anume, precis, intocmai, drept, hotarat; USER: mai exact;

GT GD C H L M O
example /ɪɡˈzɑːm.pl̩/ = NOUN: exemplu, pilda, model, mostra, dovada, precedent, specimen, pedeapsa exemplara; USER: exemplul, de exemplu;

GT GD C H L M O
examples /ɪɡˈzɑːm.pl̩/ = NOUN: exemplu, pilda, model, mostra, dovada, precedent, specimen, pedeapsa exemplara; USER: exemple, exemplele, exemplelor;

GT GD C H L M O
excellence /ˈek.səl.əns/ = NOUN: perfectiune, merit; USER: excelenta, de excelenta, excelentei;

GT GD C H L M O
excellent /ˈek.səl.ənt/ = ADJECTIVE: excelent, deosebit, ideal, eminent, ales, admirabil, fin, strasnic; USER: excelenta, excelente, excellent;

GT GD C H L M O
except /ɪkˈsept/ = PREPOSITION: cu exceptia, afara de, mai putin; VERB: excepta, respinge, lasa la o parte; USER: exceptia;

GT GD C H L M O
exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ = NOUN: schimb, bursa, schimbare, centrala telefonica, obiect de schimb, lucru schimbat pe altul; VERB: schimba, face schimb; USER: schimbul, de schimb, valutelor;

GT GD C H L M O
exchanges /ɪksˈtʃeɪndʒ/ = NOUN: schimb, bursa, schimbare, centrala telefonica, obiect de schimb, lucru schimbat pe altul; VERB: schimba, face schimb; USER: schimburilor, schimburi, schimburile;

GT GD C H L M O
excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/ = ADJECTIVE: excitat, emotionat, agitat, tulburat, starnit, enervat, infrigurat, miscat; USER: entuziasmat, incantati;

GT GD C H L M O
excitement /ɪkˈsaɪt.mənt/ = NOUN: excitare, emotie, agitatie, tulburare, surescitare, infrigurare, senzatie, impresie puternica, clocot, surescitatie, fierbinteala; USER: entuziasm, entuziasmul, emotia;

GT GD C H L M O
exciting /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ = ADJECTIVE: captivant, excitant, emotionant, tulburator, miscator; USER: interesant, incitant;

GT GD C H L M O
excuse /ɪkˈskjuːz/ = VERB: scuza, ierta, scuti, absolvi; NOUN: scuza, pretext, iertare, justificare, absolvire; USER: scuzati, scuzi;

GT GD C H L M O
exercise /ˈek.sə.saɪz/ = VERB: exercita, exersa, face exercitii, se antrena, instrui; NOUN: exercitiu, exercitare, dovada, practicare, manifestare, tema; USER: exercite, si exercite, isi exercite;

GT GD C H L M O
exercises /ˈek.sə.saɪz/ = VERB: exercita, exersa, face exercitii, se antrena, instrui; NOUN: exercitiu, exercitare, dovada, practicare, manifestare, tema; USER: Exercitii, Exercitiile, exercitiilor;

GT GD C H L M O
exile /ˈek.saɪl/ = NOUN: exil, exilat, pribegie, surghiun, exilare, surghiunit, expatriat, emigrat, surghiunire, bajenie, fugar, bajenar; VERB: exila, emigra, surghiuni, pleca din tara; USER: exilul, exilului;

GT GD C H L M O
exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/ = ADJECTIVE: exotic; USER: exotice, exotica;

GT GD C H L M O
expect /ɪkˈspekt/ = VERB: astepta, presupune, cere, se astepta la, vrea, crede, dori; USER: asteapta, asteptam, spus, se asteapta;

GT GD C H L M O
expected /ɪkˈspekt/ = VERB: astepta, presupune, cere, se astepta la, vrea, crede, dori; USER: preconizeaza, asteptat, asteapta;

GT GD C H L M O
expecting /ɪkˈspekt/ = VERB: astepta, presupune, cere, se astepta la, vrea, crede, dori; USER: asteapta, asteptam;

GT GD C H L M O
expects /ɪkˈspekt/ = VERB: astepta, presupune, cere, se astepta la, vrea, crede, dori; USER: asteapta, se asteapta;

GT GD C H L M O
expensive /ɪkˈspen.sɪv/ = ADJECTIVE: scump, costisitor, oneros, bogat; USER: scumpe, costisitoare;

GT GD C H L M O
experience /ikˈspi(ə)rēəns/ = NOUN: experienta, traire, rutina; VERB: experimenta, simti, trai, incerca, trece prin, suferi, afla, resimti, gusta; USER: experientei;

GT GD C H L M O
experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ = NOUN: experiment, experienta, incercare; VERB: experimenta, face experiente; USER: experimentul, experimentului, experimenteze;

GT GD C H L M O
experiments /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ = VERB: experimenta, face experiente; NOUN: experiment, experienta, incercare; USER: experimente, experimentele, experimentelor, experiente;

GT GD C H L M O
explain /ɪkˈspleɪn/ = VERB: explica, spune, expune, lamuri, clarifica, interpreta, talcui, deslusi, talmaci, lumina; USER: explice, explic, a explica;

GT GD C H L M O
explains /ɪkˈspleɪn/ = VERB: explica, spune, expune, lamuri, clarifica, interpreta, talcui, deslusi, talmaci, lumina; USER: se explica;

GT GD C H L M O
explanation /ˌek.spləˈneɪ.ʃən/ = NOUN: explicatie, explicare, expunere, precizare, lamurire, talmacire, referinta; USER: explicatia, explicatii, explicarea;

GT GD C H L M O
explanations /ˌek.spləˈneɪ.ʃən/ = NOUN: explicatie, explicare, expunere, precizare, lamurire, talmacire, referinta; USER: Explicatii, explicatiile, explicatiilor;

GT GD C H L M O
explode /ɪkˈspləʊd/ = VERB: exploda, detuna, face sa explodeze; USER: explodeze, explodeaza, explozia, explodat;

GT GD C H L M O
explore /ɪkˈsplɔːr/ = VERB: explora, examina, studia, cerceta, tatona, sonda, recunoaste; USER: explorati, a explora, exploreze, sa explorati;

GT GD C H L M O
exploring /ɪkˈsplɔːr/ = VERB: explora, examina, studia, cerceta, tatona, sonda, recunoaste; USER: explorarea, explorare, explorand, a explora;

GT GD C H L M O
express /ɪkˈspres/ = NOUN: expres, curier; ADJECTIVE: expres, rapid, clar, special, formal, anume; VERB: exprima, manifesta, reda, formula; USER: Express, expresa;

GT GD C H L M O
expressing /ɪkˈspres/ = VERB: exprima, manifesta, reda, formula, traduce, lega, adresa, emite, stoarce, trimite cu expresul; USER: exprimarea, exprimandu, exprimand;

GT GD C H L M O
expressions /ɪkˈspreʃ.ən/ = NOUN: expresie, exprimare, termen, stoarcere; USER: expresii, expresiile, expresiilor, manifestare;

GT GD C H L M O
exterior /ɪkˈstɪə.ri.ər/ = NOUN: exterior, parte exterioara; ADJECTIVE: exterior, extern; USER: exterioare, exteriorul, exterioara;

GT GD C H L M O
extinct /ɪkˈstɪŋkt/ = ADJECTIVE: disparut, stins, mort; USER: cale de disparitie, disparuta;

GT GD C H L M O
extinction /ɪkˈstɪŋk.ʃən/ = NOUN: stingere, extinctie; USER: disparitie, disparitia, stingerea;

GT GD C H L M O
extra /ˈek.strə/ = ADJECTIVE: suplimentar, deosebit, special, extraordinar; NOUN: plus, supliment, calitate superioara, figurant, plata suplimentara, editie speciala; ADVERB: in plus, afara de; USER: suplimentare;

GT GD C H L M O
extract /ɪkˈstrækt/ = VERB: extrage, scoate, trage, lua, alege, imprumuta, distila, avea placere; NOUN: extract, extras, fragment, pasaj, esenta; USER: extragerea;

GT GD C H L M O
extraordinary /ikˈstrôrdnˌerē,ˌekstrəˈôrdn-/ = ADJECTIVE: extraordinar, exceptional, neobisnuit, ciudat, fenomenal, teribil, neauzit; USER: extraordinara, extraordinare;

GT GD C H L M O
extreme /ɪkˈstriːm/ = NOUN: extrema, extremitate; ADJECTIVE: extrem, foarte mare, excesiv, extraordinar, foarte sever, strasnic, din urma, ultim; USER: extreme;

GT GD C H L M O
extremely /ɪkˈstriːm.li/ = ADVERB: extrem, extraordinar, in cel mai inalt grad; USER: foarte, deosebit;

GT GD C H L M O
eye /aɪ/ = NOUN: ureche, vizor, urmarire, ochire; VERB: se uita, privi la, scruta cu privirea; USER: ochi, ochilor, ochiul, ochii;

GT GD C H L M O
eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ = NOUN: spranceana; USER: sprancene, sprancenelor;

GT GD C H L M O
eyelid /ˈaɪ.lɪd/ = NOUN: pleoapa; USER: pleoapelor, palpebral, pleoapei;

GT GD C H L M O
eyes /aɪ/ = NOUN: ochi, privinta; USER: ochii, ochilor, cu ochii, privirea;

GT GD C H L M O
f

GT GD C H L M O
fabric /ˈfæb.rɪk/ = NOUN: material, tesatura, stofa, structura, materie, constructie, esafodaj, edificiu, alcatuire, cladire; USER: materialul, tesaturi;

GT GD C H L M O
face /feɪs/ = NOUN: fata, chip, figura, suprafata, obraz, infatisare, masca, mutra, frunte, fatada, mina; VERB: infrunta; USER: fetei;

GT GD C H L M O
faces /feɪs/ = NOUN: fata, chip, figura, suprafata, obraz, infatisare, masca, mutra, frunte, fatada, mina; VERB: infrunta; USER: fete, fetele, chipuri;

GT GD C H L M O
facing /ˈfeɪ.sɪŋ/ = NOUN: infruntare, captusire, dos, ornament de uniforma indicand arma; USER: cu care se confrunta, care se confrunta, se confrunta, confrunta;

GT GD C H L M O
fact /fækt/ = NOUN: fapt, realitate, adevar, imprejurare, fenomen, date, intamplare; USER: faptul, faptului;

GT GD C H L M O
factory /ˈfæk.tər.i/ = NOUN: fabrica, uzina, intreprindere, reprezentanta comerciala intr-o tara straina; USER: din fabrica, fabricii;

GT GD C H L M O
facts /fækt/ = NOUN: data; USER: fapte, faptele, faptelor, fapt, datele;

GT GD C H L M O
fair /feər/ = ADJECTIVE: echitabil, corect, just, cinstit, drept, convenabil, rezonabil, frumos, bun, loial, acceptabil; NOUN: targ;

GT GD C H L M O
fairy /ˈfeə.ri/ = NOUN: zana, elf, gnom; ADJECTIVE: feeric, imaginar, nazdravan; USER: fairy, basm;

GT GD C H L M O
fall /fɔːl/ = VERB: cadea, scadea, cobori, pica, veni, esua, se clasifica, descreste; NOUN: scadere, cadere, toamna, declin; USER: intra, incadreaza, cad;

GT GD C H L M O
falling /ˈfɔː.lɪŋ/ = NOUN: cadere; USER: care se incadreaza, incadreaza, se incadreaza, care intra;

GT GD C H L M O
false /fɒls/ = ADJECTIVE: fals, gresit, neadevarat, incorect, artificial, perfid, prefacut, ipocrit, calp, inchipuit, necredincios, fatarnic, infidel; USER: false, falsa, mincinos;

GT GD C H L M O
falsely /ˈfɒls.li/ = USER: fals, nedrept, in mod fals, pe nedrept;

GT GD C H L M O
families /ˈfæm.əl.i/ = NOUN: familie, casa, neam, menaj, trib, semintie, asemanare intre membrii unei familii; USER: familii, familiile, familiilor, de familii;

GT GD C H L M O
family /ˈfæm.əl.i/ = NOUN: familie, casa, neam, menaj, trib, semintie, asemanare intre membrii unei familii; ADJECTIVE: familial, casnic; USER: familia, familiei, familiala;

GT GD C H L M O
famous /ˈfeɪ.məs/ = ADJECTIVE: celebru, faimos, renumit, mare, arhicunoscut, rasunator, slavit, grozav; USER: faimosul, faimoasa;

GT GD C H L M O
fan /fæn/ = NOUN: ventilator, evantai, amator, vanturatoare, aripa, admirator al unei persoane, aripa a unei mori de vant; VERB: ventila, vantura, aprinde, atata, starni, scormoni; USER: fan, ventilatorului, ventilatorul;

GT GD C H L M O
fancies /ˈfæn.si/ = NOUN: fantezie, chef, inchipuire, capriciu, imaginatie, vis, utopie, atractie, inclinare, marota, toana, dambla, bazdac; USER: fantezii, fanteziile, fancies, inchipuiri;

GT GD C H L M O
fancy /ˈfæn.si/ = NOUN: fantezie, chef, inchipuire, capriciu, imaginatie; ADJECTIVE: de lux, fantezist, extravagant, ciudat, la moda, capricios, excentric; USER: lux, fancy;

GT GD C H L M O
fangs /fæŋ/ = NOUN: dinte, colt, dinte veninos, radacina de dinte, gheara, carlig; USER: colti, coltii;

GT GD C H L M O
fans /fæn/ = NOUN: ventilator, evantai, amator, vanturatoare, aripa, admirator al unei persoane, aripa a unei mori de vant; VERB: ventila, vantura, aprinde, atata, starni, scormoni; USER: ventilatoare, fani, fanii, suporterii, fanilor;

GT GD C H L M O
fantastic /fænˈtæs.tɪk/ = ADJECTIVE: fantastic, fantezist, himeric, excentric, abracadabrant, capricios; USER: fantasticului, fantastica, fantastice;

GT GD C H L M O
faq /ˌefˌeɪˈkjuː/ = USER: intrebari frecvente, ajutor, frecvente;

GT GD C H L M O
far /fɑːr/ = ADVERB: departe, mult, de departe, considerabil, mai departat; USER: masura, acum;

GT GD C H L M O
farm /fɑːm/ = NOUN: ferma, crescatorie, gospodarie, ferma taraneasca; VERB: cultiva pamantul, lucra, educa copii contra plata, lua pamant in arenda, da pamant in arenda; USER: agricole, constructii de second, fermei;

GT GD C H L M O
farmer /ˈfɑː.mər/ = NOUN: agricultor, fermier, arendas, cultivator de pamant; USER: agricultorul, agricultorului, fermierul;

GT GD C H L M O
farmers /ˈfɑː.mər/ = NOUN: agricultor, fermier, arendas, cultivator de pamant; USER: fermieri, fermierilor, agricultorilor, agricultorii, fermierii;

GT GD C H L M O
fascinated /ˈfasəˌnāt/ = ADJECTIVE: fermecat; USER: fascinat, fascinati, fascinata;

GT GD C H L M O
fascinating /ˈfasəˌnāt/ = ADJECTIVE: fascinant, captivant, atragator, pasionant, seducator; USER: fascinanta, fascinante;

GT GD C H L M O
fashion /ˈfæʃ.ən/ = NOUN: moda, mod, maniera, forma, voga, fason, obisnuinta, purtare; VERB: forma, modela, da o forma, da o infatisare, da un aspect, fasona, schimba, transforma; USER: de moda;

GT GD C H L M O
fast /fɑːst/ = ADJECTIVE: rapid, accelerat, tare, iute, urgent, rezistent, ager; ADVERB: rapid, repede, tare, iute, strans; USER: rapida, de repede;

GT GD C H L M O
fastened /ˈfɑː.sən/ = VERB: fixa, strange, tintui, lega, se prinde, inchide, se fixa, se crampona, imbina, intepeni, incheia, se inchide, atinti privirea; USER: fixate, fixat, fixata, fixeaza, prinse;

GT GD C H L M O
faster /fɑːst/ = USER: mai repede, repede, rapid, mai rapid, mai rapida;

GT GD C H L M O
fastest /fɑːst/ = USER: cel mai rapid, mai rapid, cea mai rapida, mai rapida;

GT GD C H L M O
fat /fæt/ = NOUN: grasime, slanina, untura, osanza, unsoare; ADJECTIVE: gras, mare, obez, bogat, corpolent, masiv, fertil; USER: grasimi;

GT GD C H L M O
father /ˈfɑː.ðər/ = NOUN: tata, parinte, taica, duhovnic, preot, creator, stramos, strabun, intemeietor, parinte spiritual; VERB: crea, zamisli; USER: tatal, tatalui;

GT GD C H L M O
favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/ = ADJECTIVE: preferat, predilect, iubit, drag; NOUN: favorit, favorit, favorita, favorita, cirac, cirac; USER: fovorit, favorite;

GT GD C H L M O
favourites /ˈfeɪ.vər.ɪt/ = NOUN: favorit, favorit, favorita, favorita, cirac, cirac; USER: Favorite, Preferate, Favoritele, preferinte, favourites;

GT GD C H L M O
fax /fæks/ = NOUN: fax; USER: prin fax, trimite prin fax, trimiteti prin fax, faxului;

GT GD C H L M O
fear /fɪər/ = NOUN: frica, teama, temere, spaima, ingrijorare, respect profund; VERB: se teme, a-i fi frica;

GT GD C H L M O
fears /fɪər/ = NOUN: frica, teama, temere, spaima, ingrijorare, respect profund; VERB: se teme, a-i fi frica; USER: temeri, temerile, teme, temerilor;

GT GD C H L M O
feather /ˈfeð.ər/ = NOUN: pana, fel, penaj, lamba, soi, fire; VERB: acoperi cu pene, impodobi, impreuna, imbina, a-i creste penele;

GT GD C H L M O
feathers /ˈfeð.ər/ = NOUN: pana, fel, penaj, lamba, soi, fire; VERB: acoperi cu pene, impodobi, impreuna, imbina, a-i creste penele;

GT GD C H L M O
features /ˈfiː.tʃər/ = NOUN: trasatura, caracter, proprietate, calitate, insusire, trasatura distinctiva, fizionomie, trasatura a fetei, articol de ziar deosebit de important; VERB: caracteriza, infatisa, da rolul principal; USER: caracteristici, caracteristicile, functii;

GT GD C H L M O
february /ˈfeb.ru.ər.i/ = NOUN: februarie; USER: feb;